Zábavné aktivity, ktoré malé deti učia milovať knihy

Malé deti môžete k čítaniu motivovať aj pomocou rôznych hier a zábavných aktivít.
Malé deti môžete k čítaniu motivovať aj pomocou rôznych hier a zábavných aktivít. / Foto: Bigstock

Mnohé výskumy jasne hovoria o tom, že vďaka knihám nerozvíjame u našich detí len poznanie, ale aj city, empatiu a prežívanie reálneho sveta. Z tohto dôvodu je dobré, keď si dieťa čítanie obľúbi čo najskôr. Malé deti môžete k čítaniu motivovať aj pomocou rôznych hier a zábavných aktivít.

 

Čítanie kníh je činnosť, ktorá je pre rozvoj osobnosti dieťaťa veľmi dôležitá. Pri spoločnom čítaní s rodičmi, v škole s učiteľmi alebo i samostatne v tichosti v izbe, sa deti učia čítať a počúvať s porozumením, trénujú svoje sústredenie, rozširujú si pasívnu a aktívnu slovnú zásobu, rozširujú a upevňujú si nadobudnuté vedomosti. Následne vedia použiť svoju aktívnu slovnú zásobu pri ďalšej práci s prečítaným textom alebo s obsahom príbehu. Čítanie im neskôr pomáha aj pri tvorbe vlastných slohových prác. Malé deti je vhodné motivovať k čítaniu aj prostredníctvom rôznych hier, zábavných aktivít, hudobných a dramatických aktivít, prostredníctvom ktorých môžu vyjadriť svoje pocity a dojmy z rozprávok alebo z príbehov. Ponúkame vám niekoľko nápadov, ktoré majú za cieľ motivovať deti k čítaniu.

 

Čítanie s pohybom

Táto aktivita sa môže použiť jednak v materskej škole, ale i doma v rodine. Pri tejto aktivite dieťa nemusí sedieť a tíško počúvať, ale má dovolené poskakovať, tlieskať, búchať a robiť čokoľvek, na čom sa vopred dohodnete. Pred čítaním príbehu alebo rozprávky si vyberte tri slová, ku ktorým priradíte nejaké pohyby. Môže to byť tlieskanie, skákanie na jednej nohe, dupanie, mávanie a podobne. Vždy, keď dieťa bude počuť niektoré zo zvolených slov, musí urobiť dohodnutý pohyb. 

 

Čítanie a hračky

Pri tejto aktivite môžete využiť hračky, ktoré dieťa má doma. Vyberte rozprávku, v ktorej sa nachádzajú známe slová, ktoré v podobe hračky dieťa bežne doma má. Napríklad autíčko, bábiku, nejaké zvieratko, loptu, kocky a podobne. Dohodnite sa s dieťaťom, že keď bude počuť v rozprávke slovo, ktoré predstavuje nejakú jeho hračku, aby ju zobralo do ruky. Takto si dieťa precvičuje pozornosť a tiež porozumenie slovám. So starším dieťaťom môžete hračky využiť aj na hranie scénok alebo bábkového divadla. Vyberte si jednoduché dialógy z prečítaného textu a vytvorte si dialógy postáv .Dohodnite sa, že každý z vás bude čítať inú postavu, a zahrajte si scénku. Keď deti uvidia pasáže svojich obľúbených príbehov priamo pred očami, ešte viac si ich obľúbia.

 

Stratené písmeno

Pri tejto hre si zvoľte jedno písmeno, ktoré budete pri hlasnom čítaní v slovách zámerne vynechávať. Napríklad A. Úlohou dieťaťa je uhádnuť, ktoré písmeno sa stratilo. Takéto čítanie nie je jednoduché a túto aktivitu robte s deťmi, ktoré už vedia plynulo čítať.

 

Tvorba komiksov

S deťmi, ktoré už vedia čítať, môžete spoločne tvoriť aj jednoduché komiksy. Najprv si spoločne čítajte rôzne komiksy v časopisoch alebo komiksové knihy. Všímajte si reakcie dieťaťa. Čo ho najviac baví? Čo ho dokáže rozosmiať? Potom sa pokúste vymyslieť vlastný príbeh. Môžete sa zo začiatku motivovať prečítaným príbehom, ktorý dieťa doplní o ďalšie pokračovanie. Neskôr, keď bude mať viac skúseností, dokáže si vymyslieť aj svoj vlastný príbeh. Nezabudnite tiež na nadpis. Keď má dieťa príbeh vytvorený, môže začať maľovať postavičky a situácie. Do bublín píše dialógy postáv. Dôležité je, aby vynechalo zbytočné vety a napísalo len tie podstatné.

