Ako vytvoriť pre dieťa pozitívne rodinné prostredie?

Keď dieťa žije v pozitívnom rodinnom prostredí, formujú sa u neho pozitívne emócie, radosť, šťastie, pozitívny obraz o sebe, chuť robiť stále nové veci.
Keď dieťa žije v pozitívnom rodinnom prostredí, formujú sa u neho pozitívne emócie, radosť, šťastie, pozitívny obraz o sebe, chuť robiť stále nové veci. / Foto: Bigstock

Žijeme v náročnej dobe, v ktorej potrebujeme veľa energie na to, aby sme zvládli všetky povinnosti, ktoré musíme plniť v rodine, pri výchove detí, v práci, v medziľudských vzťahoch. Človek často nevie, čo urobiť skôr. Ak máte malé deti, myslite aj na to, ako im vytvoriť v rodine čo najlepšiu atmosféru. Je to dôležité preto, lebo sú dosť vystresované z toho, čo sa práve deje okolo nich v škole a v spoločnosti.

 

Rodinné prostredie má silný vplyv na správanie dieťaťa. Výchovné postupy, atmosféra v rodine, vzájomné vzťahy medzi rodičmi, rodičmi a dieťaťom, stupeň a spôsob uspokojovania potrieb dieťaťa, morálne hodnoty, sociálne väzby rodiny, to všetko ovplyvňuje správanie dieťaťa. Rodičia sú prví a hlavní učitelia svojich detí. Sú ich najväčším vzorom, predkladajú im dobré alebo zlé príklady. Deti dokonale napodobňujú svojich rodičov. Často podobne komunikujú, majú podobné názory, podobne sa socializujú. Ideálne je, keď je rodič prosociálny, empatický a asertívny. Potom tieto spôsoby správania automaticky učí aj deti. V opačnom prípade, napríklad agesívni rodičia, majú väčšinou aj agresívne deti. Obrovské výchovné problémy pramenia aj z nerealistických očakávaní rodičov. Keď napríklad malé dieťa nezvláda to, čo rodič očakával, rodičia sa hnevajú. Svoju frustráciu si vybíjajú na dieťati. Často ho ponižujú, urážajú, obviňujú, trestajú alebo ho prestanú povzbudzovať. Je dobré, keď má rodič realistické očakávania, vďaka ktorým môže svojim deťom zabezpečiť dobré podmienky na správny rozvoj. Žijeme v období, keď to deti majú v škole mimoriadne náročné. V rúškach sa im ťažko dýcha, musia sa doučiť učivo, ktoré sa nestihli naučiť v minulom školskom roku, musia si opäť zvykať na spolužiakov, s ktorými sa šesť mesiacov nevideli. Deti v súčasnosti veľmi potrebujú žiť v harmonickom a pokojnom rodinnom prostredí, vďaka ktorému dokážu byť šťastné, spokojné a majú aj väčšiu chuť učiť sa. Ako môžete takéto prostredie vytvoriť?

 

Prejavujte si v rodine navzájom lásku, podporujte sa a komunikujte

Za šťastie rodiny sú zodpovední všetci. Rodinu netreba vnímať ako samozrejmosť. Je to vaše veľké spoločné dielo, ktoré je potrebné neustále zdokonaľovať a pracovať na ňom. A láska v rodine mala, má  a bude mať vždy tú najväčšiu silu a moc. Venujte veľa času voľným rozhovorom. Dôležité sú aj premyslené, cielené rozhovory, keď sa v rodine vyskytne problém, nepochopenie alebo zlé pocity. Dôležité sú však aj voľné rozhovory, v ktorých sa prejavuje záujem o prežívanie a pocity iného člena rodiny. Len vtedy, keď sa rodičia dokážu s deťmi porozprávať o bežných veciach, môžu sa s nim rozprávať aj na  chúlostivé témy, ako sú vzťahy, sexualita, drogy a podobne. Deti majú veľa problémov so vzťahmi v triede a veľmi rady sa s vami o tom prozprávajú. Životnou potrebou všetkých ľudí je cítiť aj ocenenie a úctu. V šťastných rodinách je stupeň vzájomnej úcty veľmi vysoký. Rodičia v šťastných rodinách každý večer prídu do detskej izby ku svojim deťom, vyobjímajú ich, pobozkajú a povedia, že sú radi, že majú také šikovné a dobré deti a že ich majú veľmi radi. Takéto posolstvo by malo byť vyjadrované každý deň.

