Čo znamená byť skutočne silným človekom?

Foto: Bigstock
Sila nepochádza z toho, čo dokážeme, ale pochádza z dosiahnutia tých vecí, o ktorých sme si kedysi mysleli, že ich nedokážeme urobiť. / Foto: Bigstock

Mnohí ľudia sa túžia stať silnými a nezávislými. Ako silný a nezávislý človek je často vnímaný ten, kto dokáže dosiahnuť to, čo chce a po čom túži alebo ten, kto dokáže sám riešiť svoje problémy. Životnú silu človek získava hlavne vďaka tomu, že dokázal prekonať ťažké prekážky.

 

Takmer každá životná sila je formovaná vďaka tomu, že človek  bol úspešný vďaka prekonaniu ťažkých prekážok a zvýšenému úsiliu niečo dosiahnuť. Sila je tvorená túžbou konať napriek bolesti, strachu a ťažkostiam. Je založená aj na snahe napredovať. Spočíva v schopnosti uznať a prijať to, čo sme dosiahli a čo sme získali. Život plynie tak rýchlo, že väčšinou  mnohé veci prežívame  bez toho, aby sme si uvedomili, koľko námahy nás stálo dostať sa do bodu, v ktorom sa práve nachádzame. Tiež máme tendenciu ignorovať dôležitosť skúseností a zameriavame sa výlučne na konečné výsledky a nie na pokrok. Sila nepochádza z toho, čo dokážeme, ale  pochádza z dosiahnutia tých vecí, o ktorých sme si kedysi mysleli, že ich nedokážeme urobiť.

 

Čím sa od seba líšia slabí a silní ľudia?

 • Slabý človek sa často na všetko sťažuje. Aj keď je na vrchole svojej kariéry a žije bezproblémový a v podstate šťastný život, sťažuje sa na svoju existenciu a vždy si na to nájde dôvod. Namiesto toho, aby sa snažil dostať z ťažkej situácie a riešiť problémy, hovorí o ťažkostiach iným, bez ohľadu na ich názor a túžbu počúvať.
   
 • Slabý človek sa nesnaží opustiť komfortnú zónu. Bojí sa životných zmien aj keď vďaka nim môže získať len to najlepšie. Život v rutine predstavuje pre neho skutočný život. Myslí si, že je to bezpečnejšie, cíti sa chránený aj keď v skutočnosti to tak nemusí byť.
   
 • Slabý človek neberie ohľad na názory iných.  Samozrejme, je dobré mať svoj vlastný názor, ale v určitých momentoch je dobré  vnímať aj názory iných ľudí, ktorí sú v niektorých veciach skúsenejší.
   
 • Slabý človek sa vzdáva bez boja. Toto je možno najzreteľnejší znak psychicky slabej osobnosti. To sa prejavuje nielen v neschopnosti doviesť svoju prácu do konca. Má nedostatok vytrvalosti. Slabý človek často zabúda, že úspech nepríde k niekomu, kto pre dosiahnutie výsledku nič neurobil.
   
 • Slabý človek žiarli na iných ľudí. On sám sa často nesnaží a závidí tým, ktorým sa darí a uspeli. Namiesto závisti je lepšie hľadať svoju vlastnú cestu, ktorá ho môže priviesť k úspechu.
   
 • Slabý človek sa často hnevá. Samozrejme, ani jeden človek nemôže žiť bez prejavov hnevu. Ale nie je hnev ako hnev. Ak je to hnev zameraný na seba, že nemôžete napríklad niečo dosiahnuť, s najväčšou pravdepodobnosťou vás to nasmeruje na správnu cestu k sebazdokonaľovaniu. Ale ak je to hnev zameraný na okolnosti, iných ľudí, ktorí uspeli, nikam to nevedie.

 

Čo nás v živote najviac posilňuje?

 • Posilňuje nás sledovanie nášho pokroku a oslavovanie našich malých úspechov.
 • Schopnosť sústrediť sa na malé, ale dôležité kroky.
 • Posilňujú nás aj chvíle, keď chápeme, prečo robíme to, čo robíme, aj keď je to ťažké.
 • Posilňuje nás tiež schopnosť správať sa podľa našich základných hodnôt a žiť bezúhonne, aj keď nás nikto nesleduje alebo keď sa ocitneme v ťažkej situácii.
 • Ak máme jasnú predstavu o tom, čo je pre nás skutočne dôležité, staneme sa silnejšími. 
 • Niekedy sila prichádza zvnútra, keď sme obklopení ľuďmi, ktorí nás motivujú a dokážu vidieť našu hodnotu, aj keď si sami tieto hodnoty neuvedomujeme. 
 • Sila pochádza aj z výberu dobrých vzorov a učenia sa od nich. 
 • Sila prichádza aj ako výsledok schopnosti pozerať sa na seba tak, ako sa na nás pozerajú tí, ktorí vidia našu veľkosť a svetlo, aj keď my sami dokážeme vycítiť len svoje nedostatky, slabosti a nedostatky.
 • Sila prichádza i potom, keď prekonáme bolestivé zlyhania.
 • Sila pochádza z momentov, na ktoré sme skutočne hrdí a ktoré akceptujeme ako niečo, čo nám umožnilo uspieť. 

