Čo robiť, keď dieťa začne hovoriť neslušné slová?

Pozná to každý rodič. Skôr či neskôr jeho dieťa povie prvé neslušné slovo. Nie každý však vie, ako na to reagovať?
Pozná to každý rodič. Skôr či neskôr jeho dieťa povie prvé neslušné slovo. Nie každý však vie, ako na to reagovať? / Foto: Bigstock

Pozná to takmer každý rodič. V určitom období jeho dieťa povie nejaké neslušné slovo. Občas až také, že vás zaskočí a možno i v spoločnosti zahanbí, lebo neviete, ako na túto situáciu reagovať. Započuť ho mohlo kdekoľvek. Najčastejšie sa to stáva v škôlke, na detskom ihrisku, v obchode, na návšteve u kamaráta alebo od rodiča. Ruku na srdce, koľko krát vás počulo vlastné dieťa povedať napríklad pri takom šoférovaní slovo, ktoré vás zamrzelo? Príležitostí je mnoho a deti nedokážeme od tohto izolovať. S nevhodným slovníkom sa stretnú kdekoľvek a veľa proti tomu nezmôžeme. Aj táto skúsenosť je jednoducho prirodzenou súčasťou vývoja dieťaťa.

Doktor Timothy Jay z Massachusetts College of Liberal Arts, ktorý sa venoval skúmaniu používania neslušných slov dospelými a deťmi vo svojej štúdii tvrdí, že deti sú od narodenia ako špongie a je prirodzené, že naberajú zo svojho okolia i tento typ slovníka. Kým deti nastúpia do školy, majú už vo svojom slovníku celkom slušnú zásobu dospeláckych nadávok, hoci oproti dospelým stále existujú rozdiely v posudzovaní vhodnosti ich použitia. Deti vnímajú nadávky v rôznych vývojových štádiách po svojom. Hlavne deti v predškolskom veku si málokedy uvedomujú skutočný význam nadávky, ktorú použijú. Podľa vedcov neslušné slová vo zvýšenej miere používajú deti okolo 5 roku. Tieto slová ich baví vyslovovať hlavne vo veľkej skupine ľudí  a baví ich pozorovať, ako reaguje ich okolie.

Aj keď to patrí do ľudského života a je to prirodzené, neznamená to, že by sme si nadávanie dieťaťa nemali všímať, ale ani reagovať prehnane. Prehnané reakcie môžu v dieťati vyvolať pocit, že má v rukách silný nástroj, ktorým nás môže do istej miery ovládať. To by sme, samozrejme, nemali dopustiť. Odnaučiť dieťa hovoriť vulgárne nie je úplne jednoduché, ak mu nedokážeme vysvetliť pravý význam takéhoto slova. V tomto období je potrebné sa sústrediť na určité pravidlá, vďaka ktorým dieťa chápe, ktoré slová môže používať a ktoré nie.

Ako teda postupovať v prípade, keď má vaše dieťa tendenciu vulgárne sa vyjadrovať?

 

1. Buďte dôslední pri vysvetľovaní

Dôsledne vysvetľujte  dieťaťu, že slovo, ktoré použilo je nevhodné a ľudia ho používajú vtedy, keď sú nahnevaní, nešťastní a že to nie je správne. Skúste mu navrhnúť iné (slušné) slovo, ktoré môže použiť v prípade, že je nahnevané. Toto je potrebné urobiť hlavne vtedy, keď dieťa nadávky až priveľmi lákajú. Vtedy je lepšie slovník presmerovať, ako úplne zakazovať. Niektorí odborníci tvrdia, že ak je situácia až extrémne vyhrotená, vymedzte dieťaťu 10-15 minút v miestnosti, kde bude osamotené a tam v tomto čase môže používať neslušné slová. V inom priestore však tieto slová nesmie použiť. Ak napriek všetkému vášmu úsiliu dieťa naďalej nadáva a používa vulgárne výrazy, neostáva iné ako uložiť mu trest. Aký trest zvolíte, záleží len na vás podľa toho, čo vaše dieťa najviac baví, čo má najradšej a bude ho mrzieť, ak mu to načas zakážete. Použiť môžete aj techniku "Pohár nadávok" s návodom v závere článku. Vysvetlite mu tiež, že keď bude používať vulgárne slová, veľa ľudí bude z toho smutných a možno sa s ním nebudú chcieť priateliť. Tiež je dobré, keď mu poviete, že v niektorých rodinách sa možno také slová používajú, ale vo vašej rodine si to neželáte.

