Slovná agresivita je prítomná v mnohých vzťahoch. Ako sa pred ňou chrániť?

Agresivita môže prebiehať na rôznych úrovniach. Poznáme agresivitu verbálnu čiže slovnú, ktorou agresor ubližuje slovne a pôsobí tak na psychiku obete. Agresivita neverbálna je fyzická, kedy útočník napáda obeť fyzicky.
Agresivita môže prebiehať na rôznych úrovniach. Poznáme agresivitu verbálnu čiže slovnú, ktorou agresor ubližuje slovne a pôsobí tak na psychiku obete. Agresivita neverbálna je fyzická, kedy útočník napáda obeť fyzicky. / Foto: Bigstock

Pod pojmom agresívne správanie rozumieme nepriateľské až deštruktívne správanie sa jednotlivca alebo skupiny ľudí voči inému človeku, sebe samému, zvieraťu alebo neživým premetom s cieľom ublížiť. Agresívni ľudia sa prejavujú viacerými spôsobmi. V dnešnom článku sa pozrieme na podstatu slovnej agresivity.

 

Neoddeliteľnou súčasťou agresivity je úmysel. Vždy sa jedná o zámerné správanie zapríčinené viacerými faktormi a prejavuje sa rôzne. Niekedy je ťažké odlíšiť hnev, zlosť a agresivitu. Čím sa od seba líšia? Hnev a zlosť sú  krátkodobé emočné stavy, ktoré sú fyziologickou súčasťou zastrašujúceho a výhražného správania. Hnev alebo zlosť trvajú v priemere od pár minút až po hodiny. Sú typické náhlym vznikom ako reakcia organizmu na nejaký negatívny podnet, silnou intenzitou prežívania a chaotickým priebehom. Vznikajú v kritických situáciách pod silným tlakom. Základnou podstatou je vnútorný konflikt. Ak je sprevádzaný zmenami organizmu ako napríklad sčervenanie v tvári (zblednutie), zrýchlené dýchanie, zrýchlená srdcová činnosť či psychomotorický nepokoj, hovoríme o výbuchu zlosti. Agresia je stav mysle v čase, kedy sa jedinec navonok prejavuje agresívne. Ide o správanie, ktoré je možné pozorovať, pretože je zjavné, úmyselné a deštruktívne. Agresivita môže prebiehať na rôznych úrovniach. Poznáme agresivitu verbálnu čiže slovnú, ktorou agresor ubližuje slovne a pôsobí tak na psychiku obete. Agresivita neverbálna je fyzická, kedy útočník napáda obeť fyzicky.

 

Neverbálna agresivita

Ľahšie formy neverbálnej agresivity sú napríklad zatínanie pästí, cerenie zubov, rôzne gestá, zaháňanie sa rukou, dupnutie si nohou, buchnutie dverami alebo päsťou po stole. Agresivita môže byť zameraná aj na ničenie predmetov ako je rozbitie taniera, zhodenie obrazu, rozhádzanie/roztrhanie vecí, kopnutie alebo udretie päsťou alebo nohou do rôznych predmetov s ich následným zničením. Priama neverbálna agresivita býva spojená s častými fyzickými útokmi zameranými priamo na obeť. Tá je bitá, kopaná, znásilňovaná a v najhoršom prípade sa takáto situácia môže skončiť až jej smrťou.

 

Verbálna (slovná) agresivita

Slovná agresivita je neprimerané chovanie agresora, kedy sa snaží slovne ublížiť obeti. Hranice medzi verbálnou agresivitou a psychickým týraním obete sú veľmi tenké. Dôvodom býva jej zastrašovanie, väčšinou z toho dôvodu, aby útočník niečo získal. Slovne sa vyhráža napríklad fyzickým útokom na obeť alebo jej rodinu. Vydiera, napríklad finančne, zastrašuje a nakoniec pod vplyvom strachu dokáže s danou osobou manipulovať podľa svojich predstáv. Pre verbálnu agresivitu je typické zvyšovanie tónu hlasu prípadne opakovanie vyhrážky s priamym očným kontaktom. Často sú slová doplnené gestikuláciou, ktorá zvýrazňuje a dodáva vážnosť povedanému a zvyšuje tým strach u dotyčnej osoby. Patrí sem cerenie zubov, zatínanie pästí, zdvihnutý prst, zaháňanie sa rukou a iné.

 

Znaky verbálneho zneužívania

Verbálne zneužívanie sa prejavuje nasledujúcimi znakmi:

  • Partner si z vás robí srandu, a to aj pred inými ľuďmi.
  • Partner vás neustále uráža.
  • Akýkoľvek rozhovor sa často končí hádkami a krikom.
  • Váš partner používa zraňujúcu iróniu a sarkazmus.
  • Komunikácia neprebieha empatickým spôsobom.
  • Obviňuje vás.
  • Partner preferuje taký štýl komunikácie, pri ktorej sa vás snaží ovládnuť a podceniť.
     

Čo spôsobuje slovnú agresivitu?

Mnohé výskumy ukázali, že dobrá komunikácia zaručuje spokojnosť vo vzťahu. No musíme si uvedomiť, že  okrem náklonnosti a dobrej komunikácie sa vo vzťahoch prejavujú aj iné formy správania. Ak sa vám niečo nepáči, je dobré vedieť, v akom emocionálnom rozpoložení sa partner nachádza. Je dobré  tiež zistiť, čo vášho partnera núti komunikovať nevhodným spôsobom.  Prežíva ťažké chvíle? Nevie, ako má zvládnuť úzkosťstres? Za agresivitou niekedy stoja také faktory, ako sú napríklad pracovné problémy alebo nevyriešené osobné traumy. Je dôležité vedieť, čo sa skrýva za agresívnym správaním. Niekedy je to však tak, že slovnú agresivitu nespôsobuje konkrétna situácia alebo emócia. U niektorých ľudí je slovná agresivita spôsobená vrodeným faktormi a vlastnosťami. Aj keď spúšťačom môže byť čokoľvek, existuje niekoľko často opakujúcich sa dôvodov. Napríklad český kouč Aleš Kalina počas dlhých rokov svojej praxe zistil, že  za takýmto správaním je ukrytý strach alebo túžba vyniknúť. Slovnú agresiu, podľa jeho názoru, u muža spôsobujú viaceré príčiny, ktoré opísal v knihe Partnerský manuál:

 

1. Bojí sa, že doma stratí nadvládu

V tomto prípade ide o typ muža, ktorý kvôli svojmu nízkemu sebavedomiu má panický strach, že by jeho partnerka mohla byť lepšia než on a mohla nad ním prevziať nadvládu. Preto ju ponižuje, aby k tomu nedošlo.

 

2. Muž sa bojí, že niekto iný bude lepší než on

Takýto muž sa bojí, že by raz partnerka prišla a oznámila mu, že si našla niekoho iného a hlavne lepšieho. Preto ju spochybňuje, zráža jej sebaúctu alebo aj týra, aby si nemohla robiť, čo sama chce. Tiež chce, aby sa bála a začala o sebe pochybovať, aby nemala silu a dôveru v seba na to, aby ho opustila.

 

3. Muž má strach, že bude odhalený vo svojich nekalých praktikách

Ak je muž vo vzťahu nespokojný, snaží sa získať náklonnosť aj iných žien. Ak bol ale vychovaný tak, že vo vzťahu musí zostať za každú cenu, bude partnerke rôznymi spôsobmi dávať najavo, že ona je tá nemožná, že všetko robí zle ona a že on má predsa nárok mať svoju slobodu. Často potom žena uverí, že za mužovo správanie môže ona sama.

 

4. Problém s odpustením

Ak muž nemá dostatok vzťahovej inteligencie, aby po svojej chybe našiel k partnerke opäť cestu a vzťah vrátil do normálu, môže sa z neho postupom času stať tyran alebo upadne sám do depresie, čo je v tomto prípade vlastne nasmerovanie agresivity do seba.

 

5. Strach z pohŕdania

Muž sa bojí, že ním partnerka pohrdne. Tento strach sa objavuje u mužov, ktorí boli v detstve často prehliadaní alebo im bolo dávané najavo, že sú nedostoční. U svojich partneriek sa potom snažia tento nedostatok kompenzovať. Boja sa, že im opäť bude dané najavo, že nie sú dosť dobrí, múdri či dosť schopní. Tak pomocou psychického týrania zastrašujú partnerku, aby robila presne to, čo chcú.

 

6. Nevyrovnaný muž

Nevyrovnaný muž má tendenciu si vybíjať zlosť na svojich najbližších. Výčitky, obviňovanie a zúrivosť sú súčasťou jeho života.

 

7. Alkoholik

Alkohol odbúrava zábrany a dodáva odvahu. V opojení sa dostávajú na povrch potlačené emócie, a to aj v podobe slovnej či fyzickej agresivity.

 

Ako sa chrániť pred slovnou agresivitou?

