Výskumy ukázali, že o prvom dojme viac rozhoduje hlas ako vzhľad

Vedci prišli na to, že prvý dojem ovplyvňuje viac hlas ako vzhľad.
Vedci prišli na to, že prvý dojem ovplyvňuje viac hlas ako vzhľad. / Foto: Bigstock

Často si myslíme, že o prvom dojme rozhoduje hlavne výzor. No nemusí to byť vždy tak. Vedci zistili, že dôležitý je aj hlas.

 

Podľa štúdie s názvom The Sound of Intellect Speech Reveals a Thoughtful Mind, Increasing a Job Candidate’s Appeal, ktorá bola uskutočnená  v Chicagu, si o ľuďoch robíme predstavu hlavne podľa toho, akým spôsobom rozprávajú. Autori štúdie vnímajú hlas ako nástroj komunikácie, ktorý sa neustále vyvíja paralelne s ľudským pokolením. V hovorenom slove sa podľa štúdie ukrývajú paralingvistické podnety, ktoré poskytujú kľúčové informácie o osobnostných a charakterových vlastnostiach hovoriaceho. Juliana Schroeder a Nicholas Epley z univerzity v Chicagu sú presvedčené, že rozhodujúcim prvkom, napríklad pri prijímaní ľudí do zamestnania, je naozaj hlas. V rámci štúdie sa rozhodli natočiť videozáznamy uchádzačov o zamestnanie, v ktorých hovoria o tom, prečo si myslia, že by mali byť vybraní do práce práve oni. Potenciálni zamestnávatelia a personalisti hodnotili ľudí na základe troch rovín, a to na základe videa, zvukového záznamu a textového prepisu.

 

Rozhodujúci bol hlas

Výsledkom pokusu bolo zistenie, že tí, ktorí uchádzačov hodnotili, považovali záujemcov o zamestnanie vhodnejších, schopnejších a inteligentnejších vtedy, keď ich počuli. Textové prepisy čítali herci, ale i neherci. Výsledky boli rovnaké. Pridanie vizuálnych efektov nemalo na hodnotenie kandidátov žiadny vplyv. Tieto zistenia viedli autorov k záveru, že pre zhodnotenie intelektu je potrebné človeka hlavne počuť.

 

Ako pracovať s hlasom, aby ste na ľudí dobre zapôsobili?

Taký istý názor ako autori štúdie zastáva aj expertka na komunikáciu Lisa B. Marshall, ktorá poskytuje i rady, ako pracovať s hlasom, aby ste na ľudí dobre zapôsobili. Ľudia spájajú vysoký tón s nervozitou alebo naivitou, a to hlavne vtedy, ak zyvšujete hlas na konci vety. U poslucháčov to evokuje zadanie naliehavosti. Ľudia hovoriaci vysokým tónom bývajú tiež väčšinou vnímaní ako nedostatočne informovaní a kompetentní, a to bez ohľadu na to, čo vlastne hovoria. Ak chcete na niekoho zapôsobiť, radšej zámerne znížte tón hlasu. Prejavíte sa tak ako zrelý a dôveryhodný človek. Netreba to však s hlbokým tónom preháňať. Mohli by ste pôsobiť hrubo a konfliktne. Držte sa zlatej strednej cesty a tá vás dovedie k úspechu. Tiež nehovorte veľa. Niekedy je menej viac a platí to aj v reči. Kto veľa rozpráva, pôsobí niekedy nervózne.

 

Aký štýl rozprávania vzbudzuje dojem sebavedomia?

Podľa štúdie uskutočnenej na univerzite Brigham Young tí, ktorí rýchlejšie rozprávajú, sú  považovaní za sebavedomejších ľudí. Expertka na komunikáciu Lisa B. Marshall tvrdí, že ideálna rýchlosť rozprávania by mala byť 150 slov za minútu. Je to aj odporúčaná rýchlosť, ktorá sa má používať napríklad aj pri nahrávaní zvukových kníh. Lisa B. Marshall vypracovala i cvičenia, ktoré pomáhajú ľuďom v tom, aby sa naučili rýchlejšie rozprávať.

 

Odstráňte zo svojej reči rôzne pomocné slovíčka a zvuky

Zvuky a slová ako ah, um, ako, hm, tak, viete, proste, vlastne... Všetci ich občas používame. Tie dokážu podľa L. B. Marshall pokaziť aj ten najlepšie pripravený prejav. Ich nadmerné používanie vedie k nedostatku sebadôvery a kompetencie. „Aby ste sa mohli vyhnúť ich používaniu, musíte si najprv uvedomiť, že ich používate,“ vysvetľuje Lisa. Odporúča preto, aby ste si nahrali niekoľko svojich prejavov a počúvali ich 5 minút denne v rozmedzí dvoch týždňov. Namiesto pomocných slov si postupne zvyknite dávať slovné pauzy, ktoré slúžia na zvýšenie dôveryhodnosti hovoriaceho.

 

Jazykové cvičenia

Lisa B. Marshall odporúča napríklad tieto jazykové cvičenia:

  • Čítajte si nahlas a striedajte rýchlu a pomajú reč. Začnite tým, že začnete čítať normálnou rýchlosťou. Pri každom opakovanom čítaní rýchlosť zvyšujte. Text, ktorým sa budete zaoberať, si naštudujte vopred, nebudete sa musieť zdržovať zbytočnými pauzami a zároveň vám neunikne zmysel toho, o čom hovoríte.
  • Pri čítaní si budete zároveň cvičiť aj pohotovosť myslenia a koncentráciu. Pri čítaní nahlas v určitých pasážach vkladajte do viet vlastné slová. Ideálne sú spojky a, aby, alebo, pretože... Vďaka spojkám si uvedomíte, o čom vlastne čítate a text si pre seba logicky usporiadate. To na poslucháčov vždy dobre zapôsobí.Vzbudzujete tak dojem, že naozaj viete, o čom rozprávate.
  • Využívajte jazykolamy. Jazykolamy sú dobré nielen pre deti, ale aj pre dospelých, a to napríklad pred dôležitou prezentáciou. Ak máte problémy vyslovovať slová, ktoré začínajú určitým písmenom, precvičujte si jazykolamy zostavené zo slov, ktoré začínajú týmto písmenom.
Čítajte viac o téme: Komunikácia
Zdieľať na facebooku