Tipy, ako môžete posilniť rodinné väzby

Silné rodinné väzby  podporujú lepšie správanie detí, zlepšujú výsledky v škole, posilňujú komunikáciu medzi rodičmi a deťmi a učia ich, ako byť dobrým priateľom.
Silné rodinné väzby podporujú lepšie správanie detí, zlepšujú výsledky v škole, posilňujú komunikáciu medzi rodičmi a deťmi a učia ich, ako byť dobrým priateľom. / Foto: Bigstock

Spoločný čas je jedným z najväčších darov, ktoré si rodiny navzájom môžu dať. Kvalitný čas nielen posilňuje a buduje rodinné väzby, ale tiež poskytuje pocit spolupatričnosti a bezpečia pre všetkých.

 

Viaceré výskumy naznačujú, že keď rodiny majú spoločné aktivity, deti sa prirodzenou cestou zoznamujú s mnohými sociálnymi zručnosťami a zároveň si formujú aj sebaúctu. Silné rodinné väzby tiež podporujú lepšie správanie detí, zlepšujú výsledky v škole, posilňujú komunikáciu medzi rodičmi a deťmi a učia ich, ako byť dobrým priateľom. Budovanie silných rodinných väzieb sa však nemusí vždy odohrávať prirodzene. V našom uponáhľanom svete niekedy je  potrebné vynaložiť spoločné úsilie na to, aby si všetci členovia rodiny našli čas na spoločné chvíle. Často je potrebné tieto vzácne chvíle plánovať a podrobne premyslieť jednotlivé aktivity. Ako to čo najefektívnejšie urobiť?

 

Vyhraďte si čas na rodinu

Prezrite si rozvrh každého člena rodiny a zistite, či existujú nejaké časové úseky, ktorý vyhovuje každému členovi rodiny. Skúste si nájsť aspoň jeden deň v týždni, keď sa celá rodina zíde pri nejakej spoločnej činnosti. Keď budete mať presne stanovený deň, všetci členovia rodiny budú vedieť, ako si majú naplánovať svoje aktivity. Naplánujte si tiež spoločné víkendy a dovolenky. Ak ide o viacdňové akcie, je dobré, keď všetci členovia rodiny o nich vedia aj mesiac vopred. Dôležité je realizovať niekoľko rodinných rituálov a tradícií, ktoré sa odovzdávajú z generácie na generáciu. Sviatky, oslavy a opakované činnosti sú opornými bodmi v živote a umožňujú nám lepšiu orientáciu počas roka. Veľa detí, ale i dospelých má rok rozdelený v takýchto v  časových úsekoch, ktoré sa viažu k určitým rituálom. Od narodenín do Vianoc, od Troch kráľov do Veľkej noci, od menín do prázdnin a podobne. Čas sa tak delí podľa osobných a rodinných udalostí na osobný kalendár každej rodiny. Rituály sú v rodine dôležité. Budujú vzájomnú blízkosť a vzájomnosť, stabilizujú rodinné spolužitie, vnášajú do vecí poriadok a zmysel, uľahčujú procesy zmeny. Preto sú nenahraditeľné. Ba čo viac, sú životne dôležité pre zdravú a príjemnú rodinnú klímu, lebo rituály, ako oázy pokoja a oddychu, pomáhajú rodičom i deťom nachádzať harmóniu a vyrovnanosť. Vytvárajú tiež pevné korene. Ťažko sa menia. Netreba sa báť vytvárať i nové rituály. Život sa mení, veci sú stále v pohybe. Mnohé rituály sa vyvíjajú prirodzene. Iným treba trochu pomôcť. Vložiť trochu energie a záujmu. Vniesť do nich kus svojho osobného vkladu. Rituály treba vytvoriť i udržovať. Dávajú zmysel i pokoj. Obohacujú náš život a robia ho radostnejším. Tradície udržujú hodnoty. Spájajú nás s minulosťou a otvárajú dvere do budúcnosti.
 

Jedzte spolu

Vyberte si niekoľko dní v týždni, kedy môžete očakávať, že sa všetkým členom rodiny bude dať zhromaždiť sa  pri večernom stole. Nikto by nemal mať pri stole telefón alebo tablet. Vychutnajte si spoločne jedlo a  spoločný rozhovor. Výskumy ukazujú, že spoločné stravovanie má pozitívne účinky na fyzickú a duševnú pohodu detí. Môže tiež posilniť komunikáciu a posilniť rodinné väzby. Ak sa nemôžete zhromaždiť na večeru ako rodina z dôvodu zaneprázdnenosti, skúste takto realizovať raňajky. Dôležité je, že sa stretnete a vychutnáte si jedlo bez vyrušovania.

 

Robte domáce práce spoločne ako rodina

Urobte z upratovania domácnosti alebo starostlivosti o dvor spoločnú aktivitu pre celú  rodinu. Vytvorte si zoznam domácich prác a nechajte všetkých, nech si premyslia, čo by chceli robiť. Ak majú tínedžeri náročný rozvrh v škole a potrebujú trochu viac flexibility, určte im termín na dokončenie práce. Ale pripomeňte im, že keď robíte nejaké práce spolu, práca ide oveľa rýchlejšie, ako keď ich robia sami. Ak chcete deti viac motivovať, naplánujte si malú odmenu za prácu, ako je napríklad príprava zmrzliny, sledovanie filmu alebo spoločenská hra.

 

Usporadúvajte rodinné stretnutia so širšou rodinou

Rodinné stretnutia so širšou rodinou majú pre všetkých obrovský význam. Dôležité je poznať svoje korene, svoj pôvod, históriu rodu. Pri rodinných stretnutiach sa vytvára priestor na komunikáciu, spomienky, rozprávanie zaujímavých rodinných príhod. Hlavne deti veľmi rady počúvajú tieto historky. Je dobré poznať všetky tety, ujov, strýkov... V súčasnosti sa okruh rodiny často zužuje, lebo ľudia nemajú čas na stretávanie. Ale tí, ktorí organizujú väčšie rodinné stretnutia, väčšinou sú napokon radi, pretože aj vďaka týmto stretnutiam prežívajú pocity radosti a spolupatričnosti s členmi rodiny.

 

Podporujte sa navzájom

Cítiť, že vás rodina podporuje, je jedným z najdôležitejších prvkov budovania silných rodinných zväzkov. Takéto zväzky vydržia celý život. Všetci sa tešia z tejto podproy a keď  deti vyrastú, budú chcieť podobné vzťahy budovať aj vo svojej novej rodine. Ak chcete vytvoriť pocit podpory, povzbuďte všetkých, aby sa dozvedeli, čo je pre ich rodinných príslušníkov dôležité, a aby sa snažili navzájom si pomáhať v dobrých i zlých časoch. Každý v rodine by sa mal cítiť, že môže rozprávať o svojich radostiach i starostiach. Dôležité je spolu radovať sa aj smútiť.

 

Podporujte záujmy členov rodiny

Šťastné rodiny podporujú záľuby členov rodiny. Povzbudzujú ich na zápasoch, chodia na výstavu ich fotgrafií, kultúrne predstavenia a podobne. Svoje dieťa môžete podporiť aj tak, že ak číta  Harryho Pottera, prečítajte si jednu z kníh a potom  sa o nej rozprávajte. Alebo choďte spoločne na obľúbený film niektoré člena vašej rodiny. Nájdite spôsob, ako ukázať členom rodiny, že podporujete to, čo robia a že im chcete pomôcť pri vykonávaní ich aktivít, nech už sú akékoľvek.

 


Zdroje:
B. Ferrero: Šťastní rodičia
J.Stenson: Ako viesť deti správnym smerom
L. Shapiro: Emoční inteligenca dítěte a její rozvoj
S. Stiffelman: Osvietený rodič
How to strengthen your familys bond ten tips
Čítajte viac o téme: Rodina
Zdieľať na facebooku