Čitateľská gramotnosť

5 spôsobov, ako pomôcť žiakom, ktorí majú problém čítať s porozumením

Existuje veľa žiakov, ktorí dokážu plynulo čítať, ale nerozumejú textu alebo niektorým slovám. Schopnosť rozumieť textu a pochopiť ho, je pre úspech v živote a v štúdiu nevyhnutná. Ako týmto žiakom pomôcť?

Práca s textom a hry v materskej škole

Práca s textom predstavuje vhodné obohatenie aj pre deti predškolského veku. Ak chcete deti vtiahnuť ešte viac do deja, môžete to urobiť pomocou hier a rôznych tvorivých aktivít, ktoré nadväzujú na prečítaný dej.

4 kroky, ktoré pomáhajú žiakom precvičovať čítanie s porozumením

Dnes už neplatí, že pre vstup do života stačí vedieť čítať a písať. Schopnosť rozumieť textu a pochopiť ho, je pre úspech v živote a v štúdiu nevyhnutná. Od učiteľa sa očakáva, aby v tomto smere čo najviac podporil rozvoj zručnosti čítania s porozumením.

Práca s učebnicou na vyučovaní

Prácu s učebnicou a knihou môžeme zaradiť medzi metódy, ktorých zdrojom poznania je predovšetkým slovo. Predstavuje jednu z najdôležitejších metód získavania a upevňovania nových poznatkov.

Čítanie v škole: 9 tipov, ako deti priviesť k láske ku knihám

Nezávislá britská organizácia Centrum pro čitateľskú gramotnosť v primárnom vzdelávaní od roku 2004 uskutočňuje projekt pod názvom Moc a sila čítania. V rámci tohto projektu odborníci do roku 2014 pracovali s viac než 4000 učiteľmi približne z 2500 škôl. Vďaka projektu získali veľké množstvo informácií o tom, ako úspešne vyučovať čítanie.

Ako môže učiteľ motivovať žiakov k čítaniu?

Motivácia je veľmi podstatná na to, aby si žiak čítanie obľúbil. Predstavuje akýsi vnútorný zdroj energie, ktorá žiaka priláka ku knihe s túžbou otvoriť si ju. Ideálne je, keď táto túžba nie je jednorázová, ale ide o trvalý záujem o čítanie. Ako môže motiváciu žiakov podporiť učiteľ?

Čitateľská gramotnosť ako základné právo

Ľudia, ktorí nedokážu správne čítať, narážajú v modernej spoločnosti na mnohé problémy. Nie sú úspešní v škole, nedokážu si nájsť dobrú prácu a patria do rizikovej skupiny, ktorá čelí sociálnemu vylúčeniu. Výsledky medzinárodných testov PIRLS a PISA však ukazujú, že každý piaty 15-ročný spolu s takmer 55 miliónmi dospelých Európanov nemá základné čitateľské zručnosti.

Dnešné deti sa učia ľahšie čítať aj pomocou Eľkoninovej metódy. O čo ide?

Daniil Borisov Eľkonin bol ruský pedagóg a psychológ, ktorý žil v 20. storočí. Zaoberal sa vývojom reči u žiakov, vývojovou psychológiou detí a psychológiou hry. Prístup rozvíjania gramotnosti a vzdelávací systém založený na tvorivom rozvíjaní poznávacej činnosti detí sa stal základom Eľkoninovej metódy.