Hry na rozvoj sily a vytrvalosti

Pod hrou rozumieme uvedomelú, radostnú, zábavnú dobrovoľnú činnosť, ktorá je závislá na spoluhráčoch, pravidlách. Spoločným znakom hier je vysoká emocionálnosť, kolektívnosť, sebaovládanie a citové uspokojenie.
Pod hrou rozumieme uvedomelú, radostnú, zábavnú dobrovoľnú činnosť, ktorá je závislá na spoluhráčoch, pravidlách. Spoločným znakom hier je vysoká emocionálnosť, kolektívnosť, sebaovládanie a citové uspokojenie. / Foto: Bigstock

Hra je pre deti najdôležitejšia činnosť, prostredníctvom nej spoznávajú svet, ľudí okolo seba, učia sa, čo je dobré, čo zlé, je to jedna z najdôležitejších potrieb dieťaťa, okrem potreby lásky, bezpečia a istoty. Pomocou hier môžeme u detí formovať aj ich silu a vytrvalosť.

 

V pedagogickej praxi, teórii i v bežnom živote sa neustále stretávame s pojmom hra. Pod hrou rozumieme uvedomelú, radostnú, zábavnú dobrovoľnú činnosť, ktorá je závislá na spoluhráčoch, pravidlách. Spoločným znakom hier je vysoká emocionálnosť, kolektívnosť, sebaovládanie a citové uspokojenie. Hra sa podieľa nielen na zdravom fyzickom vývoji dieťaťa, ale prispieva predovšetkým k psychickému rozvoju a výrazne ovplyvňuje utváranie osobnosti. Osobnosť dieťaťa výrazne ovplyvňujú aj pohybové a športové hry. Tie podporujú vznik emócií, ktoré sa dieťa učí ovládať a usmerňovať. V hre sa môžu voľne prejaviť fyzické a psychické sily. Pomocou hry môžeme cvičiť najrôznejšie schopnosti od koncentrácie a jemnej motoriky cez pamäť a tvorivosť až k sociálnym schopnostiam. Dokáže tiež uvoľniť a odreagovať. Hra je vnímaná ako samozrejmá súčasť detského sveta. V tomto článku vám ponúkame niekoľko hier, ktoré pomáhajú rozvíjať silu a vytrvalosť.

 

Zdvihni súpera

Dvaja žiaci sa postavia chrbtom k sebe a chytia sa rukami tak, že ich ohnú v lakťoch. Na povel sa snažia predklonom zodvihnúť súpera zo zeme. Kto opustí oboma nohami zem, prehráva a druhý získa bod. Hrá sa na 5 získaných bodov. V prvej fáze hry rozdelíme hráčov do hmotnostných kategórií.

 

Lavína

Hráčov rozdelíme do päťčlenných družstiev. Družstvá sa postavia do radu na štartovaciu čiaru a  členom družstva určíme poradové čísla. Pred družstvami označíme métu, teda čiaru rovnobežnú s postavením družstiev. Každému hráčovi určíme poradové číslo. Na povel vybehnú všetci prví hráči, bežia k méte a späť, tlesknú do ruky druhým, bežia s nimi k méte a späť, až beží celé družstvo tam a späť. Potom ostanú stáť na svojom mieste prví, pri ďalšom behu zostanú stáť druhí atď. Robia to dovtedy, kým posledný beží sám k méte a späť. Víťazí družstvo, ktorého posledný člen sa vráti ako prvý na svoje pôvodné miesto.

 

Na fúriky

Hráči vytvoria dvojice a postavia sa za štartovaciu čiaru. Jeden urobí podpor ležmo a druhý ho chytí za členky a zodvihne. Na znamenie hráči-fúriky vyštartujú smerom k méte, pri ktorej sa majú otočiť. Tam si vymenia úlohy a idú späť. Víťazí dvojica, ktorá príde prvá do cieľa.

 

Koleno-priehlavok

Súťažia družstvá s rovnakým počtom žiakov. Členovia každej skupiny si ľahnú na chrbát tesne vedľa seba, predpažia a skrčené nohy oprú chodidlami o podložku. Prvý hráč oprie ruky o kolená prvého ležiaceho hráča a priehlavky nôh postupne položí do jeho dlaní. Z tejto základnej polohy začne rúčkovať po kolenách všetkých ležiacich a tí si postupne predávajú jeho nohy. Po skončení rúčkovania si ľahnú na koniec ležiacej rady do rovnakej pozície ako ostatní. Pokračujú ďalší, pokým sa nevystrieda celá skupina. Víťazí skupina, ktorá sa vystrieda ako prvá.

 

Knihy

Hráči vytvoria skupiny s rovnakým počtom hráčov. Družstvá sa zoradia do zástupu. Prvý z družstva stojí na štartovacej čiare, má na hlave tri knihy a v ruke drží loptu. Na znamenie vyštartujú a musia vymeniť loptu na druhej strane hracej plochy. Ak niektorému hráčovi knihy spadnú alebo si ich pridrží rukami musí sa vrátiť na štartovaciu čiaru. 

 

Povraz

Traja hráči sa chytia povrazu na jednom konci a traja na druhom. Keď napočítate do troch, začnú sa preťahovať. Učiteľ sa postaví uprostred, aby videl, ktorá trojica zvíťazí.

 

Kto vydrží najdlhšie skákať?

Do každého štvorca umiestnite jedno dieťa. Na povel štart začnú skákať na jednej nohe, druhou sa nedotýkajú zeme. Vo vzduchu si môžu nohy vystriedať kedykoľvek budú chcieť a musia byť vo svojom štvorci. Víťazí ten, kto vydrží najdlhšie skákať. Variantom je to, že deti necháte skákať 2 minúty. Víťazí ten, kto viackrát poskočí. Musíte mať pomocníkov, ktorí budú počítať skoky.

 

Pretlač súpera

Na zemi vyznačíme tri čiary dlhé tri metre. Dvaja žiaci sa postavia na strednú čiaru čelom oproti sebe, ruky si vzájomne oprú o boky a pokúšajú sa jeden druhého vytlačiť za koncovú čiaru. Čím kratší časový limit zvolíte, tým väčšia bude ich aktivita.

 

Súboj krabov

Dvaja žiaci sedia na zemi. Rukami sa podopierajú za telom. Na signál sa začnú pohybovať tak, že sa dotýkajú zeme len rukami a chodidlami. Úlohou je prinútiť súpera, aby sa dotkol zeme aj inou časťou tela. Dovolené je len vrážanie do súpera ramenom.

 

Na kohútov

Dvaja žiaci vojdú do kruhu s priemerom 2 metre. Postavia sa na jednu nohu, ruky dajú za chrbát. Na znamenie začnú poskakovať a snažia sa súpera donútiť, aby sa dostal na dve nohy alebo sa dostal mimo kruhu. Vrážajú do seba len ramenom a nesmú si vymeniť nohy. Potrebný je určitý časový limit.

 


Zdroje:
Bill Johnson, Mark McIntyre, Diane Vivian:  100 dětských her plných legrace
G. Agaj: Pohybové hry
Š.Adamčák –N. Novotná Hry v telocvični a základná gymnastika

Čítajte viac o téme: Hry pre deti
Zdieľať na facebooku