10 tipov, ako vychovať emocionálne zdravé dieťa

  Foto: Bigstock

Zvládanie emócií je neraz náročné aj pre dospelých. Je preto dobré venovať pozornosť pocitom detí už od malička a učiť ich, ako sa s nimi zdravo vyrovnávať. 

 

Emocionálne zdravie je niečo, čomu sa všetci učíme celý život. Deti prežívajú rovnaké emócie ako dospelí - sú smutné, nervózne, niečo ich nahnevá, alebo naopak poteší, no väčšinou nepoznajú správne slová, ktorými by svoje emócie vyjadrili. Ak si s nimi nevedia poradiť, často sa správajú z pohľadu dospelého nevhodne. Sú to však práve rodičia, ktorí môžu pomôcť svojim deťom vyjadriť svoje pocity. Nasledovné tipy vám k tomu môžu pomôcť.

 

1 | Vytvorte slovník emócií

Deti potrebujú pri sebe niekoho, kto im pomôže identifikovať to, čo prežívajú. Preto je prvým krokom, pomôcť dieťaťu naučiť sa rozpoznať vlastné emócie, a to tak, aby sa ich naučilo aj pomenovať. Keď sa dieťa naučí hovoriť, začnite ho učiť základným emóciám, ako byť šťastný, smutný, nahnevaný, veselý. Výborným spôsobom, ako naučiť dieťa niektorým základným emóciám, je spoločne vytvoriť knihu jednoduchých nakreslených tváričiek s popisom, či ide o smutný alebo veselý výraz. Spoločne sa potom môžete pokúsiť tieto výrazy napodobňovať a pomenovať. Dieťa sa tak naučí rozpoznávať jednotlivé výrazy. Neskôr môžete pridať komplikovanejšie výrazy ako frustrácia, sklamanie či osamelosť.

 

2 | Veďte ich k pochopeniu druhých

Už v ranom veku by každé dieťa malo vedieť, že jeho správanie voči iným môže mať následky. Ak náhodou niekomu ublíži, malo by sa vedieť ospravedlniť. Je dôležité viesť deti k empatii, aby si dokázali predstaviť, ako sa asi môže cítiť druhá osoba, ak jej bolo ublížené. Klaďte deťom otázky typu, ako by mohli pomôcť smutnému alebo nahnevanému spolužiakovi. Takouto konverzáciou docielite, že sa dieťa pokúsi zamyslieť nad pocitmi iného dieťaťa.

 

3 | Naučte ich, že je v poriadku vyjadriť svoje negatívne emócie

Je zdravé vyjadriť emócie a nepotláčať ich. Je dôležité vedieť narábať aj s negatívnymi emóciami ako je hnev, frustrácia, smútok, žiarlivosť. Dieťa sa však musí naučiť, že v poriadku nie je pri takýchto emóciách ničiť veci, biť niekoho iného či nadávať.

 

4 | Naučte ich ovládať svoj hnev

Jedným z najlepších spôsobov ako pomôcť nahnevanému dieťaťu je naučiť ho technikám zvládania hnevu. Dýchanie zhlboka môže upokojiť detskú myseľ aj telo. Prípadne rýchla prechádzka, či dokonca beh môžu pomôcť. Vhodná je aj metóda počítania od 1 do 10. Pri každom čísle sa spolu s dieťaťom zhlboka nadýchnite a vydýchnite. Ak sa ani potom dieťa neupokojí, ponúknite mu vankúš, do ktorého môže udierať.

 

5 | Pomôžte im spracovať smútok

Naučte deti, že tak ako všetky emócie, aj hnev či smútok časom odídu. Vysvetlite im, že je úplne v poriadku vyplakať sa, prípadne o ťažkej situácií, ktorú prežívajú rozprávať. Ponúknite im objatie, aby cítili, že v ťažkej situácií nie sú sami.

 

6 | Povzbudzujte deti, ak majú obavy

Detstvo vie byť veľmi náročné a plné obáv, od písomiek v škole až po konflikty s kamarátmi, či spolužiakmi. Pomôžte im prekonať situáciu, ktorej sa obávajú, podporte ich pozitívnym prístupom. Nezľahčujte situáciu rečami, že o nič nejde. Dajte im najavo, že spolu zvládnete akýkoľvek problém. Nesnažte sa však ich problémy a obavy riešiť za nich. Skúste sa spoločným rozhovorom dopracovať k riešeniu danej situácie.

 

7 | Naučte ich psychohygiene

Pravidelná starostlivosť o seba je dôležitou súčasťou emocionálnej stability. Vysvetlite im, prečo je dôležité pravidelne sa starať nielen o svoje fyzické telo, ale aj o svoju psychiku. Nemusí byť súčasťou starostlivosti len zdravé jedlo či cvičenie, ale aj nájdenie si čas na vlastné koníčky ako čítanie, bicyklovanie či turistika. Dáte tak deťom do života základ, ako si vybudovať pevné duševné zdravie.

 

8 | Znížte čas, ktorý deti trávia pri elektronických zariadeniach

Výskum Univerzity v Glasgow na tínedžeroch preukázal, že potreba byť neustále online na sociálnych sieťach, môže spôsobiť depresie, úzkosť a problémy so spánkom. Analýza ukázala, že deti, ktoré kontrolujú svoje sociálne siete aj v noci majú nižšiu kvalitu spánku, nižšie sebavedomie a zvýšenú mieru úzkosti a depresie. Vysvetlite deťom, že nie je zdravé tráviť príliš veľa času za obrazovkou počítača, či s mobilom.

 

9 | Nájdite si každý deň čas na spoločnú konverzáciu

Vhodný čas môže byť na ceste do školy, počas raňajok, či večere alebo pred spánkom. Pri rozhovore sa detí pýtajte na špecifické otázky, nie len klasické otázky, na ktoré sa dá odpovedať áno alebo nie. Dieťa vám bude viac dôverovať, keď bude vedieť, že s vami môže hovoriť o čomkoľvek. Ak si myslíte, že vaše dieťa má problém, netlačte na neho, aby vám všetko detailne vyrozprávalo. Dajte mu vedieť, že ste tu pre neho, ak bude potrebovať nejakú radu. Bez ohľadu na vek, venujte svojmu dieťaťu úplnú pozornosť počas konverzácie.

 

10 | Buďte svojim deťom príkladom

Deti všetkých vekových kategórií vzhliadajú k svojim rodičom, preberajú od nich správanie a návyky. Dajte si pozor, aby ste v kritických situáciách veľmi nekričali, nenadávali či nebúchali vecami. Naučte ich, že je dobré a zdravé vyjadriť svoje emócie, ale existujú metódy, ktorými sa takéto emócie dajú zvládnuť.

 

Pochopenie vlastných emócií je kritickou súčasťou celkového vývoja detí. Je potrebné si uvedomiť, že deti sa každodenne dostávajú do úplne nových situácii, ktoré so sebou prinášajú aj nové, dosiaľ nepoznané pocity. Je na rodičoch, aby naučili deti chápať a narábať so svojimi emóciami vhodným spôsobom.

 


Zdroj: Healy, Maureen (2018). The Emotionally Healthy Child
Zdieľať na facebooku