Hry a aktivity spojené s behom a chôdzou

Beh a chôdza sú najprirodzenejšie pohyby, a preto je dobré, keď sa v spojení s nejakými hrami čo najčastejšie využívajú v rámci aktivít so žiakmi.
Beh a chôdza sú najprirodzenejšie pohyby, a preto je dobré, keď sa v spojení s nejakými hrami čo najčastejšie využívajú v rámci aktivít so žiakmi. / Foto: Bigstock

Je tu opäť jar. Určite budete častejšie chodiť so žiakmi do prírody alebo na ihriská. Možno si vyberiete niektorú z nasledujúcich aktivít, ktorá vám pomôže spríjemniť im chvíle na telesnej výchove, v školskom klube detí alebo v škole v prírode.

 

Beh a chôdza sú najprirodzenejšie pohyby, a preto je dobré, keď sa v spojení s nejakými hrami využívajú v rámci rôznych aktivít so žiakmi na ihrisku alebo v prírode. Pozrime sa na niektoré hry a aktivity, ktoré môžete využiť nielen na telesnej výchove, ale i v školských kluboch, v letných táboroch alebo v škole v prírode.

 

Vláčik

Dvojice sa postavia za seba a v každej ruke majú palice z dreva alebo z umelej hmoty. Týmito palicami sú obidvaja žiaci spojení za sebou. V chôdzi na vzdialenosť asi 500 metrov pomocou palíc robia cviky v upažení, v pripažení, s krúžením v ramenách a podobne Dbajte na zosúladenie končatín vo dvojici a meňte rýchlosť i rytmus chôdze.

 

Chôdza s knihou

Žiaci si položia na hlavu ťažšiu knihu a pokúšajú sa s ňou chodiť najprv po rovnom teréne a potom môžu i po schodoch. Knihu si pri chôdzi nedržia. Vždy, keď im spadne, položia si ju znovu na temeno hlavy a pokračujú v chôdzi.

 

Rôzne spôsoby chôdze

Na rovnom povrchu vyznačte úsek dlhý 15 – 20 metrov. Žiaci sa postavia na štart  a jeden žiak sa na vyznačenom úseku pokúsi vymyslieť originálny spôsob chôdze. Potom ostatní žiaci sa pokúsia prejsť po vyznačenom priestore tým istým spôsobom, ktorý vymyslel ich spolužiak. Takto sa vystriedajú všetci spolužiaci. Pri vymýšľaní originálnych spôsobov chôdze žiaci môžu využívať rôzne pomôcky. Napríklad klobúk, palicu, šál, rôzne kruhy, loptu a podobne.

 

Bežecké stretnutia

Žiaci behajú v ohraničenom priestore a vždy, keď sa dvaja žiaci stretnú, tak urobia to, čo predvádza učiteľom s jedným žiakom. Môžu  robiť napríklad toto:

 • dotknúť sa  dlaňami,
 • otočiť sa a pri tom sa držať za ruky,
 • spoločne sa dotknúť rukami zeme,
 • pri otáčaní spoločne skákať,
 • môžu sa vzájomne preskočiť,
 • môžu skákať vpred a pri tom sa držia okolo pása.

 

Bež ako...

Žiaci bežia po ihrisku alebo po lúke. Učiteľ beží ako prvý alebo stojí v kruhu a určuje, ako sa bude bežať. Príklady povelov:

 • bežte čo najtichšie,
 • bežte čo najhlučnejšie,
 • bežte tak, ako keby ste lietali,
 • predstavujte si, že kopete do lopty,
 • pri behu tlačte imaginárny kočík.

 

Beh spojený s prenášaním predmetov

Učiteľ vymedzí bežecký okruh. Vytvorí družstvá po dvoch alebo troch žiakov. Každé družstvo dostane vedierko alebo papierovú nádobu a pri behu zbierajú a prenášajú rôzne predmety, ktoré sú umiestnené okolo trate. Môžu to byť loptičky, kamene, plechovky a podobne. Učiteľ určuje, ktoré predmety a v akom poradí zbierajú.

 

Beh spojený s plnením úloh

Učiteľ rozdelí žiakov do skupín. Vytvorí niekoľko stanovíšť, na ktorých je napísané, akú úlohu majú plniť. Keď splnia úlohu, utekajú ďalej. Vyhrá tá skupina, ktorá splní úlohy v najlepšom čase. Môžu to byť napríklad tieto úlohy:

 • zmerajte obvod určeného stromu,
 • odhadnite výšku určeného stromu,
 • spočítajte stromy v blízkom okolí,
 • spočítajte počet kvetov na určenom mieste.

