Zábavné pohybové hry pre deti

Deti sa veľmi rady hrajú a pri hre sa vedia dokonale zabaviť a odreagovať.
Deti sa veľmi rady hrajú a pri hre sa vedia dokonale zabaviť a odreagovať. / Foto: Bigstock

Určite máte občas v škole, v školskom klube detí alebo na krúžku dostatok času aj na hry. Deti sa veľmi rady hrajú a pri hre sa vedia dokonale zabaviť a odreagovať. Vhodné je, keď zábavnú hru dokážete spojiť aj s pohybom. Existuje obrovské množstvo hier. Keď cítite, že nálada v kolektíve je pochmúrnejšia, skúste sa s deťmi zahrať niektoré z nasledujúcich zábavných pohybových hier.

 

Preteky na papierovej trati 

Rozložte noviny na také veľké listy, aby sa tam vošla stopa každého žiaka. Z týchto novín potom vybudujte trať. Noviny dávajte vždy tak ďaleko, aby vzdialenosť bola približne krok. Niekedy ďalej a niekedy bližšie. Žiaci musia prebehnúť po tejto trati. Ak niekto urobí krok vedľa, je diskvalifikovaný. Žiak na štarte dostane tenisovú loptičku, ktorú si položí na veľký zošit. Musí teda dávať pozor, aby mu táto loptička nespadla. Ak spadne alebo sa jej dotkne rukou, je diskvalifikovaný.

 

Muzikantov klobúk

Deti sa postavia za seba do kruhu. Keď začne hrať hudba, každé dieťa dá klobúk na hlavu hráča, ktorý stojí pred ním. Musia rýchlo pokračovať, kým neprestane hrať  hudba. Keď učiteľ  hudbu zastaví, nechá si klobúk ten žiak, ktorý má. Žiak, ktorý je bez klobúka, sa posadí. Učiteľ zoberie jeden klobúk a zmenší kruh. Pokračujte dovtedy, pokiaľ nezostanú len dvaja hráči. Postavte ich čelom k sebe. Keď jeden hráč položí klobúk na hlavu druhého hráča, musí pustiť ruky z klobúka, takže obaja nemôžu držať klobúk naraz. Hráč, ktorý má klobúk na hlave, keď skončí hudba, víťazí.

 

Praskanie balónov

Pred začiatkom hry priviažte 10 balónov na košele alebo tričká. 5 priviažte na prednú stranu  košele alebo trička a 5 k zadnej strane košele alebo trička. Dvaja žiaci si oblečú košele a hra môže začať. Víťazom je ten, ktorý rozpučí balón na svojej košeli ako prvý. Môžu ho stláčať, prehryznúť, váľať sa po zemi alebo naň stupiť, ak je umiestnený na dostatočne dlhom povraze. Kto skončí prvý, postaví sa a zdvihne ruky nad hlavu.

 

Skákanie cez švihadlo s plaveckými plutvami

Deti si navlečú plavecké plutvy a vezmú si švihadlo. Každý hráč má svojho pomocníka, ktorý mu ráta počet preskokov. Kto urobí najviac preskokov za jednu minútu, vyhráva. Je veľmi zábavné sledovať, ako sa deti zúfalo snažia urobiť niečo zdanlivo jednoduché, čo sa s plutvami ukáže ako náročná úloha.

 

Ukladanie  hračiek do vreca

Hráči súťažia navzájom na čas, a to tak, že kto so zaviazanými očami napchá do vreca počas 20 sekúnd viac hračiek. Štyri deti prídu na miesto, kde sú umiestnené hračky a pri nich je umiestnené aj vrece. Určte, v akom poradí budú deti súťažiť. Keď na každé dieťa príde rad, napočítajte do troch a všetci zakričia: „Ukladaj hračky do vreca!“ Každé dieťa má 20 sekúnd na to, aby naplnilo vrece. Spočítajte hračky, ktoré zostali mimo vreca. Vyhráva dieťa, ktoré do vreca umiestni najviac hračiek.

 

Voľná stolička

Žiaci sedia v kruhu na stoličkách, jedna je voľná. V strede je jeden hráč, ktorý sa snaží sadnúť si na voľnú stoličku. Hráč, ktorý sedí a po jeho pravej ruke je voľná stolička, musí buchnúť po tejto stoličke a povedať meno niekoho druhého, ktorý sa v tom prípade musí rýchlo presunúť na stoličku, po ktorej buchol. Úlohou stredného hráča je sadnúť si na voľnú stoličku skôr, ako sediaci hráč po nej buchne a povie meno niekoho druhého. Ak to stihne, hráč ktorý nestihol reagovať, ide namiesto neho do stredu a hra pokračuje ďalej.

 

Prehadzovaná

Do rohov miestnosti alebo do väčšieho kruhu si sadnú ďalej od seba hráči, jeden ostane stáť v strede. Hráči, čo sedia, si prihrávajú menšiu gumenú loptu tak, aby ju ten, čo je v strede, nechytil. Stredný hráč sa pohybuje, snaží sa loptu chytiť alebo sa jej aspoň dotknúť, prípadne ju zobrať z ruky nejakému pomalému hráčovi. Hráči musia hneď prihrávať ďalej, môžu držať loptu maximálne len 3 sekundy. Ak sa stredný hráč lopty dotkne, vymení si miesto s hráčom, ktorý posledný hádzal.

 

Šliapanie na balóny

Vezmite voľný koniec povrázku priviazaného k balónu a priviažte ho k ľavému členku každého hráča. Keď hra začne, hráči sa pokúsia prasknúť súperov balón tým, že naň šliapu. Súčasne musí každý hráč ochraňovať svoj vlastný balón. Komu praskne balón, musí okamžite opustiť hru. Posledný hráč s nedotknutým balónom víťazí.

 

Veľká guľovačka

Rozdeľte deti do dvoch tímov. Snehové gule rozdeľte rovnomerne medzi obidva tímy. Sedem stoličiek postavte do priameho radu, čím vytvoríte bariéru. Súťažiaci si kľaknú a vrhajú snehové gule cez bariéru na druhý tím. Po uplynutí l minúty zastavte hru a spočítajte koľko snehových gúľ je na každej strane. Tím, na ktorého strane je najmenej snehových gulí, vyhráva.

 

Hľadanie topánok

Všetci súťažiaci si vyzujú topánky a poukladajú ich na veľkú kopu na podlahe. Premiešajte topánky. Hráči sa postavia okolo kopy topánok a striedavo, teda hráč tímu A a hráč tímu B. Kapitáni oboch tímov by mali stáť 3m od hráčov, každý na opačnej strane. Kedy učiteľ povie ŠTART, všetci hráči začnú hľadať svoje vlastné topánky, obujú si ich a bežia k svojmu kapitánovi. Vyhráva tím, ktorý si ako prvý obuje všetky topánky a dobehne ku kapitánovi.

 

Vojdite do obruče

Každý tím dostane kruhovú obruč a drží ju nad hlavami. Potom jeden žiak dá obruč až k pásu a opäť ju zdvihne. Keď to tím urobí, môžu pribrať ďalšieho člena. Potom opäť znížia a zdvihnú obruč. Pokračujte v hre, kým jeden z tímov nebude môcť navliecť obruč alebo kým obruč nepraskne. 

 

Na mori

Na zemi sú rozhádzané v optimálnej vzdialenosti od seba obruče a švihadlá stočené do kruhu, ktoré predstavujú ostrovy. Je ich o 1 menej ako detí, ktoré hrajú túto hru. Kapitán lode zvolá: „Na mori je pokoj.“ Deti vybehnú zo svojho ostrova a pobehujú medzi ostrovmi. Kapitán lode zvolá: „Na mori je búrka.“ Deti sa rýchlo vracajú na niektorý z ostrovov. Posledné z detí nenájde voľný ostrov, lebo ich je o 1 menej ako hráčov. Kto voľný ostrov nenájde, vypadáva z hry. Víťaz sa stáva kapitánom lode v novej hre.

 

Pohybujúca sa reťaz

V každom družstve je dvojica, ktorá si kotúľa loptu. Ostatní spolužiaci vytvoria reťaz. Zaujmú polohu v podpore ležmo tak, aby popod nich bolo možné loptu prekotúľať. Akonáhle sa tak stane, žiak sa presunie na koniec reťaze. V oboch prípadoch žiaci musia spolupracovať. Družstvá spolu súperia, kto z nich dokáže skôr utvoriť pohybujúcu sa reťaz. Cieľom je dostať sa na opačnú stranu telocvične ako prví.

 


Zdroje:
Doležalová, E.: Hry na dětské tábory
Hry na voľný čas
Zapletal, M.: Velká encyklopedie her
Johnson, B., McIntyre, M., Diane V:  100 dětských her plných legrace!

Čítajte viac o téme: Hry pre deti
Zdieľať na facebooku