Čítaním nahlas si môžete precvičovať všímavosť

Čítanie nahlas je dobrým spôsobom, ako precvičovať všímavosť.
Čítanie nahlas je dobrým spôsobom, ako precvičovať všímavosť. / Foto: Pexels / Andrea Piacquadio

Čítanie nahlas je dobrým spôsobom, ako trénovať všímavosť (mindfulness). 

 

Čítanie bývalo kedysi spoločenskou aktivitou. Možno je teraz vhodná doba na oživenie umenia čítania nahlas ako formy spojenia a komunity. Čítanie nahlas a počúvať niekoho čítať nahlas môže byť skvelým spôsobom, ako sa naladiť na prítomný okamih, ale zároveň je to najmä skvelá príležitosť, ako prežívať príjemné chvíle s rodinou.

 

Čo je mindfulness?

Mindfulness alebo všímavosť je schopnosť prežívať prítomnosť, zvládať pritom svoje emócie a zachovať si odstup od negatívnych myšlienok. Všímavosť znamená uvedomovať si so záujmom a ľahkosťou, čo sa práve teraz deje v nás i okolo nás, konkrétne:

  • čo práve vnímame svojimi zmyslami,
  • aké myšlienky nám napadajú,
  • aké emócie prežívame,
  • ako vnímame svoje telo.

 

Ako mindfulness pomáha?

Všímavejší ľudia dokážu lepšie zvládať nečakané a stresujúce situácie, pretože:

  • sú pozornejší a majú lepšiu pamäť,
  • jednoduchšie nachádzajú nové a kreatívne riešenia,
  • nie sú obmedzovaní strachom z neúspechu,
  • majú lepší prehlaď o tom, čo je pre nich dôležité, prečo je to dôležité a ako to dosiahnuť,
  • dokážu využiť aj nepríjemnú skúsenosť pre svoj rozvoj.


Vďaka čítaniu nahlas môžeme spájať aj ľudí naokolo. / Foto: Pexels (Pixabay)
 

Ako využiť čítanie kníh nahlas ako cvičenie všímavosti?

Elaine Smookler, psychoterapeutka a učiteľka všímavosti navrhuje, aby sme čítanie nahlas používali ako druh cvičenia všímavosti, mali by sme si však uvedomiť, že všímavosť je o uvedomení si prítomného okamihu. „Všímavosť je ale aj o angažovanosti,“ hovorí Smookler. Ak čítame rýchlo alebo neosobne, môžeme ľahko skĺznuť do tzv. automatického pilota. Mali by sme si však uvedomiť, že čítanie nahlas môže byť mocným nástrojom spojenia ľudí naokolo. Ako na to?

 

Začnite pomaly

Knihy poviedok, poézia či čítanie kratších esejí sú skvelé na čítanie nahlas. V závislosti od osoby, s ktorou si čítate môže byť čítanie nahlas príjemný večerný rituál pred spaním. Čítajte si striedavo, aby ste sa mohli deliť o intímny zážitok z čítania.
 

Neponáhľajte sa

Cieľom nie je dostať sa na koniec príbehu, ale úplne ho prežiť. Precíťte, ako váš dych formuje slová. Neboj sa smiať, zastaviť sa, klásť otázky a rozprávať sa spolu.
 

Čítajte si nahlas aj sami

Čítanie nahlas môže byť tiež spôsobom, ako stráviť kvalitný čas spojením sa so sebou, svojim hlasom a príbehom od obľúbeného autora. Vyberte obľúbenú knihu započúvajte sa do svojho hlasu. Príbeh, ktorý už možno poznáte, tak dostane úplne iný rozmer.
 

Naučte sa obľúbené časti naspamäť

Recitovanie obľúbenej časti z knihy, či už ide o poéziu alebo prózu, ponúka jedinečný spôsob, ako sa spojiť so súčasným okamihom. Akonáhle si ju zapamätáte, tieto slová budú vždy s vami.
 

Ďalšie výhody čítania nahlas

Zlepšuje schopnosť sústrediť sa

Keď čítate nahlas, zistíte, že ste tak sústredení, že si pravdepodobne ani nevšimnete, ako vám ušiel čas. Okrem toho posilňujete svoje mentálne a verbálne zručnosti.

 

Zvyšuje slovnú zásobu

Keď si čítate sami, vo svojej hlave, iba počujete slová interne a ich účinok na vás je obmedzený. Ak aj narazíte na nové slovo, nemusíte si ho ani všimnúť, prípadne veľmi rýchlo zabudnete jeho význam. Ak sa rozhodnete čítať nahlas, môžete tak nájsť v slovách hlbší význam. A vďaka tomu, že lepšie porozumiete textu, či myšlienke, nové slová sa tak dostanú do vašej slovnej zásoby a ovplyvnia používanie vášho jazyka.

 

Zlepšuje schopnosť čítať a počúvať

Čítaním nahlas si lepšie uvedomíte informácie, ktoré čítate a tiež vám to pomôže identifikovať správnu gramatiku, štylistiku, či štruktúru viet. Naučíte sa  čítať efektívnejšie a pútavejšie, rozšírite si svoje literárne obzory.

 

Zlepšuje prácu s hlasom a dychom

Pri čítaní sa okrem sústredenia na čítaný text musíte sústrediť aj na to, ako pracovať so svojim hlasom, ako správne intonovať, a ako hlasom vyjadriť emocionálnu situáciu, o ktorej čítate. Okrem hlasu sa však musíte naučiť správne rozvrhnúť si text, tak, aby ste s dychom vládali čítať jednotlivé odseky tak, aby mal počúvajúci plynulý zážitok bez neprirodzených prestávok.

Čítajte viac o téme: Čítame s deťmi
Zdieľať na facebooku