Ako premeniť prekážky na nové možnosti?

Niekto je odolný viac, iný zase menej.Dôležité je však prekážky vnímať ako výzvy. Len takéto vnímanie nás dokáže posúvať vpred.
Niekto je odolný viac, iný zase menej.Dôležité je však prekážky vnímať ako výzvy. Len takéto vnímanie nás dokáže posúvať vpred. / Foto: Unsplash

Každý z nás reaguje na náročné životné výzvy inak. Niekto sa postaví prekážke prirodzene zoči voči a nemá v sebe pocity neistoty či silné emočné reakcie. Iný podľahne tlaku oveľa rýchlejšie a dokáže sa psychicky či fyzicky zrútiť doslova z každej maličkosti. Každý človek je iný. Existujú však stratégie, ktoré vám môžu pomôcť premeniť prekážky na nové možnosti. 

 

Ryan Holiday vo svojej knihe Překážka jako výzva využíva filozofiu stoicizmu v procese premeny prekážky na výzvu. Stoici zastávali atarxiu, čo znamená stoický pokoj. Atarxia je pokoj, ktorý má človek zachovávať v každej situácii. Človek sa podľa stoikov musí vyrovnať so svojím osudom, pričom sa mu má podvoliť. Boj s osudom len prináša nepokoj a bolesť. Všetko sa deje a je riadené prírodnými zákonmi, ktoré človek nedokáže ovplyvniť, a preto by sa im nemal vzpierať, lebo vzpieranie sa prírodným zákonom je boj proti svojmu miestu, ktoré je človeku na zemi určené. Slobodný je ten človek, ktorý koná len to, čo mu odobrí jeho rozum. Tieto postoje využil vo svojej knihe aj Ryan Holiday. Podľa neho, čo stojí v ceste, sa stáva cestou. V stoicizme neexistuje nič také ako problém alebo prekážka. Všetko, čo sa deje je vnímané ako príležitosť na to, aby sme sa zlepšili alebo začali robiť niečo iné. Stoici nie sú optimisti, ktorí predstierajú, že problémy neexistujú. Sú to ľudia, ktorí vnímajú problémy ako príležitosti, ktoré je potrebné riešiť a ktoré ich motivujú ešte k vyššej kreativite. Je to filozofia pre jednotlivcov, ktorí chápu, že nemôžu ovládať vonkajšie sily, ale len tie vnútorné.

 

Stále máme množstvo problémov

Ryan Holiday vo svojej knihe píše, že ľudia počas vojny museli riešiť podobné problémy ako my dnes a okrem toho ešte museli znášať hlad, choroby, vojnu a chudobu. V porovnaní s týmto dnes nemáme až také veľké množstvo problémov. Prečo ich však ľudia nevedia riešiť? Autor v  knihe uvádza, že je to hlavne preto, lebo veľa ľudí, keď vidia problém, cítia sa byť paralyzovanými. Myslia si tiež, že to nie je fér, snažia sa obviňovať niekoho iného alebo vyšetrujú, čo problém spôsobilo. Podľa Holidaya je oveľa lepšou stratégiou, keď sa na problém pozeráme ako na niečo prínosné alebo na novú príležitosť.

 

Ako si vytvoriť stoický prístup vnímania problémov?

Ryan Holiday vysvetľuje, že vytvorenie tohto vnímania prekážok pozostáva z troch častí, a to z vnímania, akcieodhodlania.

 

Vnímanie

Vnímanie je to, ako vidíme veci alebo problémy. Ak prekážky vidíme ako príšerné a nespravodlivé, tak napokon aj sú príšerné a nespravodlivé. Nezáleží na tom, aké sú to prekážky, ale ako ich vidíme a ako na ne reagujeme.Veľmi často reagujeme emocionálne a strácame nadhľad. Toto spôsobuje, že zo zlých vecí to robí naozaj zlé veci. Napríklad keď stojíme v kolóne, môžeme sa hneď nahnevať. Niekto iný však kolónu vníma pozitívne a povie si, že si môže vypočuť napríklad audioknihu. Nemôžeme zmeniť to, čo sa práve deje, ale môžeme zmeniť to, ako situáciu budeme vnímať. Ako môžeme upraviť naše vnímanie pozitívnym smerom? Ryan Holiday odporúča používať nasledujúce kroky:

 

