Byť duševne zdravý znamená viac ako len nemať diagnostikovanú duševnú poruchu

Duševné zdravie a pohoda je komplexný jav a má mnoho  podôb, či odtieňov.
Duševné zdravie a pohoda je komplexný jav a má mnoho  podôb, či odtieňov. / Foto: Unsplash

Tak, ako máme fyzické zdravie, máme aj duševné zdravie. Obe podoby zdravia sa priamo ovplyvňujú a sú elementárne prepojené. Duševné zdravie je ale VIAC ako len neprítomnosť duševnej poruchy. Duševné zdravie a pohoda je komplexný jav a má mnoho  podôb, či odtieňov.

 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definuje duševné zdravie a pohodu ako stav, kedy si jedinec uvedomuje vlastné schopnosti, dokáže zvládať každodenný stres, dokáže plnohodnotne pracovať a je prínosom pre seba, ako aj pre svoju komunitu.

 

Prečo musíme venovať pozornosť duševnému zdraviu?

  1. Pandémia koronavírusu zhoršila kvalitu života ľudí.
  2. Žijeme v časoch intenzívneho stresu, pretlaku informácií, tlaku, neistoty a nestability.
  3. Očakáva sa, že duševné poruchy budú do roku 2030 hlavnou príčinou zdravotných postihnutí vo vyspelých krajinách.
  4. Duševné zdravie priamo ovplyvňuje kvalitu života.
  5. Kvalita duševného zdravia priamo ovplyvňuje fyzické zdravie.
  6. Duševné zdravie ovplyvňuje to, čo cítime a ako fungujeme.
  7. Duševné zdravie ovplyvňuje, aké rozhodnutia v živote robíme, ako sa správame, v akých vzťahoch fungujeme, aké vzťahy vytvárame, aký pracovný výkon podávame, našu motiváciu, alebo ako uplatniteľní na trhu práce sme.
  8. Starostlivosť o pozitívne duševné zdravie je základnou prevenciou duševných porúch.

 

Duševné zdravie a jeho odtiene

Duševné zdravie a pohoda je široký koncept, ktorý je ovplyvňovaný mnohými vonkajšími či vnútornými faktormi. Nemali by sme na neho nazerať čierno-bielo alebo len v kontexte zdravie verzus choroba, ale ako na isté kontinuum, ktoré sa môže meniť.

 

Tak, ako je život pestrofarebný, tak aj naše mentálne zdravie má mnoho odtieňov. Dôvodom je to, že na neho vplýva obrovské množstvo vnútorných a vonkajších faktorov. Pod vplyvom týchto faktorov sa náš duševný stav môže meniť. 

 

Niekedy je všetko úplne v poriadku. Sme v období, kedy sa cítime skvele, fungujeme bez problémov. Darí sa nám v súkromí, práci, sme spokojní, vyrovnaní a aj bežné problémy zvládame bez veľkých problémov. Môže ale nastať situácia, kedy pod vplyvom rozličných podnetov sa začne naše mentálne zdravie meniť. Začneme byť viac vyčerpaní, podráždení, smutní, menej spíme, viac volíme škodiace nástroje zvládania záťaže, stresu a cítime sa horšie. Ak takého obdobie pretrváva a my nevenujeme pozornosť svojej duševnej pohode, náš stav sa môže zhoršovať. Postupne sa môžeme dopracovať až k tomu, že naše duševné zdravie a pohoda sú vážne ohrozené. Preto je nesmierne dôležité načúvať sebe, vnímať signály tela a duše a proaktívne robiť niečo pre svoje duševné zdravie.

 

Zdroj: Národný ústav duševného zdravia ČR

 

Čo môžem urobiť pre svoje duševné zdravie?

Každý človek vie ovplyvňovať svoje duševné zdravie a pohodu. Starostlivosť o duševné zdravie si vyžaduje proaktívny prístup, vnímavosť, láskavosť k sebe a okoliu. 

 

1. Spánok

Spánok je základný nástroj a liek zdravého života. Tak fyzického ako aj duševného. Počas spánku naberá človek silu, reštartuje svoje telo, rastie a rozvíja sa. Nedostatok spánku nám ubližuje a ničí nás. Každý človek by mal spať minimálne 8 hodín, pričom dieťa viac. Preto spánok nepodceňujme a neopovrhujme ním. Bez neho nie je zdravie. 

