Šikanuje vás kolegyňa? Možno trpí syndrómom včelej kráľovnej

Syndróm včelej kráľovnej je typický pre úspešné ženy. Často ho získajú po dosiahnutí určitej riadiacej pracovnej pozície.
Syndróm včelej kráľovnej je typický pre úspešné ženy. Často ho získajú po dosiahnutí určitej riadiacej pracovnej pozície. / Foto. Pexels

Šikanovanie v zamestnaní nie je v súčasnosti ničím výnimočným. Deje sa aj to, že stále viac žien je šikanovaných úspešnejšími kolegyňami. Môžu tak na vlastnej koži prežívať tzv. syndróm včelej kráľovnej.

 

Syndróm včelej kráľovnej (Queen-Bee Syndrome) je typický pre úspešné ženy. Často k nemu dochádza po dosiahnutí určitej riadiacej pracovnej pozície, v ktorej má rozhodujúce slovo žena. Ako prví ho charakterizovali v roku 1973 psychológovia Staines, Tavrisová a Jayaratne. Ďalšie výskumy ich zistenia len potvrdili. Podľa štúdie, ktorú uviedol portál independent.co.uk, sú ženy na pracovisku šikanované omnoho viac inými ženami, než mužskými kolegami. Štúdia, ktorú vypracovala Cecilia Harvey, zakladateľka platformy Tech Women Today, skúmala okrem iného aj  dôsledky syndrómu včelej kráľovnej na pracovisku. Vedci v rámci tejto štúdie zistili, že až 70 percent pracovníčok uviedlo, že boli na pracovisku vystavené šikanovaniu zo strany svojej nadriadenej, čo malo za následok výrazné zabrzdenie ich profesionálneho rastu. Zistilo sa tak, že ak žena dosiahne vyššiu pracovnú pozíciu, vytvorí sa jej príležitosť na to, aby mohla lepšie dozerať na svoje kolegyne. Podľa viacerých zistení sa tieto ženy správajú k podriadeným ženám oveľa horšie a prísnejšie než k mužom. Ony to samy nikdy nepriznávajú, ale inými ženami pohŕdajú oveľa viac ako mužmi. Veľmi ťažko pripúšťajú možnosť, že by napríklad mohli pomôcť v kariérnom postupe iným ženám. Za veľkú konkurenciu považujú hlavne mladšie ženy. Muži sú im na pracovisku sympatickejší ako ženy, ale tiež len do chvíle, kým neohrozujú ich kariéru. Ak pocítia, že tomu tak nie je, na pozore sa musia mať aj muži.

 

Najčastejšie prejavy včelej kráľovnej

Včelie kráľovné využívajú široký repertuár šikany nadriadeným (bossing). Sú to napríklad tieto prejavy:

  • rôzne formy vydierania,
  • neprístupnosť, chlad alebo cholerické správanie,
  • pridelovanie neriešiteľných úloh,
  • slovné urážky,
  • arogantné správanie,
  • neoprávnená kritika,
  • ohováranie a klebetenie,
  • zabraňovanie prístupu k informáciám,
  • kritika takých chýb, ktoré u iných ľudí prehliadajú.

 

Väčšinou sa správajú neférovo a sú pomstychtivé. Odborníci sa domnievajú, že takéto správanie pramení z ich neistoty, z prirodzenej agresie, z túžby byť najlepšou ženou v okolí a tiež z túžby, aby ich všetci na pracovisku vnímali úplne vážne. Niektorí vedci si zase myslia, že tieto ženy prežívajú ako keby posttraumatický stresový syndróm, ktorý spôsobujú spomienky na chvíle, čo všetko museli urobiť preto, aby sa dostali do funkcie. Častou realitou totiž je, že žena musí vynaložiť oveľa viac úsilia, aby sa dostala na vysokú pozíciu a keď ju už má, je často na ňu vyvíjaný väčší tlak ako na muža. Toto môže vedome alebo podvedome znižovať ochotu pomáhať ďalším ženám v kariérnom postupe. Argumentujú takto: „ Keď som sa musela ja enormne namáhať, tak vy ostatné sa namáhajte tiež!“ Niekedy v nich zase prevláda túžba oddeliť sa od ostatných žien, pretože vedúca pracovníčka nechce byť taká, aké sú jej kolegyne. No a ďalšie sú presvedčené, že ak budú milé a láskavé, budú vnímané ako slabý a nekompetentný vodca. A u niektorých zase môže ísť o sebanaplňujúce proroctvo, ktoré hovorí o tom, že od vysoko postavených žien sa očakáva, že budú prísne potvory, a tak sa nimi snažia stať. No bežný jav je ten, že niektoré vysokopostavené ženy sú jednoducho agresívne, necitlivé a arogantné.

 

Syndróm včelej kráľovnej predstavuje pre firmy problém

Mnohé spoločnosti už narazili na spomínaný problém a chcú sa mu v budúcnosti vyhnúť. Zistili, že kvôli syndrómu včelej kráľovnej sa na pracovisku znižuje produktivita, zamestnanci sú nespokojní, pribúdajú sťažnosti a súdne spory a celkove sa firmám znižujú zisky. A tak sa mnohé spoločnosti snažia zlepšiť postavenie žien na pracovisku, vytvárajú adekvátnejšie podmienky na ich kariérny rast, snažia sa povzbudzovať ženy v tom, aby sa navzájom oceňovali, podporovali a spolupracovali. Chcú, aby sa naučili si navzájom pomáhať a spoločne napredovať. Uvedomujú si, že tento syndróm je potrebné na pracovisku neustále sledovať a v prípade jeho výskytu ho čo najskôr zastaviť.

Čítajte viac o téme: Produktivita, Šikana
Zdieľať na facebooku