 

Meditatívny beh

Podľa nemeckého pedagóga prof. Schleskeho je možné s meditatívnym behaním začať okolo 14 roku. Uvolnené a rytmické behanie pôsobí psychoregulatívne. Pomáha odburávať napätie a stav podráždenosti. Aktívna práca svalov pomáha k dobrému pocitu a pohode. Pri behu môžete vyskúšať neikoľko spôsobov.

 • Beh  so zameraním na stav tela. Žiak sa sústreďuje na rytmus a prácu s nohami.
 • Sústredenie na dýchanie. Sledovanie rytmu dýchania. Počúvanie zvukov pri dýchaní. Výdychy akoby z centra tela.
 • Zameranie na myseľ. Snaha zabudnúť na každodenné problémy. Vytváranie príjemných obrazov.
 • Zameranie sa na príjemný kontakt nôh s mäkkým podkladom alebo kontakt bosých nôh s upraveným trávnikom.
 • Zameranie sa na prírodu. Pri rytmickom behu si všímame prírodné prostredie – lúky, les, park. Žiaci sa otvárajú krásam prírody, vnímajú vánok, slnečné lúče, vôňu lesa a podobne.

 

Mačka a myš

Učiteľ rozdelí žiakov do dvojíc. Vzadu stojí mačka a vpredu myš. Predný bežec (myš) má náskok 1 – 1,5 metra. Zadný bežec (mačka) sa na úseku asi 30 metrov snaží chytiť myš a pokúsi sa jej zobrať farebný pruh látky, ktorý jej visí zo zadného vrecka nohavíc.

 

Hra s kameňmi

Učiteľ poukladá do radu 10 kameňov. Jeden od druhého je vzdialený asi meter. Meter za posledným kameňom položí nádobu s otvorom, cez ktorý môžu kamene ľahko prejsť. Žiak sa postaví vedľa nádoby. Na znamenie vybehne k najvzdialenejšiemu kameňu, zodvihne ho a prinesie ho do nádoby. Postupne beží k ďalším kameňom. Koľko kameňov prinesie do nádoby za 20 sekúnd?

 

Beh bokom

Bežec sa postaví pravým bokom na štart. Na znamenie vyštartuje a snaží sa dobehnúť za 10 sekúnd čo najďalej. Pohybuje sa pri tom štýlom, ktorý nazývame cval stranou. Pravá noha je stále vpredu a telo je otočené pravým bokom v smere pohybu. Na miesto, kde za 10 sekúnd dorazí, položí nejakú značku.

 

Rýchle hľadanie

Učiteľ pripraví priestor 12x12 metrov. Na tomto priestore nepravidelne rozmiestni tégliky hore dnom, pod ktorými sú ukryté papieriky 3-4 farieb. Žiaci majú nazbierať čo najviac papierikov tej farby, ktorú určí učiteľ. Ktorý žiak nazbiera za určitý časový limit čo najviac papierikov?

 

Rýchla lopta

Medzi dva stromy v lese alebo v parku učiteľ napne povraz tak, aby bol 2,5 metra nad zemou. Od hranice povrazu na jednej strane vyznačí čiary po jednom metre až do vzdialenosti 7 metrov. Potom sa žiak pokúsi prehodiť volejbalovú loptu cez povraz od čiary, ktorá je od povrazu najvzdialenejšia. Keď vypustí loptu z rúk, rýchle sa za ňou rozbehne. Podbehne popod povraz a snaží sa chytiť za povrazom padajúcu loptu skôr, než sa dotkne zeme. Ak sa mu to nepodarí, skráti si vzdielenosť a vybieha z čiary bližšej k natiahnutému povrazu.

 

Beh s novinami

Učiteľ povie žiakom, aby behali s novinami na hrudi. Rýchlym pohybom sa  snažia udržať noviny na hrudi bez toho, aby si ich pridržiavali. Cvičenie môžeme urobiť obtiažnejším tak, že do priestoru dáme slalomové tyče, kužely a podobne. Takto bežec skôr mení smer behu.

 


ZDROJ: A.Kaplan, D. Bartunek, J.Neuman: Skáčeme, běháme a hrajeme si na hřišti i pod střechou
Čítajte viac o téme: Hry pre deti
Zdieľať na facebooku