 

To, čo robí človeka silným, je sebapoznanie a sebauvedomenie. Keď sa o sebe začneme dozvedať viac, naučíme sa robiť rozhodnutia, ktoré sú relevantnejšie pre naše potreby, ktoré nám pomáhajú dosiahnuť naše ciele a umožňujú nám byť sami sebou. Vtedy sa stávame ľuďmi, ktorí:

 • majú vnútorné bohatstvo, ktoré je očiam neviditeľné,
 • vedia prosiť o odpustenie a dokážu odpustiť aj druhým,
 • sú schopní odpustiť aj sebe,
 • narazili na dno a potom pomaly, s odvahou a vytrvalosťou našli cestu nahor, a to i napriek svojim ranám a bolestiam,
 • majú neskutočne veľké srdce, ktoré sa po každej nešťastnej udalosti, ktorú zažijú, ešte zväčší,
 • prešli mnohými útrapami, ale stále nachádzajú dostatok sily na to, aby svojím jasným a úprimným úsmevom osvetlili životy iných ľudí,
 • každý deň učia, ako byť o niečo silnejší.

 

Ako sa v živote prejavujú silní ľudia?

Najsilnejší ľudia prešli niekedy v živote veľmi ťažkými skúškami. Vedia, čo prijať a čo odmietnuť. Sú na seba hrdí a zároveň sú pokorní a čestní. Vedia s gráciou prijímať pomoc, komplimenty a rady. Pozrime sa tiež na ďalšie prejavy ich správania:

 

1. Vedia odhadnúť, ktoré vzťahy sú nezdravé

Nezávislým ľuďom sa darí nadväzovať vzťahy s ostatnými bez vytvárania nezdravej pripútanosti. Keď dokážete odhaliť a rozpoznať, čo cítite k druhým, môže vám to pomôcť vyhnúť sa takým vzťahom, ktoré vám odoberajú energiu alebo v ktorých ste zneužívaní. Na základe tejto rozpoznanej emócie nekonáte nezdravým spôsobom, a to vám pomáha zachovať si dobrú náladu a pozitívne nastavenie mysle. 

 

2. Majú zdravé sebavedomie

Sebadôvera vám tiež pomáha byť nezávislým človekom. Ľudia, ktorí sú si istí svojimi schopnosťami, môžu prijať výzvy bez obáv. Sebavedomie sa dá dosiahnuť na základe malých úspechov. Napríklad stanovenie reálnych cieľov a ich dosahovanie v krátkom čase motivuje k novým projektom.


 

3. Akceptujú názory iných

Tento bod sa týka toho, že nemusíte mať vždy pravdu. Pochopenie, že môžete akceptovať rôzne názory bez toho, aby ste sa dostali do konfliktu, je znakom vašej nezávislosti a silnej osobnosti.

 

4. Využívajú vnútornú motiváciu

Niektorí ľudia potrebujú iných, aby ich neustále motivovali a posúvali vpred. Nezávislí a silní ľudia sa dokážu motivovať sami, a to bez ohľadu na to, čo na ich kroky hovorí okolie.

 

5. Dokážu tolerovať určitý stupeň frustrácie

Prijatie toho, že nemôžete mať vždy to, čo chcete, je taktiež prejavom nezávislosti a sily osobnosti. Tolerovanie určitého stupňa frustrácie vám pomôže stať sa nezávislejšími. Keď dokážete prekonať sklamania a že váš pokoj v duši nezávisí len od úspechu, veľmi vám to v živote pomôže. Ak chcete byť menej závislí od výsledkov, je dôležité zamerať sa  viac na učenie sa zo skúseností a vychutnávanie si cesty, ktorá vedie k cieľu.

 

6. Vždy si overujú informácie, s ktorými sa stretávajú 

Nezávislí ľudia uprednostňujú overené informácie pred jednoduchým prijatím toho, čo hovoria ostatní. V tomto zmysle vám skúmanie určitých tém umožňuje mať nezávislý úsudok.

 

7. Majú v súlade slová a činy

Keď sľubujete veci, ktoré nemôžete dodržať, stávate sa otrokmi svojich slov. Dodržať slovo a plniť sľuby, sú znakmi človeka na ceste k nezávislosti.

 

8. Nepotrebujú súhlas blízkych, pretože poznajú svoju hodnotu

Názor iných ľudí, a to aj tých najbližších, beriete do úvahy, nie je však pre vás rozhodujúci. Niektorí ľudia potrebujú chválu, súhlas a kontrolu na sebapotvrdenie. Ľudia so silnou vôľou radšej konajú sami.

 

9. Nevyžadujú pozornosť

Vodcovské povahy priťahujú pozornosť novými nápadmi, výbornou náladou, vtipom. Mnohí práve týmto ľuďom závidia im ich popularitu a to im odčerpáva energiu. Nezávislé osoby túto popularitu nevyhľadávajú. Viac ich priťahuje úprimnosť, slušnosť a rešpekt. 

 

10. Vedia, ako počúvať

Silní a rozhodní ľudia majú bohatých vnútorný mier, schopnosť akceptovať iného človeka, a to aj  s jeho nedostatkami. 

 


Zdroje:
Anthony Robbins: Nekonečná vnútorná sila
Strength comes from within what it means to be a truly strong person
8 useful tips to be an independent person

Čítajte viac o téme: Motivácia, Nastavenie mysle
Zdieľať na facebooku