Ako dopadnú nadané deti v dospelosti? Dlhodobá štúdia tvrdí, že tie najúspešnejšie nasledovali srdce, nie hlavu

  Foto: Bigstock

Kým bude vaše dieťa, keď vyrastie? Môže byť nadané dieťa len matematik, majiteľ IT firmy či vesmírny vedec? Stále prebiehajúci dlhodobý výskum sledoval inelektovo nadané deti 45 rokov a zistil, že je rovnako dôležité, aby sa rodičia zaujímali o ich jedinečné záujmy a hodnoty ako o intelektové nadanie.

 

Mimoriadne nadané deti si spájame zväčša s talentom v matematike či fyzike. Predstavíme si vysoké IQ a dobré známky v škole. Nadané deti ale predstavujú ďaleko širšiu skupinu detí. Talenty môžu byť rôzne a deti sa môžu vďaka ich podpore v skorom veku dostať v dospelosti skutočne ďaleko.

„Ľudia škatuľkujú deti predčasne, hlavne ak majú matematický talent tým, že ich považujú za budúcich vedcov,“ hovorí David Lubinski, spoluvedúci štúdie Study of Mathematically Precocious Youth (SMPY). „Je to akoby ste povedali dieťaťu - ty si vysoký, z teba bude basketbalista,“ prirovnáva vedec.

„Existuje veľa vysokých detí, ktoré nechcú hrať basketbal. A presne to isté platí aj pri akademickom talente. Potrebujeme preto skutočne podporiť deti, aby sa spojili nielen s ich nadaním, ale aj s tým, pre čo majú vášeň,“ hovorí Lubinski.

 

David Lubinksi vedie jedinečný dlhodobý výskum zameraný na sledovanie 5000 nadaných detí. Štúdia má celkovo trvať 50 rokov. Už v roku 2017 hovorili vedci verejne o niektorých zisteniach. Patrilo medzi ne to, že nadané deti stále potrebujú pomoc učiteľa a nie sú úplne samostatné alebo že zvyčajne vykazujú rôzne druhy inteligencie. Tou najčastejšou bolo priestorové uvažovanie a schopnosť vizualizovať si jednotlivé časti nejakého systému, ktoré sú navzájom pospájané.

Nové zistenia publikované v Psychological Science získané v rámci výskumu na skupine 700 nadaných dospievajúcich detí v stále prebiehajúcej štúdii ukázali, že skóre v akademických testoch a psychologické hodnotenie sú silným prediktorom oblasti, v ktorej by do svojich 50 rokov mohli deti výnimočne uspieť.  

 

Medzi mimoriadne nadanými účastníkmi výskumu bolo 12 percent ľudí považovaných za vynikajúcich v oblasti ich pôsobenia. Patrili sem ľudia, ktorí boli CEO z top spoločností podľa Fortune 500, výherca Pulitzerovej ceny, významní právnici či ocenení žurnalisti.  

Výskumníci zistili, že vášne, preferencie a hodnoty, ktoré boli prítomné a merateľné už v ich 13 rokoch, spolu s výsledkami z akademického testovania, dokázali predikovať typy kariér, v ktorých by mohli deti v dospelosti niečo znamenať.  

„Každý jeden človek má odlišnú a jedinečnú kombináciu talentov a vášní,“ povedala Camilla P. Benbow, spoluriaditeľka výskumu SMPY. „Ak schopnosti a preferencie nadaných detí vo veku 13 rokov naznačujú, v ktorých oblastiach môžu v konečnom dôsledku vyniknúť, má zmysel pomáhať im rozvíjať sa v týchto oblastiach v ranom veku, ak sa tak rozhodnú.“

 

Toto je vôbec prvá štúdia, ktorá dokumentuje, že kvalitatívne odlišné typy výnimočnosti môžu byť predikovateľné už v 13 rokoch kombinovaním informácií ohľadne schopností a záujmov detí.

 


Zdroj: news.vanderbilt.edu
Čítajte viac o téme: Výskum, Nadané deti
Zdieľať na facebooku