Gramatika: Ako písať odrážky?

Foto: Bigstock
Existuje viacero spôsobov značenia odrážok.Ich písaniu sa venujú Pravidlá slovenského pravopisu / Foto: Bigstock

Často náš text vyžaduje pre lepšiu prehľadnosť rôzne odrážky či body. Ako sa však v takomto prípade píše presne čiarka, bodka, dvojbodka či veľké a malé písmeno?


 

Často sa pri písaní textov stáva, že musíme napísať určité informácie do bodov a musíme tiež použiť odrážky. Pozrime sa, ktoré spôsoby môžeme použiť.

 

Písaniu výpočtu bodov

Písaniu výpočtu bodov sa venujú Pravidlá slovenského pravopisu v kapitole Interpunkcia – v podkapitolách Bodkočiarka, Dvojbodka a Pomlčka. Samostatnú kapitolu venuje výpočtu bodov aj slovenská technická norma Pravidlá písania a úpravy písomností (STN 01 6910). Základné pravidlá pri výpočte bodov sú takéto:

 

1. na označenie bodov sa používajú rímske alebo arabské číslice, malé alebo veľké písmená abecedy, pomlčky alebo iné grafické značky;
 

2. za vetou uvádzajúcou výpočet sa píše dvojbodka. Dvojbodku však neodporúčame písať, keď uvádzacia veta je gramaticky úzko zviazaná s jednotlivými bodmi (napríklad, keď sa končí predložkou);

 

3. výpočet bodov sa píše:

a)  s malými začiatočnými písmenami, ak body neobsahujú vety; body    výpočtu  sa ukončia čiarkou alebo bodkočiarkou (ak je rozsah niektorých bodov väčší), celý výpočet sa ukončí bodkou;

b)  s malými začiatočnými písmenami, aj keď niektorý z bodov výpočtu obsahuje vetu, čím sa vyjadrí tesnejšie zopätie bodov; body výpočtu sa ukončia bodkočiarkou, celý výpočet bodkou;

c)  s veľkými začiatočnými písmenami, ak výpočet obsahuje vety; body výpočtu sa ukončia bodkou.

 

Písanie odrážok

Existuje viacero spôsobov značenia odrážok.

1.Ak sa úvodná veta končí dvojbodkou, odrážky sa majú začať malým písmenom a končiť čiarkou alebo bodkočiarkou. Posledná odrážka sa končí bodkou. Ide teda o jednu vetu, kde odrážky sú pokračovaním úvodnej vety.

 

Napríklad:

Slová mužského rodu skloňujeme podľa vzorov:

 • chlap,
 • hrdina,
 • dub,
 • stroj.
   

Napríklad:

Živé sústavy majú:

 1. špecifické chemické zloženie,
 2. špecifickú štruktúru,
 3. za základ biochemických procesov enzymatické reakcie,
 4. vlastnosti autoregulujúcej sa sústavy,
 5. schopnosť reprodukovať sa a súčasne sa vyvíjať (prispôsobovať).

 

2. Ak však odrážky, resp. čísla obsahujú dlhšie texty skladajúce sa z viacerých viet, môže sa každá odrážka začínať veľkým písmenom a končiť bodkou. Vtedy môžu byť odrážky uvádzané bez úvodnej vety, len ako samostatné body.
 

Napríklad:

 • Pasívny pohyb, keď sa živočíchy nechávajú prenášať buď fyzikálnymi faktormi prostredia (napr. vodou, vzduchom), buď inými živočíchmi (ektoparazity a endoparazity).
 • Aktívny pohyb, ktorý je výsledkom aktívnej pohybovej činnosti živočíchov v priestore. Tento typ je všeobecnejší, lebo živočích môže aktívne regulovať polohu tela v zložitých podmienkach prostredia.


3. Ak sa v odrážkach uvádzajú heslá, môžu sa písať s veľkým aj malým písmenom a nepotrebujú ukončenie interpunkčným znamienkom. Alternatívou sú celé vety začínajúce sa veľkým písmenom a končiace sa bodkou.

 • Stredný rod
 • Ženský rod
 • Mužský rod

alebo

 • stredný rod
 • ženský rod
 • mužský rod
Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra, Gramatika
Zdieľať na facebooku