7 tipov pre učiteľov, ako zvládnuť ďalší náročný školský rok

Učiteľov i žiakov čaká ďalší náročný školský rok.
Učiteľov i žiakov čaká ďalší náročný školský rok. / Foto: Bigstock

Nadchádzajúce obdobie bude náročné nielen pre študentov, ale aj pre samotných pedagógov. Neistota, ktorá je súčasťou tohto školského roka môže priniesť rôzne náročné situácie. Ako zvládnuť spolu so študentami túto dobu a dokázať si udržať nadhľad a duševnú pohodu?

 

1. Podporujte a počúvajte študentov

Nedávne udalosti môžu mať významný vplyv na duševné zdravie študentov. V súvislosti s neistotou, v ktorej sa žiaci a študenti aktuálne nachádzajú môžu prežívať množstvo emócií, vrátane úzkosti, sklamania a hnevu. Je dôležité, aby pedagógovia počúvali obavy študentov a snažili sa o porozumenie a empatiu. 

 

2. Buďte pokojní, úprimní a starostliví

Počas tohto procesu budú študenti očakávať, že ich učitelia budú pre nich pozitívnymi vzormi. To, ako zvládate svoje obavy, svoj vlastný stres a ako sa správate počas celého dňa, ovplyvní to, ako deti hodnotia svoje vlastné situácie a ako na ne reagujú. Ak porozprávate študentom o vlastných skúsenostiach s úzkosťou a neistotou, ako aj o vašich stratégiách ich zvládania, umožní to vašim študentom cítiť sa menej osamelo a môžete im tak poskytnúť návod, ako situáciu zvládnuť. Najvhodnejšie je byť voči študentom primeraným spôsobom otvorený a úprimný, ak si kladú ťažké otázky o budúcnosti. Pomôžete im napríklad:

 

 • pochopiť, že v budúcnosti môže dôjsť znovu k zatvoreniu školy,
 • uznať, že ​​ich priatelia, príbuzní (alebo učitelia) môžu ochorieť na COVID-19,
 • prijať možnosť, že počas nadchádzajúceho školského roka vzniknú ďalšie stresové situácie, ktoré nikto nepredpokladal,
 • vysvetliť, že je dôležité dokázať si užiť aj dnešný deň, a nie sa neustále strachovať o to, čo prinesie budúcnosť - obzvlášť vtedy, keď môže byť táto budúcnosť veľmi neistá.

 

Sú to náročné diskusie, ale pomôžete tak študentom vyrovnať sa s budúcimi úzkosťami. 

 

2. Buďte úprimný a povzbudzujúci

Študenti, ktorí sú náchylnejší k úzkostiam budú pravdepodobne potrebovať počiatočné uistenie od dôveryhodných dospelých a učiteľov, že návrat do školy je v poriadku. Je však potrebné vyhnúť sa zovšeobecňovaniu a zľahčujúcim vyhláseniam typu „Všetko bude v poriadku“ či „Nie je sa čoho obávať“. Môžu totiž vyvolávať ďalšie pochybnosti, nedôveru a neistotu. Namiesto toho je vhodný otvorený, úprimný a povzbudzujúci prístup k študentom. To môže zahŕňať uznanie  možných rizík, ale aj zdôraznenie toho, ako preventívne opatrenia tieto riziká znižujú a čo môžu sami študenti spraviť pre to, aby sa cítili v bezpečí. 

 

3. Snažte sa o pochopenie

Pedagógovia by sa mali snažiť pochopiť prípadnú úzkosť a strach študentov. Žiadne množstvo bezpečnostných opatrení nezabráni študentom v ich obavách. Preto je nevyhnutné tolerovať prípadný strach a úzkosť a nevyhýbať sa konfrontácií. Strach prirodzene podporuje túžbu utiecť od situácie, ale vyhýbanie sa konfrontácií z dlhodobého hľadiska zvyšuje úzkosť. Naopak, čelenie obávaným situáciám podporuje odolnosť a dlhodobo znižuje úzkosť tým, že pomáha mladým ľuďom uvedomiť si, že sú schopní zvládnuť to.

 

4. Pochváľte žiakov za odvahu

Keď sa študenti vrátia do školy, pochváľte ich za preukázanie odvahy a dajte im vedieť, že ich odvaha  (rovnako ako vaša a vašich kolegov) vám pomôže spoločne to zvládnuť. Keď vidíte, že študenti alebo kolegovia robia niečo, o čom viete, že v nich vyvoláva úzkosť, dajte im vedieť, že ste si to všimli a ste na nich hrdí, že sa svojmu strachu odvážne postavili.

 

6. Poskytnite rodinám jasné informácie čo najskôr

Úzkosti prospieva neistota a s ňou je spojená aj pandémia COVID-19. No zamestnanci škôl a pedagógovia môžu žiakom, študentom a ich rodinám uľahčiť situáciu tak, že budú spoločne, často a jasne komunikovať o tom, čo sa plánuje v najbližšom období.

Dôležité informácie, ktoré pomôžu zmierniť neistotu pre rodiny môžu byť:

 • zmeny vykonávané v školách a týkajúce sa vyučovania,
 • špecifické očakávania od rodičov,
 • aktuálne plány,
 • dlhodobé plány.

 

Aj keď sa plány môžu často meniť, pravidelná komunikácia s rodinami podporí ich zvládnutie náročnej situácie.

 

7. Dávajte na seba pozor a poznajte svoje limity

Naša schopnosť podporovať ostatných je obmedzená našou fyzickou a duševnou pohodou. Byť učiteľom alebo školským zamestnancom je náročné - obzvlášť počas pandémie COVID-19. Vzhľadom na všetky tieto zmeny budete možno potrebovať viac starostlivosti aj o vlastné duševné zdravie. Riaditelia škôl by mali dbať o to, aby učitelia mali možnosť:

 • udržiavať zdravý životný štýl (zdravá strava v práci, nepreťažovanie úlohami),
 • komunikovať s odborníkmi na duševné zdravie,
 • otvorene medzi sebou zdieľať obavy, ale aj návrhy na zvládnutie nadchádzajúceho obdobia.
Zdieľať na facebooku