Nevhodné slová bolia rovnako ako úder alebo rana. Agresívna komunikácia je psychologické týranie. Preto by ste to nemali tolerovať. Ak váš partner nezmení svoj postoj a bude vás naďalej verbálne urážať, musíte konať. Ak nebudete reagovať, bude zneužívanie pokračovať a ešte sa zhorší. Preto musí nastúpiť asertivita. Môžete postupovať týmito spôsobmi:

 

1.  Nezačínať si s partnerom, ktorý má sklon k agresívnym prejavom

Už po niekoľkých stretnutiach viete vytušiť, s kým sa stretávate. Všímajte si, ako sa partner správa k cudzím ľudom, k rodičom, a to hlavne v stresových situáciách.Všímajte si tiež, ako rieši problémy a ako reaguje na kritiku. Ak máte obavy byť k partnerovi úprimná, pretože podvedome cítite, že podráždene zareaguje, je možné, že vaša intuícia neklame. Nepodceňujte, neospravedlňujte a nepriehliadajte drsné a tvrdé prejavy. Hoci sa k vám dnes správa pekne, ak má tendenciu správať sa hrubo a necitlivo k druhým ľuďom, je pravdepodobné, že čoskoro sa takto bude správať aj k vám.

 

2. Požiadajte o rešpekt a o probléme sa rozprávajte

Ak už ste vo vzťahu, upozorňujte partnera na to, ktoré slová, komentáre alebo konverzácia vám ublížuje. Požiadajte ho, aby sa už takto nesprával. Mali by ste mu povedať aj to, čo očakávate. Napríklad rešpekt, porozumenie, empatiu, spoluprácu, vypočutie a schopnosť dosiahnuť dohodu. Ideálne pre partnerov je, aby dokázali pomenovať veci, ktoré sa vo vzťahu dejú, hovoriť o nich a riešiť ich. Najhoršie je, keď to s partnerom riešiť nemôžete, lebo sa s ním nedá otvorene komunikovať. Často za to  môžu aj samotné obete agresivity, lebo  nevedia pomenovať, čo sa im vlastne deje. Síce tušia, že zažívajú niečo negatívne, ale neveria tomu. Vnímanie a označenie agresivity vo vzťahu je niekedy náročné. Preto je vhodné využiť pomoc tretej osoby, ktorá rozbehne celý proces vzťahu a pomenuje jasne a konkrétne prežívanie jednotlivých strán a komunikáciu vráti späť do správnych koľají. Tretia osoba môže byť psychológ alebo kamarát, ktorý dokáže otvorene hovoriť s oboma partnermi.

 

3. Nastavte si vlastné hranice

Často sa stáva, že partnerka agresívneho partnera má problém so sebaúctou, sebavedomím, hranicami a vlastnou agresivitou. Nespokojnosť alebo hnev nevie prejaviť, alebo ho nevie primerane ventilovať. Vyhýba sa konfliktom alebo si svoje nátlakové a manipulatíven správanie neuvedomuje. Potláčaný hnev a strach časom naberie silu, a tak vznikajú rôzne formy agresivity aj u žien. Môže sa skrývať za nenápadné podpichovanie či inú provokáciu partnera alebo pasívnu agresivitu, ako je ľahosťajnosť a nezáujem o partnerové potreby. Ak žena má tendencu správať sa veľmi slušne, ide tým niekedy proti sebe a nevie si nastaviť hranice, vystupuje ako obeť, a preto priťahuje do svojho života tyranov a agresorov. V takýchto prípadoch je veľmi vhodné navštíviť psychológa. Dôležité je, aby sa ľudia naučili povedať to, čo je pre nich  neprijateľné.

 

4. Niekedy je lepšie vzťah ukončiť

Ak aj napriek vašej snahe a vašim prosbám sa nič nezmení, ba dokonca sa slovná agresivita zvyšuje, tak psychológovia odporúčajú vzťah radšej ukončiť. Nie je to vôbec jednoduché. To, že je niekto váš partner, neznamená, že sa vytrácajú akékoľvek hranice a môže si k vám dovoliť čokoľvek. Ak nedokáže zastaviť prejavy agresivity teraz a stalo sa mu to niekoľkokrát, je vhodné si položiť otázku, či sa dokáže ovládnuť v budúcnosti. Je dôležité obrátiť sa na odborníkov a nechať si poradiť, čo v takomto prípade robiť. Každý prípad je individuálny. Čím dlhšie budete vo vzťahu trpeť, tým menej síl budete mať na to, aby ste urobili zmenu.

Čítajte viac o téme: Agresivita, Komunikácia
Zdieľať na facebooku