Čo znamená líderstvo v profesii učiteľa?

Učiteľ ako líder dokáže vo svojom okolí meniť vzdelávanie i atmosféru k lepšiemu.
Učiteľ ako líder dokáže vo svojom okolí meniť vzdelávanie i atmosféru k lepšiemu. / Foto: Unsplash

Učiteľ ako líder dokáže vo svojom okolí meniť vzdelávanie i atmosféru k lepšiemu. Čím je líderstvo v učiteľskej profesii príznačné?

 

Kvalita triedneho učiteľa a sila riaditeľa inštitúcie sú dva školské faktory, ktoré majú najväčší vplyv na akademický úspech dieťaťa, uvádza americké ministerstvo školstva. Učitelia, ktorí sú naozajstnými lídrami vo vzdelávaní, využívajú príležitosť vystúpiť mimo svojej triedy a ovplyvniť vzdelávací systém ako celok.

 

Pojem líderstvo alebo vodcovstvo sa vzťahuje na súbor schopností učiteľov, ktorí učia žiakov a študentov, ale majú tiež vplyv presahujúci ich vlastné triedy v rámci školy, ale aj v okolí. Dôležitou charakteristikou líderstva sú odborné znalosti a schopnosť zapojiť ostatných do procesu vzdelávania. Znamená to tiež neochvejnú vášeň pre základné poslanie vzdelávania a odvahu čeliť prekážkam pri dosahovaní tejto misie. Lídri dávno pochopili, že pre zlepšenie situácie na školách, je často potrebné robiť veci odlišne, ako sa robili v minulosti. Mnohokrát dôjde k zlepšeniu, keď učiteľ, ktorý je zároveň aj správnym lídrom motivuje kolegov, aby sa stali kvalifikovanejšími a ohľaduplnejšími k svojej práci a povzbudzuje ich, aby veci robili lepšie prípadne inovatívnejšie. Centrum pre kvalitu výučby, Národná rada pre štandardy profesionálneho výučby a Národná asociácia pre vzdelávanie v Amerike sa spojili, aby vytvorili Inštitút pre líderstvo učiteľov. Spoločne vytvorili správu o kompetenciách učiteľa-lídra, ktorá uvádza, že tí, ktorí sa venujú aj líderstvu, to nerobia len pre vlastný sebarozvoj. Učitelia, ktorí sú zároveň aj lídrami sú odhodlaní pomáhať ostatným pri dosahovaní ich potenciálu, pričom ich hlavným cieľom je zlepšenie učebných procesov a prostredia pre študentov.

 

Tipy, ako sa stať učiteľom lídrom

1. Prejavujte záujem o iné triedy

Interakcia s ostatnými triedami je jednou z najdôležitejších častí každej vodcovskej úlohy učiteľa. Nájdite si čas a prejavte záujem o žiakov a vyučovanie, ktoré sa deje okolo vás.

 

2. V prípade potreby pomôžte

Keď príde výzva o pomoc inému učiteľovi, nemala by sa ignorovať, nech sme akokoľvek zaneprázdnení. Ak môžete, pomôžte. Nielenže pôsobíte ako líder, keď svojich ostatných kolegov podporujete reagovaním na ich potreby, ale tiež nastavujete typ kultúry, ktorý chcete na pôde svojej školy vytvoriť.

 

3. Zasadzuje sa za rast

Zmena je jedným z najdesivejších aspektov vzdelávania. Nové nariadenia často prichádzajú prirýchlo a niekedy je náročné ich všetky aplikovať. Aj keď zmena a rast nie sú vždy synonymom, je dôležité, aby lídri dávali navrhovaným zmenám najväčšiu šancu. No majte na pamäti, že učitelia, ktorí sú aj lídri by sa nemali ohýbať podľa vôle systému. Hlavným cieľom pedagóga je pomôcť študentom učiť sa, ak však navrhované zmeny podľa vás študentov či žiakov skôr poškodia, nebojte sa ozvať.

 

4. Počúvajte

V modernom svete sa komunikácia dostala do úzadia. Mnohí z nás zabudli na kritickú schopnosť: počúvanie. Vytváranie zmysluplných vzťahov prostredníctvom počúvania je neoddeliteľnou súčasťou postavenia učiteľa-lídra. Keď hovoríte s ostatnými učiteľmi, vedome počúvajte. Dajte pozor na očný kontakt a reč tela a položte také otázky, aby ste svojim kolegom dali najavo, že im nielen odpovedáte, ale aj načúvate a rozumiete. Schopnosť počúvať a prejaviť empatiu vašim spolupracovníkom zlepší vaše pracovisko.

 

5. Buďte pozitívni a láskaví

V oblasti vzdelávania je veľmi ľahké nechať sa vtiahnuť do cynizmu. Apatia môže zničiť vôľu ktoréhokoľvek učiteľa. Efektívni lídri sú však optimistickí najmä v ťažkých časoch. Všetci sme ľudia a emócie - dobré aj zlé - sú našou súčasťou. Ale naši študenti potrebujú, aby ste tu boli pre nich, aj v tých najhorších dňoch. Rovnako aj naši kolegovia potrebujú, aby sa na nás mohli spoľahnúť. Keď dokážeme zostať pozitívni a láskaví aj napriek ťažkostiam, prospieva to nielen medziľudským vzťahom v škole, ale aj vám osobne.

 

Čo robí z učiteľa dobrého lídra?

Učitelia každý deň vedú svojich študentov. Rozumejú im, inšpirujú ich, spolupracujú s nimi a učia sa spolu s nimi. Niet pochýb o tom, že všetci učitelia môžu byť skvelými vodcami.  Zbavme sa predstavy, že byť vodcom znamená rozkazovať. Namiesto toho treba prijať jednoduchú a skutočnú pravdu: najdôležitejšou vlastnosťou dobrého vodcu učiteľa je podpora. Medzi základné vlastnosti takéhoto učiteľa patrí:

  • má rešpekt svojich kolegov a nadriadených,
  • rozumie školskému prostrediu a kultúre v škole,
  • je dôveryhodný,
  • je otvorený názorom a myšlienkam všetkých,
  • nebojí sa povedať svoj názor,
  • pozitívne a aktívne reagujte na kolegov, ktorí hľadajú spätnú väzbu, nové nápady a metódy.
Zdieľať na facebooku