Rozvíjajte u detí alternatívne myslenie - kľúč k mentálnej flexibilite

Foto: Pexels
Alternatívne myslenie je nástroj, ktorý nám pomáha riadiť naše myšlienky z inej perspektívy a povzbudzuje nás  hľadať riešenia na vzniknuté problémy, ale tiež vidieť život optimistickejším spôsobom. / Foto: Pexels

Viete, čo je to alternatívne myslenie? Je to kľúč a základ mentálnej flexibility, pretože nám pomáha rásť a vďaka tomu dokážeme vnímať rôzne uhly pohľadu na rovnakú situáciu. Tiež nám umožňuje kreatívnejšie myslieť vo všetkých oblastiach života. Preto je veľmi dôležité učiť deti základom tohto myslenia od útleho veku.

 

Čo je to alternatívne myslenie

Keď premýšľame, formujeme nápady prostredníctvom výkonnej funkcie mozgu. Týmto spôsobom vytvárame mentálnu reprezentáciu reality, ktorá nás obklopuje, vymýšľame nové nápady alebo vnímame rôzne uhly pohľadu na rovnakú situáciu. Alternatívne myslenie je nástroj, ktorý nám pomáha riadiť naše myšlienky z inej perspektívy a povzbudzuje nás  hľadať riešenia na vzniknuté problémy, ale tiež vidieť život optimistickejším spôsobom. Táto mentálna zručnosť sa zameriava na aktívne hľadanie riešení, ako je napríklad brainstorming. Naša predstavivosť sa zameriava na pozitívne stránky vecí a tie ďalej na zlepšenie a pokrok aktuálnej situácie. Alternatívne myslenie je skrátka to, čo nás núti reagovať a cítiť sa určitým spôsobom, keď čelíme nejakej situácii.

 

Ťažkosti s rozvojom flexibilného myslenia u detí

Keď majú deti problémy s alternatívnym myslením alebo sú neflexibilné, hrozí, že budú vidieť veci len jednostranne. Rigidné alebo nepružné myslenie im totiž neumožňuje ľahko sa prispôsobiť zmenám a vedie ich k tomu, že uviaznu v opakujúcich sa alebo pesimistických myšlienkach. Ťažko hľadajú riešenie problémov, pretože nedokážu vidieť pozitívne aspekty vecí. V skutočnosti im len chýba stratégia na úspešné riešenie problémov. To môže negatívne ovplyvniť ich schopnosť učiť sa a znížiť ich výkonnosť doma aj v škole. Keď narazia na nejaký problém zostanú paralyzované a nedokážu si s problémom poradiť. A vo veľkej väčšine prípadov čakajú, kým ostatní vyriešia ich problémy a konflikty, pretože sa necítia byť schopné to urobiť samy. To v nich vytvára obrovskú frustráciu a hnev voči sebe a okoliu.

 

Znaky mentálnej nepružnosti u detí

 • Zvyčajne neprijímajú nápady iných ľudí.
 • Stále hovoria o tom istom probléme.
 • Sú frustrované vždy, keď sa niečo pokazí, no nedokážu sa poučiť z vlastných chýb.
 • Nemajú rady zmeny alebo nové výzvy.
 • Hnevá ich, keď ostatní nedodržiavajú pravidlá.

   

Príčiny problémov s duševnou flexibilitou

Deti s poruchou pozornosti a trpiace hyperaktivitou (ADHD) majú zvyčajne problémy s rozvojom alternatívneho myslenia. No s takýmto štýlom myslenia môžu mať problém aj ostatné deti. Je totiž veľmi bežné, že v prípade, že sú rodičia veľmi autoritatívni alebo rigidne zmýšľajúci, sú také aj ich deti. Rodičia deťom všetko prikazujú a zakazujú, rozhodujú za nich o a následkom toho môže mať dieťa značne obmedzenú duševnú flexibilitu.

 

Ako pomôcť deťom zlepšovať alternatívne myslenie

Aby rodičia podporili alternatívne myslenie u dieťaťa je dobré využiť niektoré z nasledovných metód:

 • Podporujte spoločný brainstorming, aby ste našli riešenie konkrétneho problému dieťaťa. Pýtajte sa doplňujúce otázky a navádzajte tak dieťa k nájdeniu riešenia jeho problému, neponúkajte mu riešenie hneď, hoci sa vám to môže javiť ako najjednoduchšie riešenie. Doprajte dieťaťu pocit, že svoj problém dokáže vyriešiť. 
 • Naučte dieťa rozdeliť si zložitú úlohu na niekoľko jednoduchších.
 • V prípade potreby mu predostrite možnosti, ako problém vyriešiť, ak tým znížite narastajúcu úzkosť dieťaťa. Povzbudzujte dieťa, aby si vybralo alternatívu, ktorá najlepšie vyhovuje danej situácii.
 • Výborným nácvikom alternatívneho myslenia je hra. Pracujte na tomto druhu myslenia so spoločenskými alebo kartovými hrami. 
 • Diskutujte spoločne o príbehoch z kníh a filmov, ako aj o možnostiach vyriešenia rôznych konfliktov v príbehoch.

 

Všetky tieto metódy sú veľmi užitočné pri práci na alternatívnom myslení detí, čím im dodáte základ pre mentálnu flexibilitu. Vo všeobecnosti je však vítaná každá hra, aktivita alebo zážitok, ktorý zahŕňa kreativitu, aby sa v tomto smere rozvinula myseľ vášho dieťaťa.

Zdieľať na facebooku