Hra na klavíri v detstve má mnohé výhody pri vývine dieťaťa

Foto: Shutterstock
Výhody hry na klavíri v detstve / Foto: Shutterstock

Uvažujete, či dať dieťa na klavír? Toto sú výhody, ktoré mu táto aktivita do života môže priniesť.

 

Je veľa takých aktivít, ktoré môžu rodičia pre svoje deti vybrať, ktoré dlhodobo priaznivo vplývajú na vývoj dieťaťa. Hudba je jednou z mnohých aktivít, ktoré podporujú pohodu u ľudí v každom veku. Hra na klavír v detstve napomáha k duševnému, ​​psychologickému, fyziologickému zlepšovaniu. Preto hra na klavíri v detstve môže priniesť rad fyzických a intelektuálnych výhod. Bez ohľadu na výkon vášho dieťaťa je dôležité poznať množstvo pozitívnych výhod, ktoré vaše dieťa získa.

 

Prečo by sa deti mali učiť hrať na klavíri?

Pri hre na klavíri sa deti naučia oveľa viac ako len vnímať hudbu. Dosiahnu cenné zručnosti, ako je sebadisciplína, zlepšenie pamäti, mentálna koncentrácia, zmysel pre načasovanie, naučia sa prekonať stres a mnohé ďalšie, z ktorých budú čerpať počas celého života. 

Výskumy ukazujú, že hudba pomáha budovať sebavedomie detí, zlepšuje komplexné uvažovanie a zameriava sa na schopnosti počúvať. Včasná hudobná výučba prináša kognitívne výhody v oblasti priestorovo-časového uvažovania.

 

Fyzické výhody hry na klavíri v detstve

Mnoho ľudí sa domnieva, že hra na tento nástroj je len čistou zábavou alebo má čisto rekreačný charakter. No medzi mnohé výhody, ktoré cvičenie na klavíri deťom prináša, patria:

  • Zníženie rizika vzniku artritídy, pretože prsty detí sú neustále v pohybe.
  • Zlepšenie koordinácie medzi jednotlivými časťami tela, pretože hranie na klavíri si vyžaduje súvislý pohyb oboch rúk, koordináciu očí a sluchu, aby deti mohli melódiu skomponovať alebo interpretovať.
  • Zlepšuje fyzickú kondíciu, pretože hraním na klavír sa spáli približne 140 až 150 kalórií za hodinu, preto sa považuje za mierne anaeróbne cvičenie.

 

Intelektuálne výhody

Klavír je nástroj, ktorý si vyžaduje úsilie, vysokú koncentráciu, výrazné nasadenie a schopnosť efektívne sa učiť. Okrem toho má pre deti nasledovné výhody: 

 

  • Rozvoj pamäti: kvôli veľkej kapacite, ktorú dieťa potrebuje, aby sa dokázalo naučiť techniky hrania.
  • Zmysel pre zodpovednosť: pri hre na klavíri sa dieťa učí disciplíne, keďže sa snaží neustále zlepšovať.
  • Zlepšuje sa koncentrácia: odhodlanie, ktoré dieťa nadobudne, ho vedie k tomu, aby sa plne sústredilo na dosiahnutie požadovaných výsledkov v požadovanom čase. 
  • Zvyšuje sa intelektuálna kapacita: dieťa sa učí spoznávať a vstúpiť do umeleckého sveta, mení svoj pohľad na život, robí ho citlivejším a zväčšuje sa jeho kognitívna kapacita.
  • Znášanie kritiky: Počas učenia deti prirodzene dostanú nielen pozitívnu pochvalu, ale aj konštruktívnu kritiku. V každom aspekte nášho života sa stretávame s konštruktívnou kritikou, takže je to skvelá zručnosť na precvičovanie. Deťom to pomôže pripraviť sa na spätnú väzbu v budúcnosti a naučiť sa ju brať pozitívne. Túto zručnosť využijú nielen v práci, škole, ale aj vo svojich osobných vzťahoch po celý život.

 

Kedy s klavírom začať?

Hra na klavíri učí dieťa ako prekonávať obavy, riskovať a zlepšovať sebaúctu pri interpretácii melódií pred možným publikom. Hra na klavíri je vynikajúcou možnosťou pre integrálny rozvoj dieťaťa. Z tohto dôvodu mnohí špecialisti odporúčajú začať čo najskôr pretože telo dieťaťa je na podnety vnímavejšie. Vo všeobecnosti sa odporúča začať vo veku okolo 7 alebo 8 rokov, pretože v tomto veku sú deti už zvyčajne pripravené pokojne sedieť a sústrediť sa a ich ruky sú dostatočne veľké, aby dosiahli na klávesy. Vo veku 8 rokov už majú deti vyvinutú schopnosť abstraktného uvažovania. No ak máte dieťa, ktoré sa dokáže sústrediť aj v mladšom veku môže s hodinami klavíra začať skôr. Deti, ktoré začínajú brať hodiny vo veku 5 rokov majú tendenciu sa učiť rýchlejšie ako staršie deti.


Čítajte viac o téme: Hudba
Zdieľať na facebooku