Priateľstvá chlapcov majú vplyv na ich zdravie aj v dospelosti

Chlapčenské priateľstvá ovplyvňujú ich zdravie aj mnoho rokov neskôr.
Chlapčenské priateľstvá ovplyvňujú ich zdravie aj mnoho rokov neskôr. / Foto: Bigstock

Kamarátstva malých chlapcov sú plné radosti a hier, keď sa naháňajú sa, vykrikujú, pretekajú. Časom však môžu prerásť do stabilných vzťahov, založených na dôvere, porozumení a podpore. Vedci teraz tvrdia, že priateľstvá chlapcov však nie sú len o zábave a dobrom pocite, ale vedú aj k lepšiemu zdraviu.

 

Vo svojom výskume sa vedci snažili nájsť súvislosť medzi chlapčenskými vzťahmi a fyzickým zdravím v dospelosti. Štúdie sa zúčastnilo vyše 250 šesťročných chlapcov, ktorí navštevovali verejné školy v 80. rokoch. Väčšina z nich pochádzala z nízkopríjmových skupín, približne polovica z nich bola čierna (56%) a druhá biela (41%).

 

Počas prvých štyroch rokov vedci kontaktovali rodiny detí dvakrát ročne a následne počas ďalších deviatich rokov už len raz ročne. Každý krát položili rodičom rovnakú otázku: „Môžete povedať, koľko času strávil váš syn so svojimi kamarátmi v bežnom týždni počas predchádzajúceho roka?“ Následne vedci kontaktovali chlapcov, z ktorých medzičasom vyrástli muži a mali už 30 rokov, aby im spravili základnú zdravotnú prehliadku, zmerali tlak a stanovili BMI.

 

Kamaráti zohrávajú v živote dôležitú úlohu

Výsledky preukázali, že tí muži, ktorí trávili v detstve svoj čas s priateľmi, mali o 20 rokov neskôr nižší krvný tlak a nižšie BMI. Pritom však vôbec nezáležalo na tom, aké priateľstvá majú vybudované v aktuálnej dobe, ani či sú alebo boli ako deti extrovertní a priateľskí.

 

Prečo existuje súvislosť medzi detskými priateľstvami a lepším zdravím v dospelosti? Môže to byť účasť v tímových športoch alebo úzky vzťah s rodičmi? Odpovede sa snažili nájsť vedci aj prostredníctvom ďalších výskumov. Napríklad sa ukázalo, že podpora spoločnosti môže hrať dôležitú úlohu v strese, ktorému deti čelia. V prípade, že je niektoré dieťa iné, môže mu okruh priateľov pomôcť nájsť spôsob, ako sa s odlišnosťou vyrovnať a stlmiť škodlivý vplyv stresu v tele.

 

Navyše kamaráti sú aj akýmsi ochranným štítom proti šikanovaniu. Hoci kľúčovú rolu v takomto prípade stále zohrávajú rodičia, najmä v prípade, keď sú už deti staršie a keď sa prvýkrát začínajú stretávať so šikanovaním, sú to práve priatelia, ktorí dokážu efektívne pomôcť ohrozenému dieťaťu vyrovnať sa so stresom. Navyše vedci zistili, že skutočne stačí len jeden dobrý priateľ, ktorý nielen poskytne emocionálnu a praktickú podporu, ale zároveň pomôže dieťaťu vyhnúť sa šikanovaniu (či už ako obeti alebo vinníkovi).

 

Ako pomôcť chlapcom udržať si priateľstvá?

Na kamarátstva chlapcov sa dívame inou optikou ako na priateľstvá dievčat. Niekedy dokonca máme za to, že rola kamarátov v chlapčenských životoch nie je až tak zásadná a berieme ju na ľahkú váhu. Lenže vedci tvrdia, že sú to stereotypy, ktoré majú zásadný negatívny dopad na neskorší život našich chlapcov. Pritom ich priateľstvá sú podobne stabilné a zásadné ako tie dievčenské.

