Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v 6. ročníku

Aj v tomto období, keď sa deti učia doma, je potrebné rozvíjať čitateľskú gramotnosť.
Aj v tomto období, keď sa deti učia doma, je potrebné rozvíjať čitateľskú gramotnosť. / Foto: Bigstock

Aj v tomto období, keď sa deti učia doma, je potrebné rozvíjať čitateľskú gramotnosť, ktorá je pre život každého človeka veľmi dôležitá.

 

Čitateľská gramotnosť je komplex vedomostí a zručností jedinca, ktoré mu umožňujú zaobchádzať s písomnými textami bežne sa vyskytujúcimi v životnej praxi (napr. cestovné poriadky, návod na zaobchádzanie rôznych spotrebičov a iné). Ide o zručnosti nielen čitateľské, t.j. vedieť texty prečítať a rozumieť im, ale aj zručnosti vyhľadávať a spracovávať informácie obsiahnuté v texte, reprodukovať obsah textu a iné. A všetky tieto zručnosti je potrebné precvičovať už od detstva. Dnes sme pre šiestakov pripravili pracovný list zameraný na rozvoj spomínaných zručností. Vychádzame z textu, ktorý je okrem iného zameraný aj na opakovanie prídavných mien či iných pojmov z gramatiky a text je bájka, teda žáner, ktorému sa deti v 6. ročníku na hodinách literárnej výchovy tiež venujú.

 

Celý pracovný list Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v 6. ročníku - si môžete stiahnuť TU.

 

Pracovný list pre deti

Ezop

Jeleň pri jazierku

 

Statn_ jeleň si prišiel  uhas_ť smäd k lesnému jazierku. Keď sa dos_ta nap_l, zahľadel sa na svoj obraz vo vode. Jeho veľké, košaté paroh_ vyzeral_ prekrásne.„ Naozaj mám rozkošné parohy,“ povedal si jeleň p_šne. „ Pôsobia veľmi vznešene.“ Keď sa obrátil, uv_del vo vode aj svoje noh_.Na tie však už nebol taký hrd_ .

„Škoda, že nemám  také silné nohy ako parohy,“ povedal si smutne. „Veru tak, nohy mám slabé a tenké. Mal by som si ich dajako vylepšiť.“ Zatiaľ, čo sa jeleň zdržiaval pri jazierku, prikradol sa k nemu lev a chystal sa na neho vyskočiť. No jeleň mu ušiel. Čoskoro bol ďaleko pred levom a vbehol do lesa. No tu sa mu nešťastné parohy zaplietli do konárov a on sa nemohol pohnúť. O chvíľu ho lev dobehol. „Aký som len bol hlúpy!“ zvolal jeleň, keď na neho lev skočil. „Nohami, čo mi tak dobre slúžili som pohŕdal, kým parohy, na ktoré som bol taký pyšný, ma zradili.“

 

1. V ktorej možnosti sú všetky i, í, y, ý doplnené správne:

 A. í, i, ý, i, y, i, y, i, y, ý

 B. ý, i, ý, i, y, i, y, i, y, ý

 C. ý, ý, ý, i, y, i, y, i, y, ý

 D. ý, i, ý, i, y, i, y, i, y, í

 

2. Ktoré z uvedených tvrdení nevyplýva z ukážky:

A: Na čom si človek najviac zakladá, často ho i najviac sklame.

B. To najpotrebnejšie si zvyčajne ceníme najmenej.

C. Človek niekedy nevie odhadnúť svoje najlepšie schopnosti.

D. Na čom si človek najviac zakladá, to ho nikdy nesklame.

 

 3. V ktorej možnosti je správne uvedený 2. stupeň príslovky vznešene?

 A. najvznešenejšie

 B. vznešenejšie

 C. vznešenejššie

 D. najvznešenejššie

 

4. Utvor od príslovky vznešene prídavné meno.

    ____________________________________

 

5.  V ukážke je použitý slohový postup:

A. informačný

B. rozprávací

C. výkladový

D. opisný

 

6.  Vymysli  pre bájku svoj vlastný názov.

 

    ____________________________________

 

7.  Prídavné meno tenké je:

A. akostné

B. vzťahové

C. privlastňovacie

 

8. Prídavné meno pyšný sa skloňuje podľa vzoru:

A. cudzí

B. pekný

C. páví

D. otcov

 

9. Inotaj je:

A. odkryté tajomstvo

B. skrytý zmysel

C. priame pomenovanie

D. obrazné pomenovanie

 

10. Satira je:

A. výsmešný a uštipačný výsmech

B. smutný príbeh

C. veselý príbeh

 

11. Doplň slová do poučky.

Bájka je epický žáner, v ktorom zvieratá, rastliny alebo neživé predmety konajú alebo hovoria ako ___________.  Vždy z nej vyplýva nejaké ___________________________.

 

12. Prvé bájky ústne prednášal:

A.  Jonáš Záborský

B.  Ezop

C.  Ivan Andrejevič Krylov

 

13. Chceš si kúpiť Ezopove bájky? Napíš text inzerátu.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

14. Uveď druhý a tretí stupeň prídavných mien.

 

A. slabé _______________________________________________________

B. pyšný_______________________________________________________

C. tenké________________________________________________________

 

15. Vypíš z textu podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzorov:

A. dub________________________________________________

B. žena________________________________________________

C. stroj________________________________________________

D. mesto_______________________________________________

 

 

16. Ktoré z uvedených tvrdení vyplýva z ukážky?

A. Na čom si človek najmenej zakladá, často ho i najviac sklame.

B. To najpotrebnejšie si zvyčajne ceníme najmenej.

C. Človek vie vždy odhadnúť svoje najlepšie schopnosti.

D. Na čom si človek najviac zakladá, to ho nikdy nesklame.

 

17.Vysvetli vetu: Keď sa dosýta napil, zahľadel sa na svoj obraz vo vode.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

18. Lesné jazierka nazývame tiež:

A. jazerá

B. plesá

C. moria

D. nádrže

 

19. Ktorý z uvedených autorov písal bájky?

A. Ivan Andrejevič Krylov

B. Milan Rúfus

C. Mária Ďuríčková

D. Ľudovít Štúr

 

20. Ktorý z uvedených autorov nepísal bájky?

A. Jonáš Záborský

B. Ivan Andrejevič Krylov

C. Jean de La Fontaine

D. Gabriela Futová

 

Kľúč správnych odpovedí nájdete v pracovnom liste na vytlačenie. 

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku