Dnešné deti a ich "senzor pravdy"

 

Dnešné deti sú vnímavejšie, ako si možno myslíme. Vidia a cítia aj to, o čom si myslíme, že je pre nich skryté. Veľmi dobre odlišujú pravdu od klamstva či pretvárku od úprimnosti. Je zbytočné ich kŕmiť pravidlami, ktoré my dospelí nedodržiavame. Deti našu pretvárku odhalia skôr, ako by sme na to len pomysleli. Dnešné deti by sme mali brať naozaj vážne. Naša pretvárka, faloš a nedržiavanie pravidiel môžu narobiť viac škody ako v minulosti. Súčasné deti len tak neoklameme. Od narodenia majú v sebe „senzor pravdy“. A ak dospelí žijú v klamstve, na deťoch sa to veľmi rýchlo odrazí. Potom je už neskoro hľadať príčiny nevhodného správania. Najideálnejšie je tomu čo najlepšie predchádzať. Ako?

 

 

1. Robme to, čo hovoríme. Buďme pozitívnym príkladom.

Najideálnejšie je žiť tak, ako chceme, aby žili aj naše deti. Je zbytočné robiť prednášky o tom, aké je fajčenie škodlivé, keď my ťaháme jednu cigaretu za druhou. Naše deti nás sústavne sledujú, odkukávajú náš štýl života. Praktizujme to, čo považujeme za múdre a správne. Slová často ani netreba. Veď deti sú naše kópie, snažia sa byť takými, akými sme my dospelí. Ak vodu kážeme a víno pijeme, deti nás začnú ignorovať. Nenávidia pokrytcov.

 

2. Vyhýbajme sa stresu

Súčasné deti sú veľmi nepokojné, často až hyperaktívne a  nespokojné. Vedci hľadajú dôvody  v oblasti medicíny, psychológie, v životnom štýle či v stravovaní. Niekedy sa možno stačí pozrieť na rodičov, akým spôsobom života žijú. Nie je v ňom veľa stresu, napätia, práce, únavy? Keď sa napríklad učitelia pýtajú detí v škole, po čom najviac túžia, viete, čo najčastejšie povedia? "Priali by sme si, aby naši rodičia boli šťastnejší a aby mali na nás viac času. Túžime sa s nim rozprávať alebo aspoň byť v ich blízkosti." Toto sú naozaj slová na zamyslenie.

 

3. Dávajme deťom najavo, že nám na nich záleží

Psychológovia prišli na to, že to najlepšie čo môžeme pre deti urobiť je fakt, že im veríme ich schopnostiam a dávame im najavo, že nám na nich záleží.Keď vidíme, že dieťa dosiahlo úspech, vyjadrime mu svoj obdiv. A keď vidíme, že sa síce snaží, ale úspech neprichádza, buďme nablízku pripravení pomôcť. A hlavne nestrácajme nádej a optimizmus. Keď dieťa cíti v rodine pozitívnu atmosféru, má viac energie na svoj vlastný rast a dokáže zvládnuť aj náročné veci. Nikdy však deti nezbavujme zodpovednosti za výsledok. Dôležité je deti chváliť hlavne za úsilie. Učia sa tak vytrvalosti, zodpovednosti a predovšetkým poznaniu, že vďaka tvrdej práci sa dá uspieť.

 

4. Chvála musí  byť oprávnená

Hovorí sa, že prechválené dieťa prestáva pracovať. Keď sa dieťa zvyknuté na veľké množstvo chvály ocitne v situácii, že ho zrazu nebude mať kto chváliť, začne sa cítiť menejcenné  a dezorientované. V najhoršom prípade sa prestane snažiť napredovať. A preto je potrebné chváliť premyslene a občas dopriať aj maličký neúspech. Ak si to dieťa zaslúži, nechajme ho, aby aj neúspech precítilo a pochopilo súvislosti, ktoré k nemu viedli. Učme deti vyhrávať, ale aj dvíhať sa po zlyhaniach. A nezabudnime im vždy pripomínať, že najďalej to dotiahli vždy tí, ktorí sa  aj po páde dokázali pozbierať  a kráčali ďalej. To je to najväčšie víťazstvo.

 

5.  Nech aj deti vedia, že základom šťastného života sú zdravé vzťahy

Deti si už v škôlke vedia vytvoriť krásne kamarátstva, no a niektorí sa dokážu aj zamilovať. Veľa rodičov sa k detským kamarátstvam stavia dosť skepticky a aj v tomto smere svoje deti radi usmerňujú. Najradšej smerom k výbornému a slušnému žiakovi, vďaka ktorému môžu získať lepšie známky. Je samozrejme, že deti od seba preberajú množstvo návykov a kamaráti majú na seba veľký vplyv. K tejto problematike treba pristupovať vždy citlivo a nie vždy nasilu odtrhovať od seba kamarátov napríklad kvôli rozdielnym známkam. Niekedy sa dá táto skutočnosť aj pozitívne využiť. Ak sa dieťa kamaráti s horším žiakom, treba mu povedať, aby spolužiakovi pomohlo s učivom. Veď už dávno je dokázané, že tým, že učíme iných, sa sami toho najviac naučíme. Je dobré, keď deti od malička vedia, že priateľstvo je veľký dar, a preto si ho treba vážiť a budovať si ho.

 

6. Učme deti väčšej vďačnosti

Mnoho rodičov hovorí, že deti si nič nevážia a všetko berú ako samozrejmosť. Je pravda, že súčasné deti majú všetkého viac ako predchádzajúce generácie. Samozrejme, nie je dôvod im všetky výdobytky sveta odpierať. Dôležité je naučiť ich úprimne ďakovať a uvedomovať si, komu za všetko okolo seba sú vďační. V mnohých školách majú deti zavedené nástenky alebo denníky vďaky. Prečo to vlastne takto niekde funguje? Je to hlavne preto, že dieťa, ktoré ďakuje, sa stáva šťastnejším a do budúcnosti aj optimistickejším. Vníma viac krásy okolo seba. A šťastnejší ľudia sú aj úspešnejší, lebo majú v sebe viac pozitívnej energie.

 


Zdroj: Cary Chapman, Rosy Campbell: Päť jazykov lásky pre deti // Foto: Bigstock

Zdieľať na facebooku