Rodičia a učitelia chcú zachrániť písmo Comenia Script. Organizujú petíciu i Deň husieho brka

Ministerstvo školstva schválilo takmer pred mesiacom dodatok k štátnemu vzdelávaciemu programu, v ktorom uvádza presne definovaný tvar písaného písma, ktorý sa musia deti učiť od septembra 2017.
Ministerstvo školstva schválilo takmer pred mesiacom dodatok k štátnemu vzdelávaciemu programu, v ktorom uvádza presne definovaný tvar písaného písma, ktorý sa musia deti učiť od septembra 2017. / Foto: Bigstock

Ministerstvo školstva schválilo takmer pred mesiacom dodatok k štátnemu vzdelávaciemu programu, v ktorom uvádza presne definovaný tvar písaného písma, ktorý sa musia deti učiť od septembra 2017. Doteraz mali školy a rodičia na výber a mohli sa rozhodnúť, či sa budú učiť písať klasickým spojitým písmom alebo relatívne novým nespojitým písmom Comenia Script (CS). Od septembra by malo byť všetko inak.


Comenia Script sa už v mnohých školách udomácnil

Nespojité písané písmo Comenia Script pochádza z Čiech a postupne sa vďaka iniciatívnym učiteľom a neziskovej organizácii Indícia začalo používať aj na Slovensku. Dnes ho učia už takmer na 100 slovenských školách. Mnohé deti i učitelia si naň zvykli a považujú jeho používanie v praxi za pozitívny krok z viacerých dôvodov.

Jeho autorka Radana Lencová popri jeho navrhovaní sledovala prirodzené grafické sklony detí a dospelých a zohľadňovala pritom fakt, že deti sa samy naučia paličkové písmo skôr než nastúpia do školy. V rokoch 2010 - 2012 prešlo písmo pilotným testovaním na 33 školách rôzneho typu – základné, domáce, praktické, špeciálne a školy pre deti so zrakovým postihnutím a ukázalo sa, že má mnoho pozitív.

 

V čom sú pozitíva Comenia Script?

Nespojité písané písmo Comenia Script sa skladá z dvoch tvarov – veľké a malé písmená. Veľká abeceda vyhovuje deťom, ktoré nemajú dobre rozpísanú ruku a s písaním iba začínajú. Autorka R. Lencová sa venovala písmu detí predškolákov a školákov 10 rokov. Písmo stavala na tom, čo už deti v MŠ vedia a akoby sa v ňom len zdokonaľovali. Je dostatočne veľké pre nerozpísanú detskú ruku. Čím viac deti píšu, tým sa im ruka viac rozpíše a potom sa prirodzene písmo zmenšuje. Základom je, že písmo ostáva naďalej čitateľné aj pri rýchlom písaní.

Deti sa v prvom ročníku učia písať kolmo na riadok, v druhom ročníku píšu už so sklonom. Môžu si vyskúšať, čo im vyhovuje. Pri písaní so sklonom píšu rýchlejšie a jednotlivé slová vyzerajú tak, akoby boli napísané jedným ťahom.

Comenia Script vyhovuje aj ľavákom, pretože deti netlačia ceruzkou po linajke, ale ju ťahajú. Podľa garantky a lektorky písma CS na Slovensku Andrey Cinegovej je písmo Comenia Script vhodné pre všetky deti a je vytvorené priamo pre potreby súčasných detí.

 

Písmo je pre deti jednoduché, má určité možnosti obmeny, čím podporuje individualitu a osobnosť dieťaťa. „Na tomto písme je výborné, že je vhodné aj pre deti s poruchami učenia. Výhodou je, že znamienka sa píšu po napísaní každého slova, nie až po napísaní slova či vety. Tým podporujeme aj písanie s porozumením a zároveň sa výrazne eliminuje zabúdanie znamienok. Dieťaťu sa jednotlivé písmenká zautomatizujú. Rovnako pri písaní svojej myšlienky ju dieťa nemusí prerušiť, aby dopísalo znamienka. Keďže je to písmo jednoduché, viac času zostáva deťom na tvorenie vlastného slovného či písomného prejavu, na čítanie, rozvoj kreatívnej jemnej motoriky rôznymi spôsobmi. Deti zároveň svoje písmo vnímajú, majú z písma radosť, môžu sa slobodne rozhodnúť, ako bude ich písmo vyzerať, vkladajú do neho to „svoje“, to čo ich vystihuje a charakterizuje. To všetko však za predpokladu, že písmo ostane čitateľné,“ hovorí A. Cinegová.

 

Aký je rozdiel medzi písaným spojitým písmom a písaným nespojitým písmom?

„Pri klasickom písme sa deti učia kudrlinky, slučky a rôzne spoje, ktoré po 10 roku vypúšťajú zo svojho písomného prejavu. Tým, že dávame deťom priestor na tvorivosť, zdokonaľujú sa v jemnej motorike a zároveň podporujeme ich vlastný potenciál,“ uvádza psychologička Mária Tóthová Šimčáková. Nový typ písma pomáha deťom už len v tom, že pri mnohých písmenách má jednoduchšie tvary a pre učiteľov je čitateľnejšie.Jednoduché tvary podobné tlačenému písmu sú pre deti ľahko zapamätateľné, ale sú aj grafomotoricky lepšie zvládnuteľné. No  neplatí to len pre deti so špecifickými poruchami učenia, ale aj pre nadané a vysoko inteligentné deti, ktoré nechcú učením presných tvarov strácať čas a rovnako ich zaťažuje „maľovanie“ písmen,“ dodáva M. Tóthová Šimčáková.

