Ako si čo najlepšie rozumieť s ľuďmi?

Dobré vzťahy súvisia hlavne s toleranciou a s ochotou robiť kompromisy. Je to tiež snaha nesúdiť iných a schopnosť nezasahovať im