Otázky, ktoré podporujú myslenie a pozitívne správanie detí

Jedným zo spôsobov, ako povzbudiť deti k rozvoju pozitívneho myslenia, je okrem iného aj to, že sa snimi úprimne rozprávame a dávame im také otázky, ktoré u nich podporujú myslenie a tiež pozitívne formy správania.
Jedným zo spôsobov, ako povzbudiť deti k rozvoju pozitívneho myslenia, je okrem iného aj to, že sa snimi úprimne rozprávame a dávame im také otázky, ktoré u nich podporujú myslenie a tiež pozitívne formy správania. / Foto: Bigstock

Aj kladenie správnych otázok môže podporovať jednak správne myslenie, ale aj také správanie, ktoré prináša do života  pozitívne zmeny.

 

Ako sa hovorí, kam smeruje naša myseľ, prúdi aj naša energia. Jedným zo spôsobov, ako povzbudiť deti k rozvoju pozitívneho myslenia, je okrem iného aj to, že sa s nimi úprimne rozprávame a dávame im také otázky, ktoré u nich podporujú myslenie a tiež pozitívne formy správania. Netreba im hovoriť, čo majú robiť, lepšie je im vysvetliť, v čom spočívajú hodnoty pozitívneho života. Ak chcete u detí rozvíjať zdravé myslenie, prehĺbiť si s nimi vzťah a lepšie im porozumieť, môžete v komunikácii využiť nasledujúce otázky.

 

1. Ktorých päť slov ťa podľa teba najlepšie vystihuje?

Táto otázka nasmeruje deti k tomu, že sa snažia viac spoznávať samy seba. Tiež im ponúka priestor na to, aby sa zamysleli aj nad tým, čo si pravdepodobne o nich myslia iní ľudia. Otázka je teda dôležitá pre formovanie správneho vnímania seba samého.

 

2. Čo rád (a) robíš? Vďaka čomu sa cítiš najšťastnejšie?

Cieľom tejto otázky je upriamiť pozornosť vášho dieťaťa na veci, vďaka ktorým sa cíti šťastne a motivovať ich k tomu, aby venovali viac času práve tomu, čo mu  prináša radosť. Často sa totiž stáva, že jeho budúca kariéra sa bude odvíjať od hier, ktoré hralo v detstve. Ak môžete niektoré činnosti robiť spolu s deťmi, hrajte sa spolu s nimi. Vytvoríte si tak pevnejšie vzťahy v rodine.

 

3. Čo vieš robiť tak, že to môžeš naučiť aj iných?

Táto otázka učí deti, že život nie je iba o nich, ich vlastných záujmoch a o tom, čo môžu získať od ostatných. Život je o nás všetkých a o tom, čo môžeme urobiť, aby sme si navzájom pomáhali. Táto otázka pomáha vášmu dieťaťu cítiť sa hodnotne. Pripomína mu to, že je jedinečné a má čo ponúknuť svetu. Keď vaše dieťa vie, že má čo ponúknuť, buduje si tak sebadôveru, vnímanie vlastnej hodnoty a motivuje ho to tiež  v učení.

 

4. Čo je najúžasnejšie / najhoršie, čo sa ti stalo?

Život je zmesou dobrých a zlých skúseností a práve to ho robí takým vzrušujúcim. Je dobré, keď deti túto skutočnosť pochopia včas, aby boli psychicky pripravené na život. Otázka pomáha vášmu dieťaťu uvedomiť si na základe vlastnej skúsenosti, že zlé veci netrvajú večne a po horších dňoch prídu aj tie lepšie.

 

5. Čo si sa naučil(a) z najlepšieho / najhoršieho, čo sa ti stalo?

Nie zbytočne sa  hovorí, že najlepším učiteľom je skúsenosť. Je dôležité, aby deti získavali ponaučenia zo svojich vlastných skúseností, a to aj dobrých, aj zlých. Učiť by sa mali aj zo zo skúseností iných ľudí, vrátane rodičov.To je jeden z najlepších spôsobov, ako sa posunúť ďalej a je to tiež spôsob, ako z každej situácie vyťažiť maximum. Keď sa vaše dieťa poučí zo svojich skúseností, znamená to, že je nepravdepodobné, že by v budúcnosti urobilo rovnaké alebo podobné chyby.

 

6. Čo si myslíš, že z toho, čo sa učíš, bude pre teba v dospelosti najužitočnejšie?

Keď vaše dieťa pochopí hodnotu toho, čo sa učí a ako mu môže pomôcť v budúcnosti, môže ho to motivovať k tomu, aby si skutočne užívalo také  veci, ako je čítanie a učenie. Pri tejto otázke si deti uvedomujú, že raz budú dospelými a že musia už v detstve robiť rozumné veci, aby si v dospelosti uľahčili život

 

7. Ak by si mohol(la) cestovať v čase, vrátil(a) by si sa o tri roky a navštívil(a) svoje mladšie ja, čo by si mu poradil(a)?

Táto otázka otvára možnosti, ako sa porozprávať s vašimi deťmi o tom, ako čeliť sklamaniu a frustrácii v živote a zároveň ich naučiť, ako sa poučiť už z prežitých situáicií.

 

8. Za čo si najviac vďačný(á)?

Táto otázka povzbudzuje deti k tomu, aby vedeli poďakovať za dobré veci v živote a vnímali tak svetlejšiu stránku života. Otázka deti učí vážiť si to, čo v živote majú, vrátane rodiny, priateľov, dobrej školy, jedla a podobne. Toto môže veľmi prispieť k celkovému šťastiu dieťaťa, pretože medzi vďačnosťou a šťastím existuje silná súvislosť.

 

9.  Čo si myslíš, že ten človek cíti?

Aby ste si vytvorili pevnejšie vzťahy a predišli zbytočným konfliktom, je dôležité, aby vaše dieťa vnímalo aj to, čo cítia ostatní a snaží sa tiež vyjadrovať empatiu. Existuje veľa techník, vďaka ktorým môžete precvičovať empatiu, ale môžete to robiť aj pomocou uvedenej otázky. Vaše dieťa sa stane súcitnejším, užitočnejším a šťastnejším človekom len tým, že bude ohľaduplnejšie a empatickejšie. Bude prežívať zmysluplnejší život.

 

10. Čo si myslíš, aký bude tvoj život v budúcnosti?

Táto otázka vedie deti k tomu, aby premýšľali o budúcnosti a plánovali si ju. Môžu  premýšľať o tom, čím chcú byť, keď vyrastú a po  akom svete túžia, keď budú dopelí.

 

11. Ktorý z tvojich priateľov (priateliek) by sa mi páčil(a) najviac? Prečo?

Priatelia, s ktorými sa deti stretávajú, majú veľký vplyv na ich zmýšľanie a prístup k životu. Ak budú mať neustále okolo seba negatívnych ľudí, je pravdepodobné, že sa aj vaše deti stanú negatívnymi. Položte svojim deťom túto otázku, aby ste zistili, kto z okruhu ich priateľov má najväčší vplyv na ich život.

 

12. Ak by si mal(a) byť slávny(a), čím by si sa chcel(a) presláviť?

Táto otázka vedie deti k tomu, aby premýšľali o skutočnom význame úspechu a jeho hodnote. Uvedomujú si, či  úspech spočíva v hromadení  peňazí alebo je to o niečom inom. Keď sa vaše dieťa zamýšľa a odpovedá na túto otázku, zisťuje, na čom mu záleží a vy tiež zisťujete, kto je pre vaše dieťa najväčší vzor. 

 

13. Ako môžeš dnes niekomu pomôcť?

Pretože život vo všeobecnosti prináša aj veľa bolesti v podobe chorôb, chudoby, nevedomosti a emocionálnych trápení, je dôležité venovať sa jeden druhému a pomáhať si navzájom. Často sa pýtajte svojich detí, ako by dokázali pomôcť iným ľuďom. Ak budú pomáhať iným budú aj šťastnejšie. Mnohé výskumy ukazujú, že pri pomoci sa uvoľňuje oxytocín a endorfíny, ktoré  prinášajú pocity šťastia.

 

14. Ak by si mohol(a) vymyslieť jedno pravidlo, ktorým by sa museli riadiť všetci na svete, aké pravidlo by si vymyslel(a)?

Táto otázka upozorňuje deti na skutočnosť, že žijeme vo svete s pravidlami a predpismi, ktoré sme povinní dodržiavať, aby sme zabezpečili poriadok a všetko prebehlo bez problémov. Pravidlá nie sú určené na to, aby nás trestali, ale aby nám pomohli lepšie žiť a komunikovať s ostatnými. Vaše dieťa túto skutočnosť viac ocení a bude vnímavejšie dodržiavať správne stanovené pravidlá a nariadenia, ak si vymyslí aj svoje osobné pravidlo, v ktoré  veľmi verí. Toto osobné pravidlo alebo motto môže byť kľúčom k jeho výchove. Vďaka nemu sa môže stať občanom rešpektujúcim zákony a ktorí  si zároveň váži aj ostatných členov spoločnosti.

Čítajte viac o téme: Komunikácia s deťmi
Zdieľať na facebooku