Čo môžete urobiť, aby vaše manželstvo zanechalo v deťoch silný odkaz?

Všetci rodičia chcú svoje deti čo najlepšie pripraviť na život, túžia im dať zo seba to najlepšie, odovzdať im čo najlepšie hodnoty a rady do života.
Všetci rodičia chcú svoje deti čo najlepšie pripraviť na život, túžia im dať zo seba to najlepšie, odovzdať im čo najlepšie hodnoty a rady do života. / Foto: Unsplash

Manželstvo rodičov by malo byť najlepším príkladom lásky a bezpečia  pre deti. Deti, ktoré sú svedkami toho, ako rodičia dokážu zvládnuť problémy v manželstve, väčšinou dokážu neskôr zvládnuť aj svoje vlastné problémy.

 

Všetci rodičia chcú svoje deti čo najlepšie pripraviť na život, túžia im dať zo seba  to najlepšie, odovzdať im čo najlepšie hodnoty a rady. Ak sa im to podarí, zanechávajú tak v deťoch jedinečnú a krásnu stopu. Ako to však urobiť čo najlepšie? Dr. Tim Kimmel vo svojej knihe Výchova výchovou uvádza niekoľko odporúčaní, ako sa aspoň trochu priblížiť k tomuto vysnívanému cieľu. Píše, že ak rodičia majú osvojené určité zvyky, ktoré vo svojom manželstve dodržujú, môže sa im to poradiť.

 

Zvyk integrity

Ak má manželstvo vydržať, musia v ňom byť dodržiavané také pravidlá, ktoré podporujú a chránia  lásku. Ak si zapĺňame myseľ viac inými vecami, ako je snaha o udržanie kvalitného vzťahu v manželstve, je ťažké si potom lásku v ňom udržať. Prečo je dôležitá v manželstve integrita? Integrita umožňuje dôveru a dôvera udržanie spojenia. Ceníme si, ak niekto stojí za svojím tvrdením, je verným svojmu slovu, hovorí tak, ako myslí, koná tak, ako hovorí. Je to schopnosť dodržať sľuby a myšlienky, ktoré dal človek sebe i svetu. Len vďaka takémuto prístupu môžeme zažívať spokojnosť a úplnosť. Takýto človek sa pre iných  stáva  dôveryhodným a obľúbeným. Vie budovať pozitívne vzťahy s ľuďmi. Integrita súvisí s čestnosťou a poctivosťou, vernosťou ku svojim zásadám a presvedčeniam. Je to aj schopnosť dodržiavať sľuby. Naša osobná integrita je výsledkom toho, ako si vážime samých seba. Je to schopnosť dávať sľuby samým sebe a plniť ich, je to schopnosť vytvoriť jednotu slov a činov. Integritu môžeme získavať len vďaka vernosti, a preto je vernosť taká dôležitá i v manželstve. Integrita je darom, ktorý dávame nášmu manželskému partnerovi. Posilňuje dôveru partnera v náš vzťah a súčasne je základom tejto dôvery.

 

Zvyk rozvahy

Ak sa syn ožení, nemal by mať problém, ako sa správať k manželke, pretože sa to naučil od otca. Ak videl otca na verejnosti i v súkromí, že sa vhodným spôsobom správa k manželke, podobným spôsobom sa bude správať aj syn. Takýto syn získal množstvo skúseností pozorovaním počas niekoľkých rokov. Podobne aj dcéra musí vidieť, ako si manželka udržiava milujúci vzťah s manželom. Ak videla pekné prejavy celoživotnej lásky k otcovi, pravdepodobne nebude mať problém s takýmto typom lásky ani ona sama.

 

Zvyk disciplíny v reči

Rodičia by mali premýšľať nad tým, čo a ako hovoria. A ak sa stane, že poviete niečo nevhodné, čo vás potom mrzí, je vhodné sa ospravedlniť. Nie je zlé priznať pred deťmi, že ste urobili chybu. Stáva sa. Ak napríklad manžel zraní slovami manželku, mal pred deťmi poprosiť o odpustenie. Tim Kimmel odporúča dodrživať pravidlo verejného a súkromného verbálneho ubezpečenia lásky voči partnerovi.

