10 aktivít, ktoré motivujú dieťa k tvorivosti

Vedci sa zhodujú v tom, že kreativita je do určitej miery vrodená, ale nie je to jediný faktor, ktorý ju ovplyvňuje. Kreativita je kombináciou schopností, praktických skúseností a tiež motivácie. Rodičia si môžu svoje deti trénovať aj sami.
Vedci sa zhodujú v tom, že kreativita je do určitej miery vrodená, ale nie je to jediný faktor, ktorý ju ovplyvňuje. Kreativita je kombináciou schopností, praktických skúseností a tiež motivácie. Rodičia si môžu svoje deti trénovať aj sami. / Foto: Bigstock

Každé dieťa má schopnosť byť tvorivé, ak má možnosť cvičiť a zlepšovať sa v tejto schopnosti. Miestom na rozvoj tvorivosti nemusí byť len škola. Aj rodina sa za určitých podmienok môže stať obrovským priestorom na rozvoj tvorivosti dieťaťa. Pozrime sa na niekoľko aktivít, ktoré v domácom prostredí rozvíjajú tvorivosť detí.

 

Vedci sa zhodujú v tom, že kreativita je do určitej miery vrodená, ale nie je to jediný faktor, ktorý ju ovplyvňuje. Kreativita je kombináciou schopností, praktických skúseností a tiež motivácie. Rodičia si môžu svoje deti trénovať aj sami. Dôležitý je tréning konvergentného a divergentného myslenia. Divergentné myslenie umožňuje produkovať veľké množstvo jedinečných nápadov, pomocou konvergentného myslenia sa dajú nápady rôzne kombinovať a vyberať z nich tie najlepšie. Čím viac nápadov vyprodukujeme, tým viac z nich môžeme vyberať a tým sa zvyšuje aj šanca, že nájdeme netradičné riešenie.

 

Na dieťa a jeho vzťah k tvorivosti pôsobí teda aj rodinné prostredie, v ktorom sa pohybuje. Mihaly Csikszentmihalyiho a Gary G. Guteho zistili, že  vysoko tvoriví jedinci často vyrastali v rodinách, kde ich rodičia podporovali v jedinečnosti, poskytovali im stabilitu, boli pozorní k detským potrebám, ale zároveň ich motivovali  k samostatnému rozvoju. Častým znakom bolo tiež to, že kreativni ľudia  museli v živote prekonávať nemalé množstvo prekážok. Toto tvrdí aj  Dr. Walter Mischel z Kolumbijskej univerzity, ktorý upozorňuje na to, že  ak deťom veľmi uľahčujeme život, strácajú motiváciu objavovať a vytvárať veci samy.

 

Dieťa si nesie v sebe prirodzenú túžbu objavovať. Podnecujte ho v tom a na jeho nekonečné otázky mu nedávajte príliš jednoduché odpovede. Vytvorte mu vlastný priestor na skúmanie, premýšľanie, čítanie, písanie, kreslenie... Poskytujte mu jednoduchý materiál na vlastnú tvorbu. Berte ho často za ruku a choďte spolu skúmať svet alebo mu ponúknite aktivity, ktoré jeho fantáziu výrazne podporia.

 

1. Hrajte sa na architektov

Chcete pomôcť svojmu dieťaťu objaviť talent v oblasti architektúry? Navštívte napríklad obľúbené ihrisko a zhodnoťte, čo na ňom vaše dieťa miluje najviac. Ktoré atrakcie ho najviac fascinujú? Môžete sa ho tiež opýtať, aký  nový typ šmýkačky by dokázalo vymyslieť? Vďaka čomu by mohlo byť ihrisko ešte zaujímavejšie? Tento typ otázok inšpiruje dieťa k tomu, že začne navrhovať vlastné originálne preliezky či hojdačky. Samozrejme, deje sa to hlavne vtedy, keď o túto oblasť prejaví záujem. Najprv si svoju predstavu môže namaľovať. Potom mu pomôžte vytvoriť model jeho predstavy. Dôležité je, aby dieťa malo k dispozícii napríklad slamky, tvrdý papier, rolky z papiera, papierové obrúsky a iné vhodné  pomôcky.

 

2. Tvorba komiksov

Najprv si spoločne čítajte rôzne komiksy v časopisoch alebo komiksové knihy. Všímajte si reakcie dieťaťa. Čo ho najviac baví? Čo ho dokáže rozosmiať? Potom sa pokúste vymyslieť vlastný príbeh. Môžete sa zo začiatku motivovať prečítaným príbehom, ktorý dieťa doplní o ďalšie pokračovanie. Neskôr, keď bude mať viac skúseností, dokáže si vymyslieť aj svoj vlastný príbeh. Nezabudnite tiež na nadpis. Keď má dieťa príbeh vytvorený, môže začať maľovať postavičky a situácie. Do bublín píše dialógy postáv. Dôležité je, aby vynechalo zbytočné vety a napísalo len tie podstatné.

 

3. Rodinný blog

Vytvorte si rodinný blog, ktorý bude obsahovať fotografie, videá, postrehy z výletov, dovoleniek alebo špeciálnych udalostí. Je to skvelý spôsob, ako zostať v kontakte aj zo vzdialenými príbuznými a zároveň zdokonaľovať počítačové zručnosti každého člena rodiny. Dieťa spolu s rodičmi môže postupne pridávať na blog podstatné informácie o sebe. Napríklad môže spomenúť svoje nové záujmy, výsledky v učení, úspechy v súťažiach a podobne. Postupne zistíte, či vaše dieťa rado píše, fotografuje alebo točí videá.

 

4. Urobte si rodinnú televíznu reláciu

Urobte si napríklad rodinnú televíznu šou alebo športový program a prineste si vlastnú televíziu do vašej obývačky. Spoločne vytvorte názov, načrtnite základný koncept a napíšte dialógy, ktoré použijete v relácii. Alebo každému členovi rodiny prideľte konkrétne úlohy. Jeden člen rodiny môže byť scenárista, ďalší režisér, kameraman, herec a podobne. Potom si úlohy nacvičte a natočte napríklad na mobil. Môžete si vytvoriť napríklad i hudobné video s originálnymi textami a kostýmami alebo si vytvorte video s vlastnou rodinnou tematikou.

 

5. Skúmajte vesmír

Tajomstvo vesmíru poskytuje úžasný priestor pre rozvoj fantázie. Podporte fantáziu vášho dieťaťa napríklad návštevou hvezdárne. Ak ho problematika zaujme, navrhnite mu, aby vytvorilo svoju planétu alebo galaxiu. Vymyslite názov planéty, vlastnosti a umiestnenie v porovnaní s inými planétami. Vymyslite nové súhvezdia. Dieťa si môže svoj vesmír namaľovať alebo vyrobiť napríklad z papiera.

 

6. Všímajte si sviatky a pamätné dni v kalendári

Každý deň prináša dôvod na oslavu. Preskúmajte, kedy je aký sviatok, výročie, pamätný deň, kedy majú členovia rodiny meniny, narodeniny, výročie svadby  a podobne. Ak je v kalendári označený nejaký sviatok, vymyslite nejakú aktivitu, ktorá určitým spôsobom súvisí so sviatkom. Môžete navštevovať múzeá, pamätníky, pamätné izby, spomienkové slávnosti a podobne. Vždy sa niečo v okolí organizuje v súvislosti s rôznymi sviatkami a výročiami.

 

7. Robte veci ináč

Hľadajte spolu s deťmi možnosti, ako oživiť každodenné činnosti. Napríklad choďte do škôlky inou  cestou, vymyslite spôsob, ako sa obliecť ináč, ako je obvyklé, prekvapte spolu s dieťaťom niekoho z rodiny tým, že mu dáte netradičný darček v netradičnom čase a podobne. Môžete si společne naplánovať i rôzne netradičné aktivity počas týždňa. Umožnite dieťaťu, aby sa podielalo na kreatívnom riešení bežných problémov v rodine. Napríklad, keď chce vaše dieťa na záhrade domček, dovoľte mu ho navrhnúť. Dovoľte mu, nech porozmýšľa, z čoho by sa dal vyrobiť a podobne. Pokusy v školách ukázali, že keď deti pracujú týmto spôsobom, tak nielen kreatívne myslia, ale osvojujú si aj znalosti a schopnosti  súvisiace so zvládnutím danej úlohy.

 

8. Hľadajte poklady

Podporte prirodzenú zvedavosť a fantáziu detí aj v prírode. Pripravte si vrecká a tabuľku s obrázkami vecí, ktoré v prírode majú nájsť a pozbierať. Napríklad listy, šišky alebo rôzne kamienky. Môžete im dať za úlohu nájsť aj zvieratko či hmyz, ktoré si môže odfotiť alebo natočiť na video. Prírodné materiály môže dieťa doma výtvarne spracovať. O zvieratku môže vymyslieť príbeh alebo básničku.

 

9. Poskytnite dieťaťu širokú škálu tvorivých hračiek

Poskytnite dieťaťu také hračky, s ktorými môže tvoriť a nie sú určené len na jeden konkrétny účel. Sú to napríklad figúrky zvierat, set náradia pre majstra či nástrojov lekára, postavičky ľudí, kocky, veci na obliekanie, plastelína ...

 

10. Fotografie príbuzných

Dobré je poznať svoje korene a svojich predkov. Zaspomínajte si na svojich príbuzných a nájdite staré fotoalbumy. Vyberte niektoré fotografie a povedzte dieťaťu, nech napíše, podľa toho, čo vidí na fotografii, aké vlastnosti mal človek na fotografii, čo asi robil, čo ho najviac zaujímalo alebo tešilo a podobne. Keď dieťa povie svoj názor, predstavte mu človeka z fotografie a povedzte mu, čo mal reálne najradšej a čo robil vo svojom živote.

 

Ďalšie nápady:

  • Postavte fantastické mesto z kociek rôznych stavebníc, postáv, paličiek, dopravných prostriedkov  a  dokresľujte doň kriedou alebo na papier to, na čo vám chýba materiál.
  • Hudobnými nástrojmi z Orffovho inštrumentária dotvárajte rytmus počúvanej skladby. Pokiaľ nemáte hudobné nástroje, použite na vyjadrenie rytmu rôzne predmety, ktoré nájdete v miestnosti, príp. vonku (kamienky, paličky, krabičky, papiere ).
  • Čo všetko by sa mohlo stať, keby sa človek stal neviditeľným ?
  • Dokončite čo najneobvyklejším spôsobom známe rozprávky.
  • Nakreslite bytosť z inej planéty akú ešte nikto nevidel.

 

Byť kreatívny znamená dať priechod svojmu potenciálu, svojej vízii, svojmu nadšeniu. Tvorivosť predstavuje premietanie svojho vnútorného sveta do toho vonkajšieho. Je to prejavenie seba samého. Nezáleží na tom, či niekto píše, maľuje, tancuje, vyšíva, pestuje kvety či zeleninu, stará sa o zvieratá, varí alebo podniká v tom, čo ho naozaj baví. Jednoducho to musí byť tvorba, a to taká, ktorá vychádza zo srdca a túžob človeka. Môže to byť naozaj čokoľvek, čo vám prinesie ten zvláštny pocit uspokojenia a radosti, ktorý nikde inde nenájdete. Toto je tá skutočná radosť, ktorá nabíja nádejou a optimizmom, a preto je potrebné túto radosť ukazovať aj deťom.

Čítajte viac o téme: Kreativita
Zdieľať na facebooku