 

Nový typ písma korešponduje so súčasnou dobou

A. Cinegová upozorňuje, že „písmo je veľmi podobné písmu, s ktorým sa deti stretávajú v tlači, v počítačoch, v mobiloch, tabletoch a pod. Je dobré si uvedomiť, čo deti potrebujú a čo budú potrebovať. To, že klasické písané písmo je v bežnom živote ťažšie čitateľné, je všeobecný jav. Súčasné deti ručné písanie používajú čím ďalej tým menej.“

Často spomínaný fínsky model vzdelávania je aj v tejto problematike o niečo popredu. „Fínsko chce napríklad úplne skončiť s písaným písmom. Celé to nemá ešte presnú formu, ale ak sa tak stane, školy nebudú musieť bazírovať na písaní detí a deti budú používať len klávesnicu. Neviem si to však predstaviť. Je to neuveriteľné riešenie,“ dodáva M. Tóthová Šimčáková.

 

Premena krasopisu na vlastný rukopis

Časom si deti tak či tak vyberú písmo, aké im vyhovuje. „Približne po 10 roku sa zmení nastavenie dieťaťa. Hoci sa od neho vyžaduje písanie, netrváme už na presnom krasopise a deti samy zrazu začnú písať „po svojom“, vysvetľuje M. Tóthová Šimčáková. „Na podobe vlastného písma sa podieľa vlastne samotná osobnosť pisateľa. Staršie deti  a študenti na strednej škole už nekladú dôraz na formu, len na obsah poznámok, textov a majú ťažkosti už pri rýchlosti, ktorú potrebujú a niekoľkých stranách textu za vyučovaciu hodiny, dodržiavať tvary či krásu písma,“ vysvetľuje psychologička.

Nespojité písmo Comenia Script nemá na motoriku detí negatívny dopad.  Psychologička Mária Tóthová Šimčáková upozorňuje, že mnohé deti sa pred vstupom do školy naučia samy písať paličkovým písmom a práve na tom sa snaží aj Comenia Script stavať. O tom, či je, alebo nie je potrebné učiť dieťa písať písaným písmom, sa vedú diskusie v celom svete. Zástancovia písaného písma zdôrazňujú rozvoj jemnej motoriky a objavujú sa aj argumenty typu „nebude si vedieť prečítať list od starej mamy“, „budú písať úplne nečitateľne“ alebo „veď sa ani nebudú mať ako podpísať“. Jemná motorika sa rozvíja akýmkoľvek písaním, vysvetľuje psychologička.

V podstate akýkoľvek rozvoj písania a písmo rozvíja motoriku detí. Ak deti strihajú, skladajú, lepia, modelujú a robia čokoľvek, čo s cvičením ruky súvisí, tento ich rozvoj nijako nezanedbávame.

 

Chcú sa rozhodovať sami. Spisujú petíciu

Rodičia a učitelia sa s prijatým dodatkom nechcú zmieriť. Spisujú petíciu, s ktorou sa obracajú na ministerstvo školstva a žiadajú, aby do budúcnosti zostala sloboda voľby písma zachovaná. Comenia Script bolo doteraz rovnocennou alternatívou a učitelia a školy zvládali zodpovednosť za výber písma a jeho vyučovanie.

Podľa A. Cinegovej je to každopádne krok späť a rovnako je to aj v rozpore s dokumentom Učiace sa Slovensko. „Bude veľmi smutné, ak na takéto rozhodnutie doplatia deti. Práve v dobe, keď ich učíme o slobode a o možnostiach voľby. Tým im dávame jasne najavo, ako sú pre nás deti dôležité... či v tomto prípade, bohužiaľ, nedôležité,“ upozorňuje Cinegová.

Dnes sa na Slovensku môžu rodičia a školy rozhodnúť, aké písmo sa budú deti učiť. Prijatím spomínaného dodatku im bude toto právo odopreté. Viac ako 400 učiteľov vzdeláva deti písmom CS, pričom už na ďalší rok si nakúpili vzdelávacie potreby a školy prijali deti do prvého ročníka s tým, že sa budú učiť písať nespojitým písmom. Na tento fakt reaguje aj akcia s názvom Deň husieho brka, ktorá sa koná 15. 6. od 10:00. Výzvu organizuje CZŠ Narnia v Bratislave a zapojilo sa do nej niekoľko desiatok škôl. Vážime si slobodu každého a máme úctu k tým, ktorí preferujú spojité písané písmo, ktorým sa u nás po desaťročia deti učili písať. Nechceme, aby im niekto prikazoval meniť typ písma. Rovnako si však neželáme, aby niekto zakazoval iné tvary písma, ktoré budú žiaci v škole písať,“ uvádza sa na stránke slobodavpisani.sk.

 

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku