Ako využívať Post-it lístky na vyučovaní?

Post-it lístky predstavujú pomôcku, ktorú môžu využívať aj učitelia na vyučovaní. Pre žiakov i učiteľov prinášajú veľa výhod.
Post-it lístky predstavujú pomôcku, ktorú môžu využívať aj učitelia na vyučovaní. Pre žiakov i učiteľov prinášajú veľa výhod. / Foto: Bigstock

Post-it lístky predstavujú pomôcku, ktorú môžu využívať aj učitelia na vyučovaní.  Využiť ich môžu  prakticky v akejkoľvek časti vyučovacej hodiny.

 

Post-it sú naliepacie papierové lístky, ktorých hlavná funkcia spočíva v dočasnom nalepení do dokumentu alebo na akýkoľvek iný povrch. Lístky majú pozdĺž jedného okraja nanesenú vrstvu špeciálneho lepidla, ktoré umožňuje odstránenie a opätovné nalepenie lístka. Dajú sa využívať aj v škole pri práci so žiakmi.

 

Ich výhodou je, že:

 • majú rôzne tvary (čím majú zaujímavejší tvar, tým motivovanejší môžu byť žiaci),
 • majú rôzne farby, takže sa dajú využiť na rôzne druhy triedenia,
 • majú rôzne veľkosti, a tak podľa potreby môžete priestor na vyjadrenie názoru buď obmedziť, alebo naopak väčším tvarom lístka žiakov motivovať k tvorbe väčšieho počtu viet,
 • je to lacná pomôcka,
 • v prípade potreby umožňujú žiakom zachovať si anonymitu.

 

Pozrime sa na niekoľko situácií, v ktorých môžete Post-it lístky na vyučovaní používať.

 

Pri čítaní textu

Ak nechcete, aby si poznámky z prečítaného textu žiaci písali do kníh či učebníc, jednou z možných alternatív môže byť práve lístok Post-it.

Žiaci  si môžu zapisovať:

 • Odpoveď na zadanú otázku.
 • Svoj predpoklad. Napríklad po určenom počte prečítaných stránok môže žiak na lístok napísať svoj odhad, čo sa bude diať v texte ďalej. Neskôr po prečítaní ho porovná s existujúcim textom v knihe alebo v učebnici.
 • Zaujímavú myšlienku, citát, výrok a podobne.

 

Výhodou pri zapisovaní na lístky je i to, že učiteľ si ich môže pozbierať, preštudovať a porovnať. Zaujímavé názory môže ponúknuť aj ďalším žiakom. Po kontrole si žiak môže tieto lístky priamo nalepiť do čitateľského denníka a nemusí ich prepisovať.

 

Rýchla anketa

Keď chcete veľmi rýchlo zistiť náladu v triede, odpoveď na nejakú otázku, nejaký názor, tak aj na toto môžete použiť Post-it lístky.

Môžete napríklad takto zistiť, čo je najvýraznejší problém na začiatku triednickej hodiny. Povedzte napríklad žiakom, aby napísali dve veci, z ktorých sú nadšení a jednu, ktorej sa obávajú. Po napísaní môžu žiaci lístky nalepiť na tabuľu a učiteľ sa môže k jednotlivým názorom vyjadriť.

 

Využitie Post-it lístkov na začiatku školského roka

Na začiatku školského roka môžu žiaci napísať svoj názor napríklad na tieto témy:

 • Napíš 2 odporúčania, ktoré by pomohli spríjemniť žiakom čas prežitý v škole.
 • Napíš 3-5 viet o tom, čo urobíš pre to, aby bol pre teba tento školský rok úspešný.
 • Čo by mali podľa teba urobiť učitelia, aby žiaci boli úspešnejší.
 • Čo sa chceš v tomto školskom roku naučiť?
 • Čo by mali robiť spolužiaci, aby si sa cítil(a) príjemne v triede?
 • Dokonči vetu: Škola je zaujímavá, lebo...

 

Podobným spôsobom môže učiteľ zisťovať názory žiakov napríklad na začiatku alebo na konci preberania určitého tematického celku. Takto zistí, či sa očakávania žiakov naplnili alebo nie, čo je ešte potrebné prebrať a čo už nie.

 

Dojmy z hodiny

Ak chce učiteľ rýchlo zistiť dojmy žiakov z nejakej hodiny, súťaže, olympiády, môže žiakom povedať, aby svoj názor napísali na Post-it lístok a pri odchode z triedy ho nalepili na tabuľu. Môžu sa vyjadrovať anonymne. Učiteľ takto rýchlo získa spätnú väzbu.

 

Precvičovanie argumentácie a hodnotenia

Post-it lístky môžete používať aj k nácviku zručnosti argumentácie a hodnotenia. Každý žiak dostane jeden lístok. Prezrie si vystavené dielka. Napríklad na konci výtvarnej výchovy a zvolí si to, ktoré ho najviac oslovilo. Na lístok napíše,  PREČO ho práca zaujala a potom lístok prilepí k výkresu. Spočiatku je potrebné prečítať so žiakmi hodnotenia a upozorňovať na nekonkrétne vety. Nevhodné sú sú napríklad tieto:  Práca je pekná. Páči sa mi to. Časom sa žiaci naučia vyhľadávať drobnosti, ktoré ich zaujali a budú ich vedieť aj pomenovať.

Čítajte viac o téme: Efektívne učenie
Zdieľať na facebooku