Sebavedomie detí: Ako pomôcť deťom, aby poznali svoje pozitívne stránky?

Vždy, keď hovoríte o pozitívach svojich detí nielenže im zvyšujete sebavedomie, ale si zlepšujete i svoje vzájomné vzťahy.
Vždy, keď hovoríte o pozitívach svojich detí nielenže im zvyšujete sebavedomie, ale si zlepšujete i svoje vzájomné vzťahy. / Foto: Bigstock

Každý rodič túži po tom, aby ich dieťa malo o sebe pozitívny obraz. Aby k takémuto vnímaniu seba samého došlo, rodičia musia svojim deťom poskytovať dostatočné množstvo pozitívnych informácií. Vždy, keď budete hovoriť deťom niečo pekné, na základe čoho začnú samy seba vnímať v dobrom svetle, budujete ich sebavedomie a zároveň si s nimi vytvárate vzájomný kladný vzťah. Existuje niekoľko techník, ktoré vám v tom môžu pomôcť.

 

1. Hovorte deťom pozitívne veci, keď ste sami

Osobná komunikácia je pre deti niečím výnimočným. Je dobré si vyhradiť čas a priestor na komunikáciu s vlastnými deťmi. V podstate je jedno, kedy so svojimi deťmi komunikujete, ale obzvlášť účinná je doba pred spaním. Je dokázané, že dieťa si po odchode rodičov ich slová opakuje. Ešte aj ráno si na ne spomenie a je možné, že vaše pozitívne slová mu dajú silu na konanie dobrých skutkov aj ďalšie dni.

2. Hovorte o deťoch pozitívne veci pred inými ľuďmi

Tento spôsob oceňovania má skutočne veľkú moc. Rodičia ho môžu robiť priamo pred deťmi alebo to môžu zahrať aj tak, že deti sa nachádzajú niekde v blízkosti a oni o nich pred inými ľuďmi povedia o nich niečo pozitívne. Deti nasávajú informácie ako špongie  hlavne vtedy, ak sa rozprávate s niekým iným. Keď ukradomky počujú o sebe niečo pozitívne, ešte viac zvýšia svoju pozornosť a ihneď si tieto slová osvoja. Prijímajú ich ako skutočné a konajú tak, aby rodičom dokázali, že to, čo si na nich vážia a obdivujú, vedia uplatňovať stále lepšie a lepšie.


3. Napíšte deťom list alebo povzbudzujúci odkaz

Ak sa vám zapáči niečo, čo urobí vaše dieťa, napíšte mu to vo forme listu alebo krátkeho odkazu. Napíšte  presne, čo si na ňom vážite, čo na ňom obdivujete, čím vám urobilo radosť. Odkaz alebo list umiestnite na viditeľné miesto, aby ho dieťa hneď ráno našlo. Ani si neviete predstaviť, ako veľmi sa vaše dieťa poteší. Vaše slová sa mu navždy vryjú hlboko do srdca. Práve toto sú to vzácne chvíle, ktoré sa deťom dostávajú hlboko pod kožu.

 

Pri týchto technikách nevštepujete deťom len pozitívne predstavy o nich samých, ale posilňujete aj vaše vzájomné vzťahy.

Samozrejme, existujú aj také deti, ktoré na vaše pozitívne informácie navonok nebudú reagovať. Možno sa budú smiať alebo si ich nebudú všímať. Toto robia hlavne deti v puberte. Odborníci tvrdia, že tu treba využiť hlavne trpezlivosť. Keď budú vidieť, že to s tým povzbudzovaním myslíte vážne, príde čas, keď sa nad tým aj zamyslia. Veľa detí si v puberte skôr, ako uveria svojim rodičom, dlhšiu dobu testuje ich reakcie. Ak vo svojom úsilí vytrváte, tak po čase či už vedome, alebo podvedome, začnú konať podľa spomínaných kladných hodnotení.

 

Rodičom, ktorí sa často stretávajú s negatívnym správaním u svojich detí, sa niekedy veľmi ťažko hľadá na nich niečo pozitívne. Je to spôsobené tým, že sú nastavení na negatívne videnie. Znecitlivejú voči pozitívnym veciam, ktoré sa u ich dieťaťa tiež vyskytujú. Ak si túto skutočnosť dlhšiu dobu neuvedomia, hrozí, že čím viac kritiky budú vyslovovať, tým horšie sa dieťa bude správať. Jediným východiskom z tejto situácie je to, že rodičia s kritikou prestanú. Musia sa naučiť hľadať aj tie najmenšie príklady pozitívneho správania a zameriavať sa na ne.

 

Aj dôslednosťou môžete  ovplyvniť správanie svojich detí k lepšiemu. Dôslednosť sa prejaví tak, že na rovnakú neposlušnosť budete vždy reagovať rovnako. Obzvlášť dôležité je to pri správaní, ktoré sa s tvrdošijnou pravidelnosťou opakuje. Všetci rodičia by mali byť dôslednejší, pretože dôslednosť je dôležitým prvkom vzťahu rodičov a detí. Napriek tomu sa najčastejšie zanedbáva. Keby ste mali vo výchove detí zmeniť len jednu jedinú vec, potom okrem procesu získavania pozitívnej predstavy dieťaťa o sebe, určite začnite byť aj dôslednejší.

 


Zdroj: Koenig, Larry J.: Chytrá výchova
Zdieľať na facebooku