1. Spoznajte vlastnú silu

Podstata spočíva v tom, že sa môžeme občas ocitnúť v zlých podmienkach, ale záleží len na nás, či sa im podvolíme alebo budeme kráčať vlastnou cestou. Predstaviteľ stoicizmu Marcus Aurelius povedal: „Vyberte si, aby vám neubližovali a nebudú vám ubližovať. Necíťte sa ublížene a nebolo vám ublížené.“

 

2. Zostaňte objektívni

Väčšinou je to tak, že dokážeme byť objektívni vtedy, keď radíme priateľom. Takúto objektivitu nevieme vnímať v súvislosti s vlastnou osobou. A tak Ryan Holiday odporúča, že keď sa človeku niečo deje, treba si predstaviť, že sa to deje niekomu inému.

 

3. Kontrolujte svoje emócie

Prekážky v nás vyvolávajú emócie. Ale jedinou cestou, ako ich prekonať, je udržať svoje emócie na uzde. Ak emócie nedokážu zmeniť podmienky alebo situácie, s ktorými sa stretávate, v tomto prípade je to neužitočná emócia. Skutočná sila spočíva v tom, že dokážeme svoje emócie kontrolovať. Nie je vhodné ich potláčať, ale je potrebné si neustále uvedomovať, či je potrebné kvôli emóciám sa príliš znepokojovať.

 

4. Zmeňte svoj pohľad

Ak sa dokážete na niečo pozrieť z iného uhla, tak to nad vami stráca moc. Keď niečo nefunguje, ako má, tak sa väčšinou nahneváte. Napríklad váš vlka mešká a vy ste sa nahnevali, prečo sa to deje práve vám.Pozrite sa však na to z inej strany. Určite nie ste jediný človek, ktorý čaká na ten vlak. Deje sa to teda aj iným ľuďom. Ani po zmene pohľadu nemusí byť však hneď všetko ružové. Stále je potrebné konať určitým spôsobom.

 

Akcia

V rámci akcie je potrebné konať alebo jednať. Niekedy aj možno neustále niečo robíte, ale po čase môžete mať pocit, že ste sa zasekli v nejakom bode kvôli určitým pravidlám. Autor hovorí, že niekedy je potrebné ignorovať učebnice. Ako príklad uvádza príbeh dvoch spoločností. Jedna bola bohatá a druhá chudobná, ale majitelia mali dobré nápady. Obidve spoločnosti chceli získať ten istý pozemok. Bohatá spoločnosť najala právnikov na to, aby zistili, komu pozemok právoplatne patrí. Malá spoločnosť sa stretla s obidvomi vlastníkmi a od obidvoch pozemok kúpila. Je pravda, že zaplatili dvojnásobok ceny, ale územie bolo ich a mohli začať podnikať. Neskôr chcela táto spoločnosť postaviť most cez rieku, aby prepravila ovocie z jednej strany na druhú. Veľká spoločnosť ich začala obmedzovať zákonmi a rôznymi reguláciami. A tak začala malá spoločnosť stavať zariadenie, ktoré sa dalo rozšíriť z obidvoch strán rieky za účelom prenášania ovocia z jednej strany na druhú. A keď ovocie preniesli, zariadenie mohli demontovať. Keď veľká spoločnosť začala obviňovať malú spoločnosť z postavenia mosta, tak majitelia odpovedali, že to predsa nie je most a že sú to len kovové tyče. Autor hovorí, že niekedy v živote musíte vymyslieť také veci, na ktoré nemajú dosah pravidlá tých, ktorí chcú o všetkom rozhodovať.

 

Odhodlanie

Filozofia stoicizmu spočíva i v tom, že vo všetkom, čo sa stane, je šanca nacvičovať dokonalosť a zlepšiť vašu pozíciu v živote. Niektoré veci proste v živote nemôžete ovplyvniť, musíte ich nejako prežiť, ale čo je podstatné, treba si z nich niečo pozitívíne osvojiť, čo vás posunie vpred. Možno si vás váš šéf neváži, ale nezúfajte. Možno je to príležitosť nájsť si lepšiu prácu. Vyhodili vás z práce? Možno je to výzva k tomu, aby ste začali podnikať. Oklamal vás váš kamarát? To je skvelá príležitosť na to, aby ste si precvičili odpúšťanie.

 


ZDROJ: Ryan Holiday: Překážka jako výzva

Čítajte viac o téme: Motivácia
Zdieľať na facebooku