 

Čítanie ako slávnosť

Z čítania si môžete urobiť aj pravidelné slávnostné udalosti. Ak máte v rodine viac detí, môžete pre ne raz do mesiaca pripraviť v nedeľu slávnostné popoludnie spojené s čítaním kníh nahlas. Deti si pripravia zaujímavé úryvky z kníh, ktoré potom prečítajú. Môžu o nich aj diskutovať. Takto sú  motivované celý mesiac čítať knihy, z ktorých potom vyberajú vhodné úryvky. Za odmenu im môžete upiecť chutný koláč alebo môžete ísť spoločne so všetkými deťmi na prechádzku, výlet či zašportovať si. Deti si na tento rituál veľmi rýchlo zvyknú. K čítaniu úryvkov sa môžu pridať aj dospelí. Ak nemáte v rodine veľa detí, môžete si takéto stretnutia robiť s priateľmi alebo so susedmi.

 

Tvorba ilustrácií

Po prečítaní príbehu alebo rozprávky sa s dieťaťom porozprávajte o tom, čo ho v najviac zaujalo. Motivujte ho potom k tomu, aby práve to, čo ho najviac zaujalo, skúsilo namaľovať. Zo začiatku môžete maľovať aj spoločne. Dieťa to bude ešte viac motivovať, keď sa do činnosti zapoja aj rodičia. Neskôr bude s radosťou túto aktivitu vykonávať aj samostatne.

 

Vymýšľajte si melódie

V súčasnosti majú deti k dispozícii v podobe hračiek rôzne hudobné nástroje. Napríklad bubienky, hrkálky, ale i rôzne klávesové nástroje a malé gitary. Ak sa chcete spoločne zabaviť, najprv si prečítajte detskú básničku a potom sa ju pokúste zaspievať za doprovodu nejakých hudobných nástrojov. Zo začiatku melódia možno nebude dokonalá, ale postupne sa to bude zlepšovať. Dôležité je, že sa zabávate a pracujete s textom básne.

 

Vymýšľajte vlastné závery rozprávok 

Prečítajte dieťaťu časť rozprávky. Potom mu povedzte, aby skúsilo povedať svoj vlastný záver. Ak máte viac detí, tak každé dieťa môže povedať svoj vlastný záver príbehu alebo rozprávky. Záver môžu povedať aj rodičia.

 

Nálady

Vyberte si niektoré dialógy postáv z príbehu a povedzte dieťaťu, aby tieto vety povedalo nahnevane, milo, láskavo, drzo, odmerane, ochotne a podobne. Dieťa sa takto učí pracovať s vlastným hlasom, s melódiou a intonáciou.

 

Urobte z čítania dobrodružstvo

Postavte si skrýšu, napríklad pod stolom. Zalezte do nej s baterkou a tam si spolu s vaším dieťaťom čítajte. Detská fantázia je úžasná, takže sa dieťa veľmi ľahko ponorí do príbehu a stane sa jeho súčasťou. Výborným spôsobom, ako urobiť z čítania dobrodružstvo, je tiež obliecť sa tematicky podľa príbehu, ktorý dieťaťu čítate. Vyrobte si z papiera rôzne masky, zo starých šiat vyrobte závoje a šaty pre princeznú a starý zabudnutý klobúk môže tiež dobre poslúžiť.

 

Jednoduché hry s knihami

Niekedy, ak nemáte veľa času, môžete využiť jednoduché hry, ktoré aspoň trochu zabezpečia kontakt dieťaťa s knihou a napokon sa dieťa možno rozhodne niektorú knihu začať čítať. Väčšinou sú knihy dlhé mesiace  uložené v poličke a dieťa často ani nevie, aké knihy vlastne má. Pri tejto hre si často spomenie na knihy, na ktoré už dávno zabudlo. Táto jednoduchá hra spočíva v tom, že dieťaťu poviete, čo má presne robiť. Môžete si vymyslieť aj svoje vlastné pokyny, a to podľa toho, aké knihy doma máte.

  1. Nájdi knihu s červenou  farbou na obálke.
  2. Nájdi knihu, ktorá ma menej ako 30 strán.
  3. Nájdi knihu, ktorá ma na obálke namaľované  zvieratko.
  4. Nájdi knihu, ktorá má v nadpise menej ako 5 slov.
  5. Nájdi knihu, ktorá má v nadpise viac ako 5 slov.
  6. Nájdi knihu s dievčenským (chlapčenským) menom v názve.
  7. Nájdi knihu, ktorá má na obálke menej ako 3 farby.
  8. Nájdi knihu s číslom v názve.
  9. Nájdi knihu, ktorá má v názve zviera.
  10. Zoraď názvy kníh podľa abecedy.
Čítajte viac o téme: Čítame s deťmi, Hry pre deti
Zdieľať na facebooku