Ako pripraviť deti na to, aby mohli zostať samy doma?

Čas, kedy nechať dieťa samo doma by sme mali citlivo zvážiť a dieťa naň vopred pripraviť.
Čas, kedy nechať dieťa samo doma by sme mali citlivo zvážiť a dieťa naň vopred pripraviť. / Foto: Bigstock

Nechať dieťa bez dozoru by sme mali až vo chvíli, keď sme si istí, že by zvládlo možné krízové situácie. Ako ho na tento čas osamote pripraviť?

 

Všetci rodičia čelia rozhodnutiu či už môžu nechať dieťa doma samo. Či už si potrebujú odbehnúť len do obchodu na pár minút alebo na dlhšiu dobu, rodičia si vždy musia byť istí, že ich dieťa má zručnosti a je dostatočne vyspelé bezpečne zvládnuť situáciu. Dôvera, ktorej sa tak dieťaťu dostane, ak ostane doma samé, môže znamenať silný a pozitívny zážitok a môže tak zvýšiť dôveru dieťaťa a podporiť jeho nezávislosť a zodpovednosť. Keď sú však deti samy môžu čeliť rôznym rizikám. Je dôležitou úlohou rodiča pripraviť dieťa zodpovedne na najrôznejšie situácie, s ktorými sa môže stretnúť, kým bude doma bez dozoru.

 

Od akého veku je možné nechať deti bez dozoru?

Národná kampaň SAFE KIDS vydala odporúčania, ktorými by sa mali riadiť rodičia, aby zabezpečili bezpečnosť svojich detí:

 • Deti vo veku 8 rokov a mladšie by nemali byť nikdy doma samy.
 • Deti vo veku od 9 do 11 rokov môžu byť po obmedzenú dobu doma samy, pokiaľ sú dostatočne zrelé a ak v prípade mimoriadnych udalostí dokážu prijať primerané bezpečnostné opatrenia. Nemali by však mať na starosti mladších súrodencov.
 • Deti vo veku 12 a viac rokov dokážu zvládnuť dlhšie časové obdobia samostatne a môžu byť zodpovedné za mladších súrodencov iba v obmedzenom čase.

 

Čo by malo dieťa dokázať, aby mohlo zostať doma samo

Aby bolo dieťa mohlo doma zostať samo, malo by byť schopné:

 • Zamknúť a odomknúť dvere.
 • Používať telefón, vrátane vytočenia 112 a odkomunikovania, v akej situácií sa ocitlo.
 • Vedieť kontaktovať rodičov, alebo iných príbuzných.
 • Ovládať svoju adresu a telefónne číslo.
 • V prípade núdze pomenovať dvoch zodpovedných dospelých (pokiaľ možno v blízkosti).
 • Nájsť zásoby prvej pomoci a vedieť, ako zaobchádzať s drobnými poraneniami, popáleninami, či škrabancami.
 • Vedieť, ako zvládnuť závažnejšie núdzové situácie.
 • Vedieť, čo robiť v prípade silnej búrky a výpadku elektrickej energie.
 • Dokázať si pripraviť niečo na jedenie.
 • Ako pripraviť dieťa na to, že ostane samé doma.
   

Tipy pre rodičov, ako pripraviť dieťa na čas bez dozoru

Keď zistíte, že vaše dieťa je pripravené zostať doma samo, nasledujúce tipy vám môžu pomôcť pripraviť vaše dieťa. Budete sa tak cítiť pokojnejšie pri jeho opustení:

 

Skúšobná doba. Nechajte dieťa na krátky čas doma samo, kým vy zostanete v blízkosti domu. Je to dobrý spôsob, ako zistiť, ako sa mu bude dariť.

 

Hranie rolí. Zahrajte si možné situácie, ktoré pomôžu vášmu dieťaťu naučiť sa, ako postupovať, napríklad ako vybaviť náhodných ľudí, ktorí prichádzajú k dverám, alebo ako prijímať telefonické hovory spôsobom, ktorý neodhalí, že rodič nie je doma.

 

Stanovte pravidlá. Uistite sa, že vaše dieťa vie, čo je (a nie je) povolené, keď nie ste doma. Stanovte jasné limity na používanie televízie, počítačov a iných elektronických zariadení a internetu. Niektorí odborníci navrhujú zostaviť zoznam domácich prác alebo iných úloh, ktoré by deti mali zvládnuť, kým ste preč.

 

Diskutujte o mimoriadnych udalostiach. Čo považuje dieťa za stav núdze? Čo považuje rodič za stav núdze? Pripravte sa spolu na neočakávané udalosti.

 

Volajte. Zavolajte svojmu dieťaťu, keď ste preč, aby ste videli, ako sa mu darí.

 

Naučte svoje deti základy o požiarnej bezpečnosti. Strávte nejaký čas učením svojich detí, ako reagovať, ak zacítia dym alebo začne horieť priamo v byte.

 

Vytvorte zoznam núdzových kontaktov. Môžete požiadať niektorých z vašich príbuzných alebo rodinných priateľov, aby bol v čase, keď ste preč, dostupný na telefóne a odpovedal na akékoľvek otázky vášho dieťaťa, ak tak nemôžete spraviť vy.

 

Bezpečnostné pokyny, ktoré by mali deti ovládať

 • Nikdy neotvárať dvere cudzím ľuďom. Pred otvorením dverí sa vždy musí spýtať na meno a pozrieť cez priezor vo dverách.
 • Nikdy nepovedať cudzím ľuďom v telefóne alebo za dverami, že rodičia nie sú doma.
 • Na sociálnych sieťach nespomínať, že sú samy doma. Pri uverejňovaní príspevkov na sociálnych sieťach by deti mali byť pri zdieľaní informácií o svojej polohe a situácií opatrné.
 • Nikdy neopúšťať dom či byt bez povolenia a oznámenia rodičovi.
 • Nehovoriť s cudzími ľuďmi.
 • Ak dieťa cíti dym alebo počuje požiarny poplach, malo by sa dostať von a požiadať suseda, aby zavolal hasičov, prípadne samo zavolať pomoc.
Zdieľať na facebooku