Prídavné mená pre 5. ročník

Opakovanie prídavných mien s piatakmi.
Opakovanie prídavných mien s piatakmi. / Foto: Bigstock

Ak máte doma piatačku alebo piataka, je potrebné, aby sa v piatom ročníku naučili aj niekoľko základných informácií o prídavných menách.

 

Celý pracovný list Učíme sa prídavné mená v piatom ročníku  si môžete stiahnuť TU.

 

V piatom ročníku by mali piataci vedieť, že:

  • prídavné mená sú ohybný slovný druh, pretože ich  skloňujeme,
  • vyjadrujeme nimi vlastnosti osôb, zvierat, vecí a javov,
  • mali by vedieť odlíšiť akostné a vzťahové prídavné mená,
  • na akostné a vzťahové prídavné mená sa pýtame AKÝ? AKÁ? AKÉ?,
  • mali by ich vedieť skloňovať,
  • akostné prídavné mená by mali vedieť stupňovať,
  • mali by vedieť odlíšiť vzor pekný a cudzí.

 

Prídavné mená delíme na:

Akostné

Dajú sa stupňovať (mladý - mladší - najmladší):   mladý, starý, dobrý, zlý, pekný, múdry...

Medzi akostné prídavné mená patria aj farby (zelený, biele...). Pri  akostných môžeme tvoriť aj opozitá (antonymá): (dobrý – zlý, malý – veľký).

 

Vzťahové      

Nedajú sa stupňovať, vyjadrujú vzťah, pôvod a sú odvodené od iných slovných druhov (od iných slov) :            drevený, školská...

  • vzťahové prídavné meno drevený (stôl) sa vzťahuje na slovo drevo,
  • vzťahové prídavné meno školská (jedáleň) sa vzťahuje na slovo škola.

 

Privlastňovacie        

V piatom ročníku sa žiaci učia odlíšiť len vzťahové a akostné prídavné mená.

 

Čo určujeme pri prídavných menách?

1. Rod

mužský, ženský, stredný

 

2. Číslo

jednotné (singulár), množné (plurál)

 

3. Pád

nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál, inštrumentál

 nominatív (kto?čo?), genitív (koho?čoho?), datív (komu?čomu?), akuzatív (koho?čo?), lokál (o kom?čom?), inštrumentál (kým?čím?)

 

4. vzory

pekný, cudzí, matkin, otcov, páví

V piatom ročníku sa žiaci učia len vzor pekný a cudzí.

 

Vzory prídavných mien

PEKNÝ

Podľa tohto vzoru sa skloňujú akostné a vzťahové prídavné mená, ktoré majú tvarotvorný základ zakončený na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku ( nový, mladý...).

 

CUDZÍ

Podľa vzoru cudzí sa skloňujú akostné a vzťahové prídavné mená, ktoré majú tvarotvorný základ zakončený na mäkkú spoluhlásku (širší, krajší...).

 

Stupňovanie prídavných mien

1. pravidelné

1.stupeň -milý, sladký

2.stupeň -milší, sladší

3.stupeň -najmilší, najsladší

 

2. nepravidelné (dobrý, zlý, pekný, malý, veľký)

Pri tomto stupňovaní sa mení sa koreň slova (dobrý-lepší-najlepší, zlý-horší-najhorší, pekný-krajší-najkrajší).

pád – nominatív (kto?čo?), genitív (koho?čoho?), datív (komu?čomu?), akuzatív (koho?čo?), lokál (o kom?čom?), inštrumentál (kým?čím?)

 

Cvičenia pre deti

V dnešných cvičeniach pre deti sa zameriame na odlíšenie akostných a vzťahových prídavných mien, ich charakteristiku  a  na ich stupňovanie. V ďalších pracovných listoch si budete môcť s deťmi precvičiť vzory a pravopis prídavných mien.

 

1.Do poučky správne doplň druh prídavných mien.

.........................................prídavné mená stupňujeme, majú svoj protiklad (antonymum, opozitum).

 .........................................prídavné mená nestupňujeme, nemajú svoj protiklad, sú odvodené od iných slov.

Do skupiny...................................................prídavných mien patria aj farby, napríklad červená.

............................................. a .............................................. prídavné mená skloňujeme podľa vzorov cudzí  a pekný.

 

2. Doplň do tabuľky chýbajúce stupne prídavných mien.

  1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
       
  presný   presnejší
       
    lenivejší  
       
      najmúdrejšia
       
  dobrý lepší  
       
  pekný   najkrajší
       
  zlá horšia  
       
    sviežejší  

 

3. Z podstatných mien v zátvorke utvor prídavné mená.

(hora) štíty ............................................        (leto) ráno..........................................

(sviežosť) vzduch..................................        (škola) poriadok.................................

(máj) dážď..............................................       (mobil) aplikácie................................

 

Napíš, aký druh prídavných mien si utvoril(a)? ___________________________

 

4. Urč druh prídavného mena v slovných spojeniach.

 

       
  malinový koláč   modré oči
  narodeninová oslava   ťažká úloha
  dobrý človek   hlboký tanier
  milý psík    dopravná hliadka
  Vlasový balzam   Počítačová  hra

 

5. Utvor antonymá.

 

    dobrý ........................................,  tvrdý  ..................................., matný ................................,

 

    hrubý  ........................................,  veľký ..................................,  veselý ................................ .

 

Napíš, aký druh prídavných mien si utvoril(a)? __________________________________

 

6.Označ v tabuľke krížikom, či je prídavné meno akostné alebo vzťahové a pri vzťahových prídavných menách napíš podstatné meno, z ktorého je utvorené.

 

  Prídavné meno Akostné Vzťahové Podstatné meno
1. jahodový      
2. malý      
3. kamenný      
4. veselý      
5. široký      
6. presný      
7. hlúpy      
8. týždenný      
9. zelený      
10. kožený      

 

7.  Podčiarkni v slovných spojeniach len akostné prídavné mená.

silný vietor,  tmavá komora, večerný program,  výchovný koncert, dobré dieťa, čistý byt, detský park, studený dážď, mäkký koláč, horký nápoj, kožené tenisky

 

Kľúč odpovedí nájdete v pracovnom liste na vytlačenie. 

Zdieľať na facebooku