Čo robiť, ak vám dieťa tvrdí, že ho učiteľka nemá rada?

Vzájomný vzťah medzi žiakom a jeho učiteľom ovplyvňujecelkový vzťah ku škole. Výrazne sa to prejavuje hlavne na prvom stupni základnej školy.
Vzájomný vzťah medzi žiakom a jeho učiteľom ovplyvňujecelkový vzťah ku škole. Výrazne sa to prejavuje hlavne na prvom stupni základnej školy. / Foto: Bigstock

Vzájomný vzťah medzi žiakom a jeho učiteľom ovplyvňuje celkový vzťah ku škole, teda aj známky a prospech. Platí to hlavne v prípade malých detí. Čo robiť, keď sa dieťa doma sťažuje, že ho učiteľ nemá rád, je k nemu nespravodlivý alebo ho dokonca šikanuje?

 

Nechce chodiť vaše dieťa do školy? Vyhovára sa na bolenie bruška, aby tam ráno nemuselo ísť? Neteší sa na spolužiakov? Sťažuje sa na učiteľku? Aj toto je realita, ktorú netreba prehliadať, ale čo najskôr hľadať určité riešenie.

 

Aj učitelia sú len ľudia a podliehajú emóciám. Niektorí žiaci sú im skrátka sympatickejší než druhí, majú tiež svoje obavy, problémy a neistoty. Pedagóg má bežne v triede aj dvadsaťpäť žiakov. Potrebuje naučiť a udržať určitý poriadok. A je na ňom, ako sa k tomu postaví a do akej miery ovláda umenie sebakontroly a ako udrží prípadné negatívne pocity v neviditeľnom svetle. Niekedy je to však naozaj ťažké a možno v návale hnevu niečo nevhodné povie práve vášmu dieťaťu, a to môže nadobudnúť dojem, že ho učiteľ nemá rád.

 

Čo však v takomto prípade môže robiť rodič? Ako sa zachovať a riešiť situáciu, keď vaše dieťa doma permanentne plače, sťažuje sa alebo sa cíti ukrivdené a presviedča vás, že ho učiteľka ignoruje alebo mu nejakým spôsobom ubližuje? Podľa čoho spoznáte, kedy mu veriť?

Dajte si hlavne pozor na unáhlené  a predčasné závery. Hovoriť s dieťaťom o tom, či ho jeho učiteľ má, alebo nemá rád, je veľmi ťažké. Aký postoj zaujať? Máte počúvať len svoje  srdce, ktoré vám našepkáva, že vaše dieťa je v tom predsa nevinne a nikto nemá právo mu ubližovať alebo pátrať po faktoch a spoľahnúť sa viac na hlavu a zdravý úsudok? Podobne ako v iných situáciách, tak aj v tejto sa snažte problém riešiť vecne a nenechajte sa ovplyvniť len tým, čo vám hovorí vaše dieťa. Ako čo najlepšie postupovať?

 

Porozprávajte sa úprimne s dieťaťom vtedy, keď nie je pod vplyvom silných emócií

Na rovinu sa o všetkom porozprávajte, pýtajte sa a venujte pozornosť tomu, čo vám dieťa hovorí. Nechajte bokom emócie, zostaňte v pokoji a nad vecou, ​​nebojte sa vypytovať, z detských odpovedí si všeličo sami odvodíte a domyslíte. Vypočujte si všetky sťažnosti a skúste svojimi komentármi alebo nenápadnými poznámkami pozmeniť tok myšlienok dieťaťa. Napríklad namiesto toho, aby ste sa zameriavali len na to negatívne, zlé a kde kto urobil chybu, požiadajte dieťa, aby si spomenulo na dobré a pozitívne zážitky a okamihy, ktoré s učiteľom zažilo, kedy ho pochválil, ocenil, pomohol mu a povzbudil. Zapracujte na tom, aby ste dieťaťu dokázali ukázať, že čiernobiele videnie okolitého sveta je zlé a neprináša nič dobré. Možno vám tvrdí, že ho učiteľ nemá rád, stále ho napomína a nikdy ho nevyvolá, keď sa hlási. Keď však budete pozorní, možno pri dlhšom rozhovore zistíte, že ho nevyvolal len včera, ale predtým ho vyvolával stále. Možno ho minulý týždeň napomenul kvôli správaniu, ale už týždeň je všetko v poriadku. Deti majú často tendenciu brať si všetko veľmi osobne a z jednej poznámky alebo napomenutia sa v ich mysli vykľuje myšlienka, že ich učiteľka neznáša.

 

Podporujte sebadôveru dieťaťa

Porozprávajte sa s dieťaťom o jeho silných stránkach, vyzdvihnite jeho dobré vlastnosti, zistite, aký vzťah má so spolužiakmi, ako ho prijímajú, akú pozíciu má v triede, ako sa správa v kolektíve. Povzbudzujte dieťa k pozitívnemu mysleniu a veďte ho k tomu, že je potrebné si všímať v triede aj dobré veci, ktoré sa tam určite uskutočňujú. Zamerajte sa aj na zručnosti dieťaťa. Pochváľte ho za všetko, čo dokáže a motivujte ho k tomu, ako by svoje zručnosti mohlo využiť v prospech triedy. Môže urobiť peknú nástenku, spievať v rámci kultúrneho programu, na hudobnej výchove zahrať na hudobný nástroj, recitovať a podobne.

 

Naučte dieťa spoznávať situácie, pri ktorých ho učiteľka pravdepodobne napomína

Dieťaťu môžete veľmi pomôcť tým, keď sa pokúsite spoločnými silami maximálne znížiť počet prípadov a situácií, o ktorých si samo myslí, že učiteľovi prekážajú a za ktoré ho napomína. Prvým krokom je nutne identifikovať prekážky, ktoré stoja v ceste. Môže to byť neplnenie zadaných úloh, neskoré príchody, nepozornosť na hodine, hlučný prejav a podobne.

 

Porozprávajte sa so spolužiakmi

Nenápadne sa pokúste sa zistiť, ako sa vaše dieťa v škole správa, keď je medzi svojimi rovesníkmi, akú úlohu zastáva, aký má k nim prístup, či ho rešpektujú, či nedochádza k šikanovaniu a podobne. Opýtajte sa tiež, ako sa správa počas vyučovania.

 

Požiadajte o pomoc učiteľa

Dohodnite si osobné stretnutie s pedagógom a na rovinu si s ním porozprávajte. Takmer každý učiteľ sa s vami rád porozrpáva. Pripravte sa vopred, zapíšte si všetko, na čo sa chcete opýtať a rozmyslite si, čo chcete dosiahnuť. Vysvetlite svoj uhol pohľadu, buďte úprimní a priznajte, že sa cítite neisto alebo rozpačito. Povedzte, že sa obávate, aby ste nepôsobili až príliš zaujato či ochranársky, ale radi by ste vyriešili problém, s ktorým sa vaše dieťa stretáva. Komunikácia s učiteľom je viac ako dôležitá a verte, že to ocení a pomôže vám. Pokojne sa priamo spýtajte, ako môžete vy sami pri riešení problému pomôcť.

Čítajte viac o téme: Komunikácia s deťmi
Zdieľať na facebooku