Detské lásky

  

Zamilovanosť, prvé bozky, nádej, ale aj žiarlivosť, roztrasené kolená a sklamania patria nielen do sveta dospelých, ale aj detí. I keď dospelí niekedy detské lásky zľahčujú a usmievajú sa nad nimi, pre deti nie sú o nič menej dôležitejšie a intenzívnejšie než pre nich. Keď je láska krásna a bezproblémová, deti sa vedia krásne tešiť. Veľa o objekte záujmu rozprávajú, vykresľujú svoju lásku len v tých najkrajších farbách. Keď je láska neopätovaná alebo dôjde k zrade, prichádza bolesť, akú poznajú aj láskou sklamaní dospelí. Niekedy práve deti prežívajú všetky pocity spojené s láskou ešte intenzívnejšie, pretože o nej vedia málo a nemajú veľa skúseností. Obdobie medzi tretím a piatym rokom života Freud nazval obdobím falickým. Jeho špecifikum sa prejavuje zvýšeným záujmom o genitálie a prebudeným sexuálnym záujmom o opačné pohlavie, čo však nie je to isté ako detské láska. Záujem o genitálie je vzbudený zvedavosťou, vôbec nie náklonnosťou alebo citom. Pre mladší až stredný školský vek je charakteristická tzv. latentná fáza, kedy sa obidve pohlavia viac diferencujú, vytvárajú väčšinou skupiny rovnakého pohlavia. Detským platonickým láskam sa darí aj v tomto období, ale len vo výnimočných prípadoch. Prejavuje sa to hlavne „robením si zle“  a podpichovaním. V tomto období  príslušnosť k sociálnej skupine pre dieťa znamená viac ako láska k jednej osobe. Prevláda hanblivosť a strach z posmeškov ostatných detí.

S príchodom puberty sa aj prežívanie lások začína meniť, čo súvisí so zmenou prežívania a vnímania v psychickej rovine a hormonálnymi zmenami. Erik Erikson označil obdobie puberty a adolescencie ako fázu hľadania a vytvárania vlastnej identity. Táto fáza je sprevádzaná precitlivenosťou, premenlivosťou nálad, labilitou, vzdorovitosťou, zraniteľnosťou a neistotou. Prvé pubertálne zamilovania sú platonické, keď mladí ľudia túžia byť blízko svojej lásky, túžia vykonať veľké činy, obetovať sa. Prvé lásky sú často plaché a náhle. Väčšinou sú vnímané ako zázrak. Pubescent často nevie vysloviť to, čo cíti. Ďalším problémom, hlavne pri neopätovanej láske je, že mladý človek nie je spokojný so svojím telom. To, že mu niekto neopätuje lásku, pripisuje svojmu telu, ktoré je podľa neho nedokonalé. Niekedy práve táto skutočnosť je pre dieťa veľmi traumatizujúca a odoberá mu veľa energie, ktorú by mohol investovať do pozitívnych vecí a do svojho duchovného rastu.

detské lásky-objatieVäčšina pubertálnych a adolescentných lások nevydrží do dospelosti, pretože na trvalý vzťah mladí ľudia ešte nie sú zrelí, ich vlastná identita sa rozvíja a hodnoty sa menia. Či už detské lásky vydržia alebo vyblednú, ich prežívanie v konkrétnom čase je vždy jedinečné a často sa stávajú odrazovým mostíkom pre ďalšie vzťahy v budúcnosti.

Či je už dieťa vo svojej zamilovanosti šťastné alebo nešťastné, rodičia stoja pri ňom a majú veľkú šancu dodať mu odvahu, pochopiť ho a keď treba, vysvetliť mu určité skutočnosti, ktoré s týmto obdobím súvisia. Čo našim deťom môže najviac pomôcť?

 

 

1. Nezľahčujte situáciu

Nedívajte sa na detské lásky svojimi dospelými očami, ale pozrite sa na ne očami detí. Z pohľadu dospelého o nič nejde, lebo my vieme, že nemajú dlhé trvanie a prídu ďalšie, ale pre deti znamenajú veľmi veľa. Ich život je to, čo momentálne prežívajú a ich prežívanie býva veľmi silné.

 

2. Nepodceňujte lásky svojich detí

Podceňovaním a vysmievaním sa môžete stratiť dôveru dieťaťa. Pokiaľ chcete, aby vám deti aj v budúcnosti dôverovali a aby  naše vzťahy boli pevné, berte ich problémy vážne.

 

3. Nesmejte sa im

Deti veľmi citlivo vnímajú správanie dospelých. A najviac ich bolí, keď sa vysmievate z ich lások pred inými na verejnosti. Vtedy sa cítia veľmi zranené a pamätajú si to dlhé roky.

 

4. Lásky nezakazujte

Detské lásky sú prirodzené, normálne a nie je žiadny dôvod ich svojich deťom zakazovať s tým, že sú na také veci ešte veľmi malé. Sú malé na sex, ale  nie na vzťahy.

 

5. Nedramatizujte ich

Buďte voči láskam svojich detí vnímaví, citliví, bavte sa o nich a počúvajte príhody, ktoré vám hovoria. Ak nastane problém, nedramatizujte. Pomôžte ich svojim deťom vyriešiť, buďte im k dispozícii, ale neriešte ich za ne. Aj keď je to niekedy ťažké, pretože ide o vaše deti a ich city, buďte objektívni.

 


Odporúčaná literatúra: Jane Goldman: Jak přežít doma, ve škole, mezi kamarády // Foto: 1) Deviantart by Angelika Zbojenska 2) Tumblr Jakiekim

 

Zdieľať na facebooku