 

2. Pohyb 

Pohyb znamená robiť niečo pre svoje telo a dušu. Stačí sa prejsť, byť na čerstvom vzduchu, rozhýbať svoje kosti. Aj mierna fyzická aktivita pomáha telu a nabije pozitívnou energiou. Príroda je prirodzený zdroj energie a sily. Spojte pohyb s pobytom v prírode a budete mať dvojitý efekt.

 

3. Zdravá a vyvážená strava

Vyhýbajte sa alkoholu a strave, ktorá robí vášmu telu zle a odoberá energiu.

 

4. Kontrolujte si tok informácií

Kontrolujte si čas, ktorý trávite na sociálnych sieťach. Vnímajte aj obsah. Ak je obsah stránok „toxický“ a robí vám zle, nesledujte ho ďalej. Kontrolujte si aj čas, ktorý venujte médiám. Dávajte si od informácií odstup, prípadne sa od nich na chvíľu odstrihnite. 

 

5. Vnímajte aj dobré podnety okolo nás a počas dňa

Pozitívne emócie rozširujú naše vnímanie a podporujú naše zdravie. Tak fyzické ako aj psychické. Pozitívne emócie nám pomáhajú učiť sa, rozvíjať sa a nevzdávať sa. Vďaka nim máme silu prekonávať prekážky a ísť ďalej. Sú našou hlavnou nabíjačkou. Preto sa nezabúdajme zo života tešiť a vnímať dennodenné pozitívne maličkosti dňa. Medzi pozitívne emócie patria láska, radosť, očarenie a úžas, nádej, hrdosť, vďačnosť, zvedavosť, smiech, inšpirácia a vnútorný pokoj. Vnímajme ich, rozvíjajme a rozdávajme naokolo. 

 

6. Pracujte na medziľudských vzťahoch

Rozvíjajte dobré medziľudské vzťahy, pretože tie sú základom duševného zdravia. Vášho, ako aj ľudí okolo vás. Dobré medziľudské vzťahy sú hlavným prediktorom dlhého života. Buďte oporou sebe, ako aj ľuďom naokolo. Vnímajte ľudí okolo seba. Zaujímate sa o nich.

 

7. Záľuby, koníčky, hudba

Venujte čas svojim záľubám. Podporujú v nás prežívanie pozitívnych emócií a robia z nás spokojnejších ľudí. Niekto sa rád venuje záhrade, iný zasa zvieratám, niekto športu a iný človek zasa miluje umenie a kultúru. Nájdite si čas na to, čo vám robí radosť.

 

8. Vypnite a relaxujte

Vypnite a relaxujte. Vytvorte si priestor na ukľudnenie, spomalenie a relax. Relaxujte tak, ako to máte radi. Pri dobrej knihe, hudbe, pri teplom čaji, pri sviečke, v parku, pri vode, na prechádzke, v záhradke alebo ináč. Je to len a len na Vás. 

 

Čo môžem urobiť pre svoje duševné zdravie?

TERAZ – objať blízku osobu, pustiť si obľúbenú pesničku, urobiť dobrý skutok, ísť na prechádzku, uvedomiť si, za čo som vďačný, zastaviť sa a vnímať prítomný okamih....

 

PRIEBEŽNE – starať sa o dobré medziľudské vzťahy, načúvať blízkym a okoliu, zaujímať sa o nich, vnímať seba, byť otvorení novým podnetom, hýbať sa, venovať sa záľubám koníčkom, manažovať si čas na sociálnych sieťach a čas venovaný mediálnym informáciám.

 

DLHODOBO – vychutnávať si pozitívne okamihy, vnímať aj pozitívne emócie, mať ciele, nevzdávať sa a pestovať nádej, mať pochopenie, pomáhať a dávať, byť ľudským, dávať si pozor na spánok a spánkový režim, vždy si nájsť priestor na relax a vypnutie. 

 

Čítajte viac o téme: Duševné zdravie
Zdieľať na facebooku