Skimming a scanning - stratégie rýchleho čítania, ktoré môžete využiť aj v škole

V súčasnosti, keď sa na nás z každej starny valí veľké množstvo informácií, občas je nutné sa vedieť aj veľmi rýchlo orientovať v texte.
V súčasnosti, keď sa na nás z každej starny valí veľké množstvo informácií, občas je nutné sa vedieť aj veľmi rýchlo orientovať v texte. / Foto: Bigstock

V súčasnosti, keď sa na nás z každej starny valí veľké množstvo informácií, občas je nutné sa vedieť aj veľmi rýchlo orientovať v texte. Na to nám veľmi dobre môže poslúžiť skimming a scanning.

 

Cieľom skimmingu je zistenie hlavnej myšlienky alebo podstaty textu. Najprv je potrebné daný materiál rýchlo prejsť očami. Dôležité je všímať si obrázky, nadpisy, podnadpisy, zvýraznené slová. Je to rýchle čítanie bez zameriavania sa na detaily. Malo by slúžiť na rozhodnutie, či sa textu budeme venovať hlbšie alebo nie. Túto stratégiu môžeme použiť napríklad pri nákupe kníh v kníhkupectve alebo vtedy, keď si potrebujete v knižnici nájasť vhodné knihy na učenie. Cieľom scanningu je zistenie konkrétnej informácie alebo hľadanie konkrétnych údajov. Čitateľ pri scanningu číta pomerne rýchlo. Skenovanie textu je zručnosť, ktorú môžeme využiť pri hľadaní konkrétnych údajov, napríklad  telefónnych čísel, odchodov vlakov a podobne. Scanning pomáha zvyšovať efektivitu pri štúdiu alebo pri výskume. V dobe internetu sa stal každodennou praxou v pracovnom alebo v osobnom živote každého z nás.

 

Ako využiť scanning v škole?

Aj v školách žiaci a študenti pracujú s množstvom rôznych textov. Učiteľ môže pre nich pripraviť rôzne odborné knihy, encyklopédie, štatistiky, tabuľky a podobne. Môžete použiť aj bežné učebnice.

 

Postup:

1.Najprv stanovte cieľ vyhľadávania. Študenti by mali najprv vedieť, prečo majú určitú informáciu hľadať a na čo ju využijú.

 

2. V ďalšom kroku presne definujte oblasť špecializácie, v ktorej by sa informácie dali využiť. Napíšte na tabuľu zoznam kľúčových slov.

 

3. Potom presne identifikujte možné zdroje, v ktorých by sa mohla informácia nachádzať.

 

4.Študenti môžu využívať internet. Vyhľadávanie je založené na práci s kľúčovými slovami. Na internete je však potrebné starostlivo vyhodnocovať dôveryhodnosť  zdrojov a získané informácie overovať. Môžu využívať aj verejne prístupné online encyklopédie. Povedzte im však, že fakty v  týchto encyklopédiách vznikajú na základe verejnej iniciatívy ľudí a že je potrebné ich overovať aj v ďalších zdrojoch. Ich výhodou je, že obsahujú množstvo odkazov na ďalšie zdroje. Študenti by mali mať prístup aj do školských knižníc, v ktorých sa väčšinou nachádzajú knihy, ktoré prešli recenziami a odbornými hodnoteniami.

 

5.Keď už má študent v rukách vhodný text, musí pochopiť jeho štruktúru. Vďaka tomu potom môže potrebné informácie skôr násjť. Napríklad dôkazy na nejaké tvrdenie alebo nejaké riešenia sa nachádzajú väčšinou v závere. Pozornosť je potrebné venovať aj názvom kapitol, obsahu, prílohám a podobne. Pri scanningu si žiaci väčšinou všímajú aj výrazné znaky, ako sú napríklad čísla, veľké písmená, počiarknutý text a podobne.

 

Scanning precvičuje pozorovacie schopnosti

Študenti by mali vedieť, že postreh a pozornosť  sú schopnosti, ktoré odjakživa súviseli s prežitím. Vďaka scanningu si môžu precvičovať efektivitu, schopnosť periférneho videnia a pozornosť. Odporúča sa robiť najprv jednoduché cvičenia, ktoré spočívajú v  hľadaní nezvyklých znakov, čísel, diakritických znamienok. Až potom by mali hľadať kľúčové slová alebo rôzne slová. Detaily si môžu všímať nielen v texte, ale aj na obrázkoch.

Metóda scanning sa najčastejšie používa pri samoštúdiu, no niektorí učitelia ju využívajú aj pri práci vo dvojiciach alebo v malých skupinách.

 


Zdroj: D. Sieglová: Didaktické metody pro 21. století
Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku