Prečo sa niektorým žiakom darí lepšie pri dištančnom vzdelávaní?

Existujú žiaci, ktorým dištančné vyučovanie vyhovuje viac a darí sa im lepšie ako pri prezenčnej forme.
Existujú žiaci, ktorým dištančné vyučovanie vyhovuje viac a darí sa im lepšie ako pri prezenčnej forme. / Foto: Bigstock

V dnešnej dobe, keď je opäť aktuálne aj dištančné vzdelávanie, učitelia sa snažia vytvoriť pre svojich žiakov aj pri tomto spôsobe vyučovania čo najlepšie podmienky. Niektorí žiaci pri online vyučovaní trpia, iní si cítia ako ryby vo vode. Prečo sa niektorým žiakom práve pri tejto forme vyučovania darí lepšie ako pri prezenčnej výučbe?

 

Ukazuje sa, že nie každé dieťa pri online učení stráca motiváciu alebo chuť učiť sa. Sú aj takí žiaci, ktorým táto forma vyučovania vyhovuje viac a darí sa im lepšie. Prečo je to tak?

 

Môžu sa lepšie sústrediť

Existujú žiaci, ktorí v bežnej triede trpia kvôli tomu, lebo je v nej rušno, často dominuje hluk, napätie, učitelia riešia problémových žiakov a na učenie tak zostáva minimum času. Niektorým žiakom sa len veľmi ťažko dá v takejto atmosfére sústrediť. Ak má učiteľ dobre zorganizovanú online hodinu a dokáže prijateľným spôsobom žiakov aktivovať, niekedy sa môžu takto naučiť viac ako v triede, kde prevláda zlá atmosféra. Ak online priestor ponúka pokojné prostredie, niektorí žiaci, ktorí sa dokážu dokonale sústrediť, si z týchto hodín odnášajú viac, ako keď sa učia v bežných podmienkach. V online priestore sa dobre darí niektorým plachým deťom, ale aj hyperaktívnym alebo kreatívnym. Niektoré deti sa dlhú dobu nemohli v triede prejaviť, lebo ich v tom brzdilo množstvo podnetov. Mnohí učitelia si všimli, že práve tieto deti sa aktívnejšie prejavujú pri dištančnom vzdelávaní.

 

Rešpektujú sa ich individuálne potreby

Povedzme si úprimne, nie všetci sa učíme rovnakým tempom, rýchlosťou či spôsobom. Každý žiak potrebuje určitý individuálny prístup. Pri dištančnom vzdelávaní, a to hlavne mimo online hodín, keď žiaci vypracúvajú rôzne úlohy, projekty  a zadania samostatne, môžu pracovať vlastným tempom a spôsobom. Nič ich neobmedzuje, nikto na nich nevyvíja tlak a cítia sa spokojnejšie.

 

Neexistuje šikanovanie

V online priestore, ak je vďaka učiteľovi bezpečný, takmer vôbec neexistuje šikanovanie. Odbúrava sa tiež stres z toho, kto ako vyzerá, kto má čo oblečené alebo aký vlastní mobil. Práve kvôli šikanovaniu sa veľa žiakov nemohlo v triede prejaviť v plnej sile. V online priestore môžu byť konečne sami sebou, lebo cítia, že im takmer nič nehrozí. Cítia sa slobodne, a tak sa niektorým môže zlepšiť prospech.

 

Žiaci cítia menšiu únavu

Mnohé deti dochádzajú denne aj niekoľko kilometrov do školy. Musia skoro ráno vstávať, dlho cestujú a niekedy už ráno sa cítia unavené. Popoludní takmer každé dieťa má nejaký krúžok alebo tréning. Keď príde domov, musí sa ešte učiť a písať domáce úlohy. Toto všetko ešte viac únavu prehlbuje. Pri online vzdelávaní si deti môžu viac hodín pospať, v pokoji sa môžu naraňajkovať, nemusia cestovať a väčšinou nenavštevujú ani krúžky, ani tréningy. Zistilo sa, že keď deti nemajú veľké množstvo ďalších povinností a môžu sa sústrediť len na školu, tak sa ich prospech zlepšuje. Samozrejme, nie je všetko len ružové. Pribudlo veľa aj takých detí, ktoré sú celý deň v pyžame, v noci nespia, lebo sú na sociálnych sieťach alebo sa hrajú rôzne hry, cez deň si vymýšľajú, že im nejde internet, aby sa nemuseli pripojiť na online hodinu. Často nerobia nič. Ale tí, ktorí sa skutočne pripravujú, učia a majú vďaka rodičom zavedený presný denný režim, necítia zbytočnú únavu. Školské povinnosti väčšinou zvládajú, lebo majú na učenie viac času. Niektorým žiakom pomáha to, že môžu pracovať vlastným tempom a môžu si počas dňa písať domáce úlohy a učiť  sa vtedy, keď im to najviac vyhovuje.  Sú menej v strese, pretože majú na všetko viac času. Táto flexibilita im umožňuje robiť si prestávky, keď to cítia a potrebujú. Užívajú si slobodu v učení a ak ju dokážu využiť správne, pomáha im to. Žiaci, ktorí dokážu múdro využiť svoj čas, sú schopní veľa vecí precvičiť, relaxovať a dokončiť prácu včas. U mnohých sa tak znižuje úzkosť, stres a cítia sa viac v pohode.

 

Dôležitá je aj pomoc rodičov

Učenie v online svete u žiakov rozvíja kľúčové kompetencie ako kritické myslenie, kreativitu, technické zručnosti a čiastočne aj time managment. Žiak si odrazu sám musí zadeliť správne čas, aby stíhal online hodiny, samoštúdium, záľuby a čas na čerstvom vzduchu. Dôležité je, aby rodičia zo začiatku deťom s týmto časovým nastavením pomohli. Deti sú naučené na štruktúru, rozvrh, a tak je potrebné im v tom pomáhať. Nastavenie správneho denného režimu pri online učení je dôležitejšie ako čokoľvek iné. Keď dieťaťu nepomôžete s nejakou domácou úlohou alebo projektom, nič také zlé sa nedeje. Horšie je, keď dieťa nevie, kedy má vstávať, ísť spať, obedovať, oddychovať, učiť sa. Toto sa javí ako väčší problém. Správne rozdelený čas a jednotlivé činnosti sú najdôležitjším krokom k tomu, aby dieťa z online vyučovania čo najviac vyťažilo a zažívalo úspech.

Zdieľať na facebooku