Obezita a depresia sa u detí rozvíjajú s pribúdajúcim vekom spoločne

Obezita a psychické problémy idú ruka v ruke už v detstve.
Obezita a psychické problémy idú ruka v ruke už v detstve. / Foto: Bigstock

Obézne 7-ročné dieťa môže mať problémy nielen so svojou váhou, ale aj so psychikou. Vedci hovoria o emocionálnych problémoch ako úzkosť a zlá nálada, už keď deti dosiahnu 11 rokov.

 

Vedci z University of Liverpool a University College London zistili, že obezita a duševné zdravie sú už aj u detí úzko prepojené a postupne sa toto prepojenie zvyšuje. Svoje zistenia uviedli v štúdii publikovanej v magazíne JAMA Psychiatry.

 

Ako prebiehal výskum?

Vedci analyzovali informácie o viac ako 17 000 deťoch narodených v Spojenom kráľovstve v rokoch 2000 až 2002, pomocou štatistického modelovania na meranie vzťahu medzi obezitou a emočnými problémami. Mali informácie o výške a váhe detí (BMI) a správy o ich emocionálnych problémoch, ktoré im poskytli rodičia detí vo veku 3, 5, 7, 11 a 14 rokov. Ukázalo sa, že obezita a emocionálne problémy od siedmich rokov spolu úzko súvisia. Dievčatá pritom boli na tom o niečo horšie ako chlapci. Štúdia ukázala že dievčatá mali tendenciu mať vyššie BMI a väčšie emocionálne problémy ako chlapci vo veku 7 – 14 rokov.

 

Nestačí len menej jesť

Charlotte Hardman, spoluautorka štúdie a docentka psychológie na University of Liverpool, uviedla, že obezita a emocionálne problémy sa pravdepodobne v detstve budú rozvíjať ruka v ruke. Uviedla, že toto zistenie je dôležité pre tých, ktorí liečia obezitu u detí.

„Ľudia si myslia, že riešenie je jednoduché - jesť menej a viac cvičiť, ale je to oveľa zložitejšie. Obezita a emocionálne problémy sú vzájomne prepojené."

Charlotte Hardman tiež pripomenula, že už bolo známe, že problémy s obezitou a duševným zdravím sú vzájomne prepojené v dospelosti, no štúdia ukázala, že rovnaký stav môže platiť aj v detstve. Z výsledkov je zjavné, že od siedmych rokov je obezita a duševné zdravie prepojené a dochádza k ich zhoršovaniu. Hardman tvrdí, že to znamená, že deti „uviazli v začarovaných cykloch“.

 

Aká je príčina?

Hoci sa štúdia nezaoberala príčinami, prečo sa  obezita a duševné problémy vyskytujú a rozvíjajú u detí súčasne, hypotézou vedcov je, že deti s vyšším BMI môžu zažívať nejakú formu diskriminácie v súvislosti so svojou váhou. To sa potom prejavuje vo forme symptómov depresie aj v dospelosti.

Jednou z príčin, na ktorú tiež vedci poukázali bola chudoba, teda ak deti pochádzali zo socioekonomicky znevýhodneného prostredia.

„Keďže miera obezity a emocionálne problémy sa v detstve zvyšujú, pochopenie ich spoločného výskytu je dôležitým problémom verejného zdravia, pretože obe sú spojené so zlým zdravotným stavom v dospelosti,“ dodala vedkyňa.

Zdieľať na facebooku