 

Každé dieťa by malo vedieť, že aj ten najlepší priateľ môže spraviť chybu. Je to ľudské a všetci sa môžeme mýliť. Práve deti, ktoré sú zhovievavé k prešľapom svojich kamarátov, podľa vedcov, ľahšie nadväzujú a udržujú vzťahy, prípadne sa dokážu povzniesť nad kamarátom, ktorý ich sklamal, napríklad sa nemiestne vysmieval a neuvedomil si, že tak mohol druhému ublížiť. Lenže tvrdiť svojmu dieťaťu, aby dal druhú šancu kamarátovi, ktorý ho sklamal, je náročné. Priateľstvá sú dobrovoľné vzťahy a je až príliš ľahké hodiť ich za hlavu, ak sa cítime ublížene.

 

Ak sa vaše nahnevané dieťa práve rozhoduje, že ukončí kamarátstvo s niekým, pozorne ho počúvajte a sledujte, či sa v jeho rozprávaní neobjaví napríklad pozitívna vlastnosť kamaráta, na ktorú by sa dalo nadviazať. Ak áno, pokúste sa spoločne vymyslieť, ako by mohol vaše dieťa asertívne komunikovať s kamarátom a dať mu šancu vysvetliť, čo sa stalo a aký dopad to malo. Diskusia o tom, ako fungujú priateľstvá tiež pomôže nastaviť správne očakávania vašich detí a určiť hranice pre svojich rovesníkov tak, aby ich kamarátstva boli zdravé a prínosné.

 

Deti majú niekedy pocit, že kamarát by mal patriť len im a nemať už žiadnych ďalších priateľov. Podporujte dieťa v tom, že je v poriadku, ak máme širší okruh dobrých kamarátov. Tie deti, ktoré rozumejú, že takto vzťahy fungujú, ľahšie prijímajú možnosť viacerých priateľov a podporujú svojich kamarátov bez toho, aby ich chceli vlastniť a očakávali od nich exkluzívny vzťah. Vedci sa zhodujú v tom, že žiarlivosť na priateľov je bežným javom na začiatku dospievania. Ako však tínedžerský vek postupuje, u niektorých detí žiarlivosť rýchlo klesá a uvedomujú si, že záujmy mimo ich vzájomného priateľstva nepôsobia negatívne na tento vzťah. Pri vyrovnávaní sa so žiarlivosťou hrá zásadnú rolu schopnosť ovládať silné emócie. Podľa odbornej obce, majú práve väčší problém so žiarlivosťou dospievajúce deti s nízkym sebavedomím, ak nedokážu ovládať svoje emócie. Mali by sa preto učiť sebaovládaniu, mať dostatok podpory v domácom prostredí a vedieť, že pre každého je občas náročné ovládnuť výrazné, najmä negatívne, emócie.

 

Rodičia sú najlepší vzor správania

Opäť platí, že rodičia sú najlepší učitelia svojich detí a inšpirujú ich najmä tým, ako sa sami správajú. Vedci zistili, že aj priateľstvá detí sa utvárajú podľa rodičov. Pri skúmaní vzťahov vyše 170 detí od 10 do 14 rokov sa ukázalo, že deti, ktoré mali problémy so svojimi kamarátmi, riešili množstvo nezhôd a sporov, mali zároveň aj matky, ktoré čelili vo svojich vzťahoch mnohým konfliktom. Takéto mamy môžu deťom ukazovať, že je normálne mať búrlivé a emocionálne vypäté vzťahy.

 

Najlepší spôsob, ako deťom ukázať spôsob riešenia konfliktov je sám ich tak riešiť. Rodičia by sa tak mali snažiť odstúpiť od situácie, získať nadhľad a širšiu perspektívu a nie odmietať vidieť pohľad druhej strany. Vedci tiež radia spoločnú prechádzku ako spôsob riešenia nedorozumení. Táto taktika pomôže dvom ľuďom efektívne sa zladiť vďaka paralelnému pohybu a pozornosti. Pozitívne funguje aj uvedomenie si svojich hodnôt a nezabúdať na dôveru a blízkosť, o ktorú by sme neradi prišli.

Čítajte viac o téme: Priateľstvo
Zdieľať na facebooku