Čo by ste mali deti naučiť o priateľstve

Tieto tipy môžu deťom pomôcť naučiť sa, ako byť dobrými priateľmi.
Tieto tipy môžu deťom pomôcť naučiť sa, ako byť dobrými priateľmi. / Foto: Bigstock

Ako naučiť deti byť naozaj dobrým priateľom? Čo pre to môžu rodičia urobiť? Ako môžu rodičia vychovať zo svojich detí dobrého kamaráta, ktorý dokáže oceniť priateľstvo iného? Tieto tipy môžu deťom pomôcť naučiť sa, ako byť v živote dobrými priateľmi.

 

Učte deti, ako byť otvorení, láskaví a chápaví

Je ťažké nájsť dobrého priateľa, pokiaľ sa nestretávate s novými ľuďmi. Hľadajte príležitosti, kde sa deti môžu stretnúť s deťmi, ktoré ešte nepoznajú, napríklad na ihriskách, v parkoch či pri športových aktivitách. Majte pritom sami otvorenú myseľ. Ukážte deťom, že je v poriadku byť iný a je v poriadku mať aj priateľa, ktorý je iný a možno nepatrí medzi najobľúbenejšie deti. Nikto by nemal byť obmedzovaný iba na určitý počet alebo typ priateľov. Nemusíte učiť dieťa, aby sa kamarátilo s každým človekom, ktorého stretne. Dieťa by však malo byť vždy otvorené novým priateľstvám, pretože ich nikdy nemôže byť príliš veľa a len pokiaľ ľudí spoznávame, môžeme nájsť svoju spriaznenú dušu.

 

Buďte deťom príkladom

„Rodina je náš prvý vzor,“ hovorí Candace Duane, školská sociálna pracovníčka zo základnej školy Fordline v Southgate. „Deti sa stávajú takými ľuďmi, na ktorých sa pri rozvíjaní základných sociálnych schopností pozerajú vo svojom okolí. Rodičia teda môžu pomôcť s vytváraním tých charakterových čŕt, ktoré dúfajú, že si u svojich detí vybudujú.“ Duane nabáda rodičov, aby deťom ukazovali otvorenú komunikáciu, trpezlivosť, schopnosti počúvať a riešiť problémy. Je tiež dôležité, aby deti boli svedkami toho, ako rodičia vyjadrujú city, pričom si vážia názory ostatných - a zároveň preberajú zodpovednosť za svoje činy. „Deti vidia, že ani dospelí nie sú dokonalí, a že priateľstvá si vyžadujú starostlivosť,“ hovorí. Na príklade svojich rodičov sa deti môžu naučiť zručnosti riešiť rôzne vzťahové problémy a pochopiť, že každý deň spolu nemusíme nevychádzať dokonale. To môže viesť k dôležitým lekciám komunikácie a odpustenia.

 

Ukážte deťom, ako podporiť svojich priateľov

Skutoční priatelia si vzájomne slúžia ako zdroj pohodlia, komfortu a bezpečia. Ľudia si často prechádzajú rôznymi situáciami, zamestnaniami, vzťahmi, ale je pekné vedieť, že váš skutočný priateľ tu pre vás zostáva. Je potrebné naučiť dieťa, že pre priateľa tu je potrebné byť nielen v tých dobrých a ľahkých časoch, ale aj v tých ťažkých.

 

Podporte deti, aby sa postavili za svojich priateľov

Jednou z najodvážnejších a najláskavejších vecí, ktoré dieťa môže urobiť, je postaviť sa za priateľa. A hoci je to dôležitá súčasť priateľstva, niekedy to môže vyžadovať veľa odvahy, ak sa jedná o iné dieťa, ktoré ubližuje inému. Naučte dieťa povedať: „je v poriadku a chápem, že môžeš mať zlý deň, ale to neznamená, že môžeš spraviť zlý deň inému / môžeš ubližovať inému.“

 

Naučte deti, ako si stanoviť zdravé hranice

Deti sa môžu ocitnúť v priateľstve, ktoré sa stalo nerovnocenné, alebo možno majú priateľa, ktorý je panovačný alebo ich dokonca šikanuje. Pomôžte deťom spoznať, že dobrý priateľ je úctivý, čestný a nápomocný a cení si priateľstvo tým, že svojho priateľa povzbudzuje a podporuje v každej situácií. Povzbuďte dieťa, aby tomuto priateľstvu poskytlo určitý priestor. Rolové hranie s deťmi môže pomôcť pri riešení, čo povedať kamarátovi v rôznych situáciách. Buďte trpezliví a pochopte tiež, že rozchod s priateľom môže byť pre deti veľmi ťažký. Medzitým pomôžte dieťaťu nadviazať kontakt s inými deťmi. Pozvite ďalších priateľov a povzbuďte svoje dieťa, aby vyskúšalo nové aktivity alebo preskúmalo nové záujmy.

 

Pomôžte deťom pochopiť, že priateľstvá nie sú vždy dokonalé

Žiadne priateľstvo sa nezaobíde bez konfliktov. Ak sa ale pri konfliktoch naučia deti pracovať s úctou a ohľaduplnosťou, môže to viesť k prehĺbeniu ich priateľstiev. „Je dôležité pomôcť deťom pochopiť, že konflikt je normálnou súčasťou vzťahov," hovorí Duane. „Deti musia vedieť, že chyby sa stávajú, a sú príležitosťou učiť sa a rásť.“ Pomôžte im naučiť ich, ako viesť úprimné rozhovory s priateľmi. Veta  „zranil si moje city“ alebo „ublížilo mi to" je skvelý spôsob, kde začať takýto rozhovor. Nevypovedané veci sú často nesprávne interpretované. Precvičte si tento rozhovor so svojím dieťaťom skôr, ako ho pošlete do školy.

 

Naučte deti prijať, že aj priateľstvá zanikajú

Vzťahy sa menia. Ľudia sa menia. Je prirodzené, že aj priateľstvá sa časom menia, niektoré zanikajú a vznikajú iné. Je to lekcia, ktorú musíte pomôcť svoje deti naučiť sa. Občas priateľstvá existujú len z nejakého dôvodu a je v poriadku, že sa zmenia, alebo spejú k zániku, ak sa zmení situácia. V takom prípade nie je správne alebo spravodlivé obviňovať jedného alebo druhého človeka. Samozrejme, že to môže bolieť, ale je potrebné naučiť dieťa prijať túto situáciu a pochopiť ju.

Čítajte viac o téme: Priateľstvo
Zdieľať na facebooku