 

Zvyk spoločného čítania

Dnes sa na každom kroku rozpráva o tom, aké je dôžité čítať. Nie je to dôležité len pre rozvoj slovnej zásoby detí, čítanie s porozumením či úspešnosť v škole, ale aj kvôli tomu, že ste spolu, že vás deti môžu aj v takejto situácii intenzívne vnímať, čo ich ubezpečuje v tom, že čítanie je naozaj dôležité. Zabudnite na e-maily, pracovné telefonáty, nepozmývanú kúpeľňu a podobne. Buďte pri nich svojou mysľou, nie len telom. Aspoň 15 minút čítania denne je pre intelektuálny, duševný a vzťahový vývin vášho dieťaťa úžasná aktivita. Spoločné čítanie vás privádza do harmónie a pokoja. Čo môžete viac urobiť pre svoje dieťa v tejto stresujúcej dobe? 15 minút každý jeden deň v týždni má vyššiu hodnotu ako jedna hodina v sobotu dopoludnia. Malými krokmi totiž vytvárate návyk a umožňujete dieťaťu pomaly zvykať si na knihy.Tak zvyšujete jeho šance, že o ne bude mať záujem aj vo vyššom veku, že si bude čítať pre potešenie a zároveň tak bude dlhodobo využívať všetky intelektuálne aj vzťahové výhody, ktoré literatúra prináša. 

 

Zvyk odvahy

Odvaha je tiež zvyk. Stáva sa prirodzenejšou, keď si ju sústavne precvičujete. Odkaz vášho manželstva pretrvá v mysliach detí, keď si budú pamätať odvahu, ktorú ste preukazovali napríklad v týchto situáciách:

 • Keď ste sa dokázali uprednostniť záujem iného človeka v prospech jeho spokojnosti alebo šťastia.
 • Keď ste dokázali prekonať konflikt a dokázali ste sa udobriť s iným človekom.
 • Keď ste uprednostnili vlastnú rodinu pred inými, možno veľmi lákavými vecami.
 • Keď ste dokázali aj napriek veľkým prekážkam kráčať za svojím cieľom.
   

Zvyk vytrvalosti

Tim Kimmel je presvedčený, že je viac než pravdepodobné, že z manželstva, ktoré vytrvalo až do konca, vzídu deti, ktorých manželstvá tiež vytrvajú až do konca.

 

Ďalšie veci, ktoré môžete urobiťpre vaše deti 

 • Píšte deťom k narodeninám listy a uveďte v nich, prečo si ich vážite. Listy si odkladajte. K ich 30 narodeninám im ich darujte zviazané.
 • Urobte si doma „stenu slávy“ a dajte na ňu fotografie osôb kľúčových pre odkaz, ktorý chcete zanechať svojim deťom.
 • Zostavte rodokmeň svojej rodiny.
 • Spoločne s deťmi navštívte nejaké historické miesto a vysvetlite im, akú úlohu zohralo vo vašom živote.
 • Ak ste veriaci, modlite sa každý deň za všetkých členov vašej rodiny.
 • Ak je to možné, zbavte sa dlhov. Skúste si osvojiť minimalistický životný štýl.
 • Vymýšľajte také situácie, ktoré donútia vaše deti použiť také zásady a pravidlá, ktoré ste ich naučili.
 • Pre každé dieťa napíšte zoznam jeho najvýznamnejších silných stránok a hľadajte možnosti, ako mu to pripomínať.
 • Občas zrušte všetky plány, aby ste mohli byť len so svojimi deťmi.
 • Nevyhýbajte sa bozkom a objatiam pred deťmi.
 • Zaveďte označenie „ výnimočná osoba“ a dbajte, aby sa každému dieťaťu tento titul dostal aspoň dva razy ročne. Dieťa vtedy môže sedieť na čestnom mieste pri stole, vybrať si jedlo a užívať si postavenie ústrednej osoby rozhovoru pri stole.
 • Dbajte na to, aby prvé poznatky o skutočnostiach života získali vaše deti od vás.
 • Založte si denník, kde si budete robiť zápisky o tom, čo vaše deti povedali alebo urobili. Keď vyrastú, budú sa z toho veľmi tešiť.

 


ZDROJ: Tim Kimmel: Výchova výchovou
Čítajte viac o téme: Komunikácia s deťmi, Rodina
Zdieľať na facebooku