 

2. Skúste zistiť príčinu

I keď je to veľmi ťažké, skúste zistiť, kedy vaše dieťa najviac používa neslušné slová. Pri akej príležitosti? V akom prostredí? V kontakte s ktorými ľuďmi? Niekedy sa totiž stáva, že dieťa používa neslušné slová hlavne vtedy, keď sa nudí, keď si ho rodičia nevšímajú alebo sa cíti osamotené. Dôležité je venovať priamu pozornosť svojmu dieťaťu minimálne 30 minút denne. V tomto čase je dobré sa prispôsobiť dieťaťu, plniť jeho priania a potreby a hlavne oceňovať ho v každodenných obyčajných činnostiach. Takto sa zbavuje potreby získavať pozornosť neslušnými slovami a nadobúda dôveru v seba a svoju vlastnú hodnotu, vďaka schopnostiam, ktoré si prostredníctvom činností s rodičmi osvojí.

3. Snažte sa byť dobrým príkladom

Ak rodičia v domácom prostredí bežne používajú pestrý slovník s hrubými výrazmi, nemôžu od detí očakávať opak. Rodičia sú pre deti vzorom, preto deti väčšinu po nich opakujú. Ak sa teda stane niečo nečakané, a vy chcete vyjadriť svoj hnev, použite iba také výrazy, ktoré smie neskôr povedať aj vaše dieťa a vy sa nebudete v žiadnej situácii musieť hanbiť.

 

Odborník na skúmanie fenoménu nadávania doktor Timothy Jay si myslí, že ak rodič občas zahreší aj priamo pred deťmi, nemusí to mať len negatívne dôsledky. Takýto prejav môže deťom tiež ukazovať, ako sa dospelí vyrovnávajú s negatívnymi emóciami. Je to súčasť spracovania emócií hnevu a smútku.

„Úlohou rodičov je naučiť deti, kedy je vyslovene nevhodné takýto slovník používať. Deti sa budú celý život stretávať s hnevom a možno tento rečový prejav bude vhodným a prirodzeným nástrojom na jeho odbúranie,“ dodáva doktor Jay.

Treba mať však jednoznačne na pamäti, že používanie neslušných slov nesmie byť nikdy namierené voči iným osobám. Zahrešiť si vo chvíli, keď sa vám prihodí nejaká nešťastná situácia, je niečo úplne iné a slúži iba na odbúranie napätia.

 

Ak sa vám napriek snahe stane, že vám vykĺzne z úst slovo, ktoré vás zamrzí a dieťa argumentuje, že aj vy také slovo používate, môžete mu navrhnúť, aby vás tiež na to vždy upozornilo. Môžete ho vyzvať, že si budete pomáhať navzájom. Verte tomu, že lepšieho pomocníka ste si v tomto smere ani nemohli priať.

 

Nulová tolerancia určitých slov

Ak by ste chceli doma zaviesť nulovú toleranciu používania určitých slov alebo používanie neslušných označení medzi súrodencami, môže vám v tom pomôcť aj tento tip:

„Pohár nadávok“

Ak niekto vo vašej rodine použije slová, ktoré ste sa dohodli, že používať nebudete, bude každý platiť za ich porušenie do pohárika napr. 50 centov. Ak deti nemajú k dispozícii našetrené peniaze, môžete si vyhotoviť tabuľku, kde budete zaznačovať extra domáce práce, prípadne extra domáce úlohy. Každá použitá zakázaná nadávka bude znamenať extra 10 minút domácich prác či domácich úloh. Trestom by nemalo byť samotné dostávanie domácich prác. Tie by mali byť samozrejmosťou. Trestom by mali byť úlohy či pomoc v domácnosti navyše. Ak by ste dávali deťom domáce práce iba za trest, bolo by neskôr ťažké dohodnúť sa s nimi na tom, aby vám nezištne pomáhali.

Používanie neslušných výrazov v reči  dieťaťa je prirodzenou súčasťou jeho vývoja, ale nemalo by zostať z našej strany nepovšimnuté a mali by sme aj v tomto prípade dieťa vhodne usmerniť. Keď túto tému zanedbáme, môžeme našim ratolestiam poškodiť v tom, že ich bude okolie vnímať ako neslušné, zle vychované a bude im to zatvárať dvere, do ktorých by možno neskôr rady vstúpili.

Zdieľať na facebooku