15 spôsobov, ktoré pomáhajú odburávať stres a formovať pozornosť žiakov

Mnoho detí je v súčasnosti vo zvýšenom strese, a preto by učitelia mali myslieť na to, ako im pomôcť relaxovať a nabrať novú energiu.
Mnoho detí je v súčasnosti vo zvýšenom strese, a preto by učitelia mali myslieť na to, ako im pomôcť relaxovať a nabrať novú energiu. / Foto: Bigstock

Či sa deti učia doma, alebo v škole, po určitom čase potrebujú prestávku. Existuje niekoľko jednoduchých spôsobov, ktoré im  pomáhajú upokojiť sa a zároveň pripraviť mozog na ďalšie učenie.

 

Mnoho detí je v súčasnosti vo zvýšenom strese, a preto by učitelia mali myslieť na to, ako im pomôcť relaxovať a nabrať novú energiu. Môžeme tak predchádzať zvýšenej úzkosti, beznádeji alebo depresii. Tiež je potrebné myslieť i na to, že ak sa deti cítia ohrozené, reagujú podráždene. V takýchto chvíľach nemajú v sebe vlastné zdroje na sebareguláciu a často sa stráca aj ich motivácia učiť sa. Naopak, keď sú žiaci schopní dosiahnuť pokojný stav, môžu so zvýšenou pozornosťou myslieť jasne, riešiť problémy a vytvárať si silnejšie predstavy o tom, čo sa učia. Pozrime sa teda na niekoľko jednoduchých spôsobv, ktoré pomáhajú žiakom zachovať pokoj a zvýšiť pozornosť.

 

1. Pumpovanie päsťou

Nechajte deti vystrieť ruky dlaňami hore, a to  na každú stranu vo výške ramien. Lakte držia rovno. Potom ich nechajte otvoriť a zovrieť päste. Pravidelne robia výdych a nádych. Mali by to robiť 30 sekúnd. Potom sa pomaly a hlboko nadýchnu a zopakujú to znova na 30 - 60 sekúnd. Upozornite ich, aby sa zamerali nielen na  pohyb,  ale aj  na dych. Potom preklopia ruky a ďalšiu minútu znovu otvárajú a zatvárajú päste. Toto cvičenie prináša kyslík do mozgu a posilňuje nervový systém.

 

2. Krížové pohyby

Povedzte žiakom, nech vytvoria päsť s palcom vo vnútri. Potom zdvihnú ruky nahor a mierne von na každú stranu, pričom zvierajú uhol 60 stupňov. V ďalšej fáze s narovnanými rukami a ohnutými lakťami prekrížia päste pred ich čelom pri výdychu. Potom narovnajú ruky a nadýchnu sa späť do zdvihnutých rúk. Potom ohnú lakte a prekrížia päste za hlavou. Toto cvičenie uvoľňuje ramená a zlepšuje prietok krvi do mozgu.

 

3. Jednoduché cvičenie

Žiaci stoja v kruhu a pod vedením učiteľa predvádzajú nasledujúce pohyby:

  • Zdvihnú ľavú ruku nad hlavu a urobia úklon smerom doprava.
  • Nadýchnu sa, zadržia dych a vydýchnu. Opakujú niekoľkokrát.
  • Zdvihnú pravú ruku a uklonia sa doľava.
  • Trikrát vydýhnu, zdržia dych a opäť sa nadýchnu.

Celé cvičenie opakujú päťkrát.

 

 4.Trasieme rukami

Žiaci sa rozptýlia po triede. Trochu sa rozkročia a ruky nechajú voľne visieť, dlane smerujú smerom k telu. Na pokyn učiteľa všetci začnú triasť rukami. Po 10 sekundách sa tempo zrýchli a k pohybu sa pripoja aj ramená. Cela polovica tela vibruje. Táto fáza trvá približne 30 sekúnd. Potom všetci pocítia v tele mierne chvenie. Podobne sa môže táto aktivita urobiť aj s nohami. Toto cvičenie predstavuje najjednoduchší spôsob, ako odbúrať napätie a cítiť sa zase dobre.

 

5. Žaby

Povedzte žiakom, aby išli do podrepu a dotýkali sa v podrepe končekami prstov podlahy. Mali by sa nadýchnuť, keď stoja a vydýchnuť, keď si čupnú. Urobia to dvadsaťkrát. Toto cvičenie posilňuje nervový systém.

 

6. Zošit na hlave

Povedzte žiakom, aby si na hlavu dali zošit. Potom sa pokúsia postaviť na jednu nohu, kráčať, predkláňať sa alebo môžu vyskúšať aj iné pózy.

 

7. Povzbudenie spolužiakov

Povedzte žiakom, aby napísali niekoľko slov niekomu, koho si vážia, komu chcú niečo povedať. Keď premýšľajú o osobe, ktorej budú písať, mali by po dobu jednej minúty zhlboka dýchať, a tak vyjadriť svoju lásku osobe, o ktorej premýšľajú.

 

8. Kreslíme obavy

Nechajte študentov, aby si napísali alebo nakreslili obavy alebo strachy, ktoré majú. Potom papier odovzdajú spolužiakovi. Keď zdieľajú svoje starosti na výkres,  mali by aspoň minútu zhlboka robiť výdych a nádych. Keď odovzdajú výkresy spolužiakovi, začnú pracovať vo dvojiciach. Vety alebo obrázky  z výkresu doplnia v rámci dialógu o ďalšie informácie. Pri rozhovore hľadajú spoločné a odlišné pocity.

 

9. Pohľad

Nechajte žiakov zamerať sa na jeden konkrétny objekt v miestnosti alebo v prostredí, kde sa nachádzajú. Po 30 sekundách zamerania svojej pozornosti ich požiadajte, aby napísali 2-3 vety o tom, čo cítia. Keď to urobia, zníži sa im srdcový rytmus, dychová frekvencia a krvný tlak.

 

10.Kývanie

Technika kývania napodobňuje pohyb kyvadla alebo hojdačky. Ide o vykonávanie opakovaného pohybu dopredu - dozadu alebo vpravo - vľavo. Uvoľňovaná časť tela, napr. ruka, noha, hlava, horná polovica tela musí byť uvoľnená.

 

11.Pretiahnutie – uvoľnenie

Pri tejto technike postupne preťahujeme niektorú časť tela. Snažíme sa ju pritom natiahnuť čo možno najďalej. V tejto pozícii zotrváme niekoľko sekúnd a potom príslušnú časť tela pomaly uvoľňujeme. Je dôležité uvoľňovať sa pomaly, postupne, kĺzavým pohybom, nikdy nie naraz. Potom príslušnou časťou tela jemne pohupujeme.

 

12.Znehybnenie

Táto technika spočíva v zaujatí polohy, v ktorej prestaneme vykonávať akékoľvek pohyby. Aj táto technika pomáha odburávať stres.

 

13. Balón

Oznámime žiakom,  že sa musia správať ako balón, to znamená, že musia do seba dostať čo najviac vzduchu a potom  ho pomaly vyfučať. Žiaci by mali cítiť pľúca zaplnené vzduchom. Pri výdychu môžu syčať.

 

14. Sústredenie sa na radosť z láskyplnej dobrotivosti

Žiaci sedia tak, aby dokázali ostať čulí, ale zároveň uvoľnení. Oči môžu zatvoriť alebo ich môžu nechať aj otvorené. Pomyslia si na osobu, ku ktorej vedia ľahko pocítiť láskyplnú dobrotivosť. Zaželajú jej šťastie. Možno pocítia radosť. Ak sa to stane, svoju plnú pozornosť sústreďujú na radosť, až kým nepominie. Zvyšok minúty nechajú myseľ odpočívať.

 

15. Korytnačka 

V tomto cvičení žiaci predstierajú, že sú korytnačky, ktoré sa skrývajú vo svojej škrupine, pretože slnko zapadá. Na podlahe ležia lícom nadol, s rukami a nohami natiahnutými a po kúsku sa postupne zmenšujú, sedia na nohách a skrývajú ramená, takže sú stále viac a viac stiesnení. Udržiavajú si túto pozíciu niekoľko sekúnd a potom, s východom slnka, sa budú opäť naťahovať, ale veľmi pomaly. Týmto spôsobom si uvoľnia svaly a aj myseľ súčasne.

 


ZDROJ:
S. Beermann, M. Schubach: Hry na semináře a workshopy
M. Nadeau: Relaxační hry s dětmi
10 new focus attention practices 
Čítajte viac o téme: Hry pre deti
Zdieľať na facebooku