Bojíte sa tmy? Môžete mať nyktofóbiu

Názov nyktophobia vznikol  podľa gréckej bohyne Nyx, čo znamená nykto - noc. Asi jedno percento svetovej populácie trpí na prehnaný strach z tmy.
Názov nyktophobia vznikol podľa gréckej bohyne Nyx, čo znamená nykto - noc. Asi jedno percento svetovej populácie trpí na prehnaný strach z tmy. / Foto: Unsplash

Existuje niekoľko stoviek fóbií, ktorými ľudia naozaj trpia. Nyktofóbia alebo strach z tmy je tiež  jednou zo špecifických fóbií. 

 

Nyktofóbia je strach z tmy alebo z noci, ktorý zvyčajne trápi malé deti, ale občas aj dospelých. Nemusí to byť nevyhnutne len strach z tmy, ale napríklad aj z toho, čo sa v tej tme môže nachádzať. Nyktofóbia má niekoľko stupňov, ktoré popisujú, aký veľký máme strach. Nyktofóbia je najnižší stupeň strachu, vyššie stupne tejto fóbie sa nazývajú skotofóbia a lygofóbia. Názov nyktophobia vznikol  podľa gréckej bohyne Nyx, čo znamená nykto - noc. Asi jedno percento svetovej populácie trpí na prehnaný strach z tmy. Strach z tmy nie je úplne iracionálny. Mnohí majú v mozgu zakorenené, že v noci a celkovo v tme sa nachádzajú predátory, ktorým sa treba vyhnúť.  Z kognitívneho hľadiska pretrvávajúci strach tmy je spojený so strachom z neznáma. V prvom rade temnota zhoršuje našu víziu, ktorá tlmí našu schopnosť porozumieť a ovládať naše okolie. Okrem toho  tma zaslepí jeden z našich najdôležitejších zmyslov a nemáme dostatok kontroly a sme zraniteľní. Ľudia, ktorí sa boja tmy, majú tiež veľkú predstavivosť. Ich mozog automaticky formuluje obraz, aj keď nič nevidia. Keď svetlá zhasnú, ich predstavivosť začne pracovať na plné obrátky.

 

Príčiny strachu z tmy

Existuje väčšie množstvo rôznych príčin, pre ktoré sa môže objaviť nyktofóbia. Veľký vplyv okrem iného majú napríklad gény. Je pravdepodobné, že keď niekto v rodine bojoval s podobnou alebo inou špecifickou fóbiou, výrazne sa zvyšuje riziko, že sa u neho vyvinie podobný problém. Aj obdobie detstva má na nyktofóbiu vplyv. Ukazuje sa, že u niektorých ľudí je nyktofóbia spojená so skúsenosťami s rôznymi mimoriadne nepríjemnými situáciami súvisiacimi s temnotou. Medzi takéto zážitky patria napríklad rôzne tresty, napríklad rodičia zatvárali dieťa v tmavej miestnosti alebo traumatické udalosti, ktoré sa stali po zotmení, napríklad znásilnenie alebo autonehoda. Zistilo sa tiež, že nyktofóbia sa objavuje častejšie u detí, ktorých rodičia sami prejavujú úzkostné postoje. Dieťa tak mohlo prevziať strach od rodičov. Nadmerná rodičovská starostlivosť prispieva tiež k vzniku strachu a pochybnostiam, čo prispieva k vzniku silnej úzkosti a môže to vyústiť aj do strachu z tmy. Niekedy túto fóbiu spôsobuje veľmi bohatá fantázia. V súčasnosti veľa ľudí pozerá každý večer rôzne filmy alebo hrá rôzne strašidelné hry. Nadmerné sledovanie kriminálok, detektívok alebo hororov môže postupne spôsobiť strach z tmy.

 

Príznaky nyktofóbie

Ako už viete, základným príznakom nyktofóbie je strach z tmy. Neosvetlená miestnosť pre ľudí trpiacich touto fóbiou signalizuje nebezpečenstvo. V tme sú obyčajné predmety vnímané trochu inak. Akékoľvek zvuky v tme týchto ľudí desia a spôsobujú im silnú paniku. Niekedy im fiktívne obrazy začínajú plávať pred očami. Procesy v podvedomí sú tak narušené, že sa vyskytujú pseudohalucinácie. Neschopnosť rozlíšiť imaginárne strašidelné obrázky od reality môže spôsobiť vážnu duševnú poruchu. Silné úzkostné zážitky sa môžu objaviť v situácii, keď sa nachádzate v nejakom tmavom priestore alebo miestnosti, ale niekedy sa môžu vyskytnúť aj vtedy, keď človek myslí iba na možnosť byť v tme. Samotná úzkosť však nie je jediným problémom, s ktorým sa stretávajú ľudia s nyktofóbiou. V priebehu tejto fóbie sa môžu vyskytnúť aj rôzne somatické ochorenia – najdôležitejšími z nich sú problémy ako:

  • závrat,
  • bolesť hlavy,
  • pocit zvierania v hrudníku,
  • dýchavičnosť,
  • zvýšená srdcová frekvencia,
  • bledá pokožka,
  • zvýšené potenie tela,
  • sucho v ústach.

 

Možné dôsledky

Nie je potrebné nikoho presviedčať, že príznaky môžu byť veľmi nepríjemné. Tento typ špecifickej fóbie môže pacientovi sťažiť jeho fungovanie v každodennom živote. Strach z tmy môže viesť k poruchám spánku. Človek, ktorý trpí touto fóbiou, má zvyčajne značné ťažkosti so zaspávaním, ktoré môžu nakoniec vyústiť do nespavosti. V prípade detí sa pokusy o zhasnutie svetla v ich izbe zvyčajne končia plačom, v extrémnych prípadoch dokonca aj agresiou. Kvôli životným ťažkostiam sa človek, ktorý prežíva strach z tmy, môže cítiť horšie ako ostatní a dokonca môže byť úplne izolovaný od svojich blízkych. Tento druh stavu je mimoriadne nepriaznivý, pretože podporuje výskyt rôznych iných duševných porúch u pacienta, vrátane depresívnej poruchy.

 

Ako sa dá fóbia liečiť?

Psychoterapeutické vplyvy tu majú zásadnú úlohu. Pacientom sa niekedy odporúča psychoterapia, napríklad kognitívno - behaviorálna terapia a expozičná terapia. Viac stojí za zmienku expozičná terapia, ktorá spočíva v tom, že pacient pod dohľadom terapeuta prichádza do kontaktu s faktorom spôsobujúcim vznik nepríjemných ochorení. Ľudia, ktorí trpia nyktofóbiou, často očakávajú, že im lekár predpíše nejaké lieky, po ktorých problém rýchlo ustúpi. Pravdou však je, že psychoterapia zohráva pri liečbe nyktofóbie zásadnú úlohu a farmakologická liečba sa používa iba v odôvodnených prípadoch.

Čítajte viac o téme: Strach
Zdieľať na facebooku