 

Nezabúdajte, že deti nerobia to, čo im  rodičia povedia, ale robia to, čo vidia, že rodičia robia

Hlavne malé deti nasávajú všetko, čo robia rodičia. Aj keď si to nepripúšťame, malé deti nás nepretržite pozorujú. Sú naším zrkadlom. Rodičia fungujú ako modely, ktoré je možné napodobňovať, resp. sa s nimi identifikovať. Dieťa si takto osvojuje mnoho pozitívnych i negatívnych vlastností a vzorcov správania pre rolu muža, ženy, matky, otca, dospelého pracujúceho, suseda, priateľa a pod. V tomto zmysle je pre dieťa rodina mikrosvetom, v ktorom sa učí, najmä imitáciou a identifikáciou, ako fungovať, ako riešiť najrôznejšie situácie. Súčasťou osvojovania si rolí je aj osvojovanie si noriem, vzorcov, hodnôt. Dysfunkcia rodiny vedie k tomu, že dieťa si alebo neosvojí príslušné roly, (napr. aj preto, že rodina nie je úplná), alebo si osvojí roly, hodnoty a normy, ktoré spoločnosť považuje za nežiaduce. Učte deti aj svojím konaním. Tým, že vás dieťa pozoruje, učí sa, ako si poradiť so stresom, smútkom, či ako sa radovať. Vaše dieťa si najviac všíma:

 

 • či hovoríte pravdu alebo ju použijete vtedy, keď sa vám to hodí,
 • či ste veľkorysý a láskavý alebo malicherný a egoistický,
 • či ste pracovitý,
 • či máte túžbu sa vzdelávať,
 • či ste zodpovedný,
 • či si viete priznať vinu a ospravedlniť sa,
 • či viete pokojne  a premyslene riešiť konflikty,
 • či máte pozitívny vzťah k životu alebo vám všetko vadí,
 • či ste zdvorilý alebo panovačný.

 

Rodina a rodinní príslušníci boli, sú aj budú tvoriť skupinu reálnych vzorov, ktorá nikdy zo života detí nevymizne. Aj v škole je to tak, že keď sa detí opýtate, kto je ich vzorom, tak nahlas pred triedou povedia väčšinou meno nejakého speváka alebo herečky. Keď im však dáte písať o vzoroch slohovú prácu, tak väčšinou píšu o svojich rodičoch. Deti si vo všeobecnosti veľmi vážia kvalitné a funkčné vzťahy v rodine a sú rodičom za ne veľmi vďačné.

 

Ak urobíte chybu, priznajte si ju

Ani jeden rodič nie je stopercentne dokonalý. Každý sa občas pomýli a urobí chybu. Občasné zlyhanie neznamená úplnú katastrofu, a to v prípade, že ak rodičia urobia chybu alebo sa nesprávne zachovajú, chybu si priznajú, ospravedlnia sa, napravia, čo sa dá a život ide ďalej správnym smerom. Takto by to malo fungovať, ak rodičom naozaj záleží na tom, aby boli pre deti naozaj dobrým vzorom.

 

Aktívne dieťa počúvajte

Ak si chcete udržať blízky a pozitívny vzťah s dieťaťom, musíte zabezpečiť, aby sa cítilo vo vzťahu pohodlne a dôverovalo vám. Teda vedelo, že sa vám môže zveriť, kedykoľvek len bude chcieť. Je dôležité, aby vás chápalo ako osobu, za ktorou môže kedykoľvek prísť a môže jej čokoľvek povedať. Dieťa bude šťastné, keď ho vypočujete, povzbudíte, pochválite alebo ponúknete múdru radu. Povzbudzujte svoje dieťa pri rozprávaní, dávajte mu ďalšie doplňujúce otázky. Je to šanca, ako vytvárať dobré vzťahy nielen v súčasnosti, ale aj v budúcnosti, keď odídu z domu.

 

Krásny vzťah rodičov dáva deťom silu žiť a radovať sa

Keď dieťa žije v prostredí, v ktorom vládne dôvera, spolupráca, tolerancia a vernosť, bude sa aj ono v dospelosti snažiť o vytvorenie podobného vzťahu. Keď dieťa žije v rodine, v ktorej je harmonický vzťah medzi otcom  a mamou, tak toto dieťa býva málokedy smutné. Pocit, že ho doma čakajú spokojní rodičia, je pre dieťa obrovskou silou a energiou počas celej školskej dochádzky. V škole či na krúžku ho môže čokoľvek nahnevať, sklamať, niečo sa nemusí vydariť. Ale keď si spomenie na rodičov, ktorí ľúbia nielen seba, ale aj svoje deti, tak toto je tá najväčšia sila, ktorá môže do dieťaťa vstúpiť. Snažte sa vytvárať v rodine pozitívne vzťahy. Práve tie vám dokážu pomôcť aj v tých najťažších časoch.

 

Spoznávajte spolu skutočný svet

Mnoho ľudí dnes väčšinu času stráci v práci a mnohí si prácu nosia aj domov. Dlho do noci sú pri počítačoch. Keď to vidia deti, robia to isté. Ako ubieha deň za dňom, rodina sa čoraz viac dostáva z reality do virtuálneho prostredia. Existuje veľa rodín, v ktorých deti i rodičia večery trávia pri svojich počítačoch. Pokúste sa aspoň  na hodinu denne vkĺznuť do reálneho prostredia, ktoré je okolo vás. Snažte sa dostať von z bytu. Vonku je šanca rozvíjať a udržiavať skutočné priateľské vzťahy, ktoré deťom pomáhajú zlepšovať sa. Deti, ktoré žijú viac vonku, majú obrovský náskok v spoločenských zručnostiach, rozvíjajú si emocionálnu inteligenciu a tvorivosť. Aj keby to mala byť len hodina na detskom ihrisku alebo v parku, dajte hlavne malému dieťaťu príležitosť poznávať skutočný svet a skutočný život. Nezostávajte s ním len doma, aj keď je to často veľmi pohodlné, a to hlavne vtedy, keď je dieťa malé.

 

Veľa sa spolu hrajte

Vďaka hrám sa deti rozvíjajú vo viacerých oblastiach. Psychológovia odporúčajú hlavne kontaktné hry. Môžete spolu s deťmi robiť napríklad toto:

 • porozprávajte dieťaťu rozprávku a potom mu povedzte, aby vám ono povedalo svoju,
 • hrajte stolové hry,
 • skladajte puzzle,
 • hrajte spolu bábkové divadlo,
 • môžete sa spolu hrať aj na školu,
 • chodievajte často do prírody.

 

Keď dieťa žije v pozitívnom rodinnom prostredí, formujú sa u neho pozitívne emócie, radosť, šťastie, pozitívny obraz o sebe, chuť robiť stále nové veci. Keď sa v rodinách aplikujú uvedené zásady, tak jej členovia prežívajú menej stresu, majú menej problémov pri výchove detí, všetci sú empatickejší, tvorivejší, radostnejší a vládne pokoj. Rodina by mala byť v dnešnom svete oázou pokoja a šťastia. Keď nás sklame a opustí celý svet, rodina by mala byť tým miestom, kde v bezpečí môžeme načerpať novú energiu a kde môžeme nájsť novú nádej a silu.Všimla som si, že veľa detí je v týchto dňoch smutných. Nemajú to ľahké. Mnohým veciam, ktoré sa okolo nich dejú, poriadne nerozumejú. Všímajú si reakcie dospelých a často cítia úzkosť. Ale verím, že vďaka porozumeniu a pokoju vo svojich rodinách, postupne nájdu aj ony rovnováhu a opäť sa im vráti do duší viac radosti.

 


Zdroje:
OATES, K.: Dvadsať rád rodičom
PELTOVÁ, N.: Umenie komunikovať bez zábran
KRAUS, B., V. POLÁČKOVÁ: Člověk – prostředí - výchova. K otázkam sociální pedagogiky
Čítajte viac o téme: Komunikácia s deťmi, Rodina
Zdieľať na facebooku