Prezentácie v PowerPointe môžu zhoršovať učenie študentov i kvalitu výkladu

Prezentácie v PowerPointe napomáhajú tomu, že študenti strácajú schopnosť pracovať s literatúrou, zjednodušujú myslenie a zároveň podporujú mýtus u študentov, že informácie v nich sú dostatočné.
Prezentácie v PowerPointe napomáhajú tomu, že študenti strácajú schopnosť pracovať s literatúrou, zjednodušujú myslenie a zároveň podporujú mýtus u študentov, že informácie v nich sú dostatočné. / Foto: Shutterstock

PowerPoint je súčasťou vyučovania a firemných prezentácií už mnoho rokov. V roku 2002 sa odhadovalo, že na internete koluje viac ako 400 miliónov powerpointových prezentácií a denne sa ich objaví takmer 30 miliónov. Prísť na firemnú prezentáciu bez prezentácie v PowerPointe je ako prísť bez topánok. Pre poslucháčov je zázračným liekom na nudné prednášky. No ako každý liek, aj ona má vedľajšie účinky.


Podľa nezávislého média, ktoré združuje vedeckú a výskumnú komunitu The Conversation, by univerzity mali prehodnotiť vyučovanie prostredníctvom powerpointových prezentácií. Mladí ľudia postupne strácajú schopnosť pracovať s literatúrou, čomu pravdepodobne vyučovanie pomocou PowerPointu napomáha. Prezentácie s heslovitými slidami totiž zjednodušujú myslenie a zároveň podporujú mýtus u študentov, že informácie v nich sú dostatočné.

Podľa prieskumu dvoch univerzít je PowerPoint najobľúbenejším premietacím vyučovacím nástrojom. Avšak nemá podiel na tom, že zlepšuje učenie alebo známky. Prečo je však neefektívny? Komplexné informácie zjednodušuje do hesiel, odrážok a jednoduchých grafov. Študenti vnímajú prednášky alebo kurzy ako sadu prezentácií a iné prístupy vnímajú ako zložité a nejasné. Univerzity nemerajú proces učenia. Merajú spokojnosť študentov v prieskumoch a ich znalosti na skúškach.

 

Je PowerPoint naozaj vhodným prostriedkom na vyučovanie?

Podľa najnovších štúdií nie. PowerPoint študentov nič nenaučí a profesorov nudí. Hoci bude väčšina univerzít ignorovať argumenty odborníkov, treba sa opýtať, či naozaj prednášky sprostredkované cez PowerPoint majú vôbec nejaký efekt. Univerzity sa zameriavajú na prieskumy spokojnosti študentov a tí sú spokojní, keď majú prezentácie k dispozícii a poznatky sprostredkované v prehľadnej podobe. Začali sme sa na powerpointové prezentácie príliš spoliehať. Študenti pasívne sedia, počúvajú a odpisujú si poznámky. Získavajú informácie bez toho, aby študovali potrebné knihy. Predchodcom PowerPointu sú diapozitívy alebo fólie a hoci ich nahradili  prezentácie v PowerPointe, tak efektivita vyučovania sa nezvýšila.  To, aby si študenti rozvíjali znalosti, zručnosti a riešili reálne problémy, tento program neumožňuje.

Jedným z hlavných dôvodov, prečo je vyučovanie prostredníctvom PowerPointu neefektívne je to, že odrádza od komplexného myslenia. Učitelia prezentujú témy pomocou odrážok, hesiel. Poznatky zjednodušujú pomocou tabuliek a grafov. Je takmer nemožné predstaviť komplexný problém pomocou hesla. Študenti získajú falošnú ilúziu porozumenia a jasného výkladu. Prednášky môžu vnímať ako sadu prezentácií, ktoré majú kedykoľvek k dispozícii. A začnú sa pýtať - Prečo by sme mali strácať čas čítaním kníh a chodením do školy, keď si môžeme naštudovať prezentácie doma?

Mnoho prednášok sa odohráva tak, že učiteľ prezentáciu číta. Je to taká istá situácia, akoby čítal z papiera alebo učebnice. Navyše – sám prednášajúci sa spolieha na prezentáciu, čo iba znižuje úroveň vyučovania.

 

Prečo sú PowerPoint prezentácie také populárne?

Americkí vedci zistili, že jedna tretina amerických vysokoškolákov nepreukázala významné zlepšenie v učení počas ich štvorročného štúdia. Testovali študentov na začiatku, v strede a na konci pomocou CLA – Collegiate Learning Assessment – nástroja, ktorý testuje schopnosti akéhokoľvek stupňa – analytické uvažovanie, kritické myslenie, schopnosť riešiť problémy a písomný prejav. Odborníci upozorňujú na to, že univerzity sa zameriavajú na skúmanie spokojnosti študentov a nie na to, aké sú ich študijné výsledky. Jednoducho povedané, pohodlie študentov je na prvom mieste. Sprísnenie podmienok pre študentov znamená nielen stratu ich pohodlia, ale aj odliv študentov z univerzít. Zdá sa, že fenomén – menej tvrdej práce a menej učenia bude pokračovať.

Využívanie PowerPointu na vyučovaní odráža napredovanie v moderných technológiách a je za tým vidieť snahu škôl reagovať na tento vývoj. Prepojenie technológie s vyučovaním má vplyv na zvyšovanie úrovne vzdelania.  Ale nie všetko je možné prijímať bez toho, aby sme počúvali kritiku. Podľa rozsiahlej štúdie PowerPoint v mnohom uľahčil vyučovanie, ale zdá sa, že tento fenomén sa doslova zvrhol na fakt, že študenti sa spoliehajú na informácie z prezentácií a ďalej nebádajú, neštudujú a nezískavajú hlbšie poznatky. V praxi to vyzerá tak, že očakávajú, že tie prezentácie po prednáškach aj dostanú. Zdá sa, tento problém má oveľa vyšší dosah, než si uvedomujeme.

Prezentácie nútia zjednodušovať a doslova riediť obsah prednášok. Na druhú stranu, jeho používanie sľubuje efektívne sprostredkovanie obsahu, ponúka atraktívne a dynamické prezentácie.  V posledných troch desaťročiach došlo k posunu od éry kriedy k ére PowerPoint prezentácií. Všetky nové formy vyučovania majú vplyv na spôsob myslenia a komunikácie. Žijeme v dobe, v ktorej sme na jednej strane tlačení vzdelávať sa pomocou technológií, na druhej strane, postupne zisťujeme a začíname pociťovať aj nevýhody a negatívne vplyvy technológií. Podľa odborných časopisov, ktoré prezentujú výskumy zamerané na využívanie PowePointu študenti vyžadovali vyučovanie prostredníctvom prezentácií. Odvolávali sa na oživenie prednášok a zrozumiteľnosti informácií. Neexistujú však relevantné dôkazy, že výučba prostredníctvom PowerPointu zlepšuje výkon študentov. Práve naopak.  Už výskum z roku 2001 dokázal, že vyučovanie cez PowerPoint nepriniesol žiaduci efekt. Vplyv prezentácií na výkon študentov skúmali na univerzite v Louisiane. Počas dvoch semestrov prebiehali prednášky v jednej skupine prostredníctvom týchto prezentácií a v druhej skupine bez nich. Výsledky ukázali, že prednášky prostredníctvom PowerPointu nepriniesli želaný efekt.

 

Čo však hovoria študenti? Podľa istého amerického výskumu viac ako 90 % študentov uviedlo, že venujú viac pozornosti prednášky s PowerPoint než tradičnej prednáške, 85% považuje prednášku s touto prezentáciou za zaujímavejšiu. Závery výskumu však hovoria, že PowerPoint prednášky slúžia skôr na zábavu, než na vzdelávanie študentov. Žiadne iné významné výhody neprináša. Profesori z Kalifornie J. Szabo a A. Hastings už v roku 2000 uviedli, že v novom tisícročí nie je výzvou baviť poslucháčov, ale zlepšiť a uľahčiť učenie. Ďalší profesor Parker tvrdil, že vyučujúci sa skôr sústredí na vylepšovanie slidov, pretože je to zaujímavejšie, než na to, čo bude prednášať.

Čítajte viac o téme: Výskum
Zdieľať na facebooku