Ako vznikajú kreatívne nápady?

  Foto: Bigstock

Sú ľudia, ktorí priam sršia dobrými a kreatívnymi nápadmi, no na druhej strane sú aj takí, ktorých originálne nápady nie sú vôbec silnou stránkou. Prečo je to tak?


Kreativita zapája do činnosti dve siete

Ako uvádza výskum vykonávaný na University of Haifa, prvá sieť, ktorú pri kreativite zapájame do činnosti je asociatívna, alebo inak známa ako spontánna sieť. Táto sieť je pre nás viac prirodzená a nevybočuje z dráhy nejakých zvyklostí. Druhú sieť popisujú vedci ako konzervatívnu.  Podľa vedeckých výskumov, tvorivosť je naša schopnosť myslieť odlišne, originálne a novým spôsobom  pri riešení bežných problémov. Avšak nie každé originálne riešenie je považované aj za kreatívne. V prípade, že naša myšlienka nie je na 100 percent použiteľná, nie je považovaná za tvorivú, ale skôr za vymyslenú, nereálnu.

 

Nápad si vyžaduje realizáciu

Vedci predpokladali, že kreatívne nápady vznikajú v mozgu tým spôsobom, že aktivujú celú radu odlišných, možno aj vylučujúcich sa sietí. Výskum však preukázal niečo iné. V rámci ich pokusu dali respondentom pol minúty na to, aby prišli s jedinečným a novým nápadom na použitie rôznych objektov. Odpovede, ktoré sa vyskytli ojedinele, dostali najvyšší počet bodov za originalitu, zatiaľ čo respondenti s opakujúcimi sa odpoveďami dostali menšie skóre. Test pokračoval a v druhej časti dostali  účinkujúci opäť pol minúty, avšak za úlohu mali čo najlepšie vystihnúť charakteristiku daných predmetov. Počas testovania vedci skúmali ich mozgovú činnosť a zároveň tak poskytli odpovede.

 

Medzi účastníkmi testu, ktorých originalita bola vysoká, vedci zaznamenali zvýšenú aktivitu v asociatívnej oblasti. Táto oblasť sa nachádza v popredí strednej časti mozgu a zvyčajne pracuje skôr  v pozadí, keď sa človek nesústredí alebo sníva počas dňa. Vedci však prišli aj na to, že táto oblasť nepracovala sama. Asociatívna oblasť spolupracovala s konzervatívnou oblasťou, ktorá je spojená so sociálnymi normami a pravidlami. Potvrdené, že čím silnejšie tieto oblasti spolupracujú súbežne, tým viac stúpa miera našej originality.

 

„Na jednej strane je určite potrebné mať tieto oblasti pre kreatívne myslenie a inovatívne nápady dobre fungujúce, no na druhej strane však musíme vedieť správne vyhodnotiť možnosti a aplikovanie našich nápadov. Je možné, že najvznešenejšie výtvory ľudstva majú na svedomí ľudia, ktorých obe oblasti v mozgu mali zvlášť silné prepojenie, a preto ich to viedlo ku neustálej tvorivosti,“ dodávajú na záver výskumu odborníci.

 

Nový výskum vykonával doktor Naama Mayseless v rámci svojej dizertačnej práce, pod dohľadom profesora Simone Shamay-Tsooryho z katedry psychológie na univerzite v Haife v spolupráci s doktorom Ayeletom Eranom z Rambam mediálneho centra.

 


Zdroj: Science Daily
Čítajte viac o téme: Výskum, Kreativita
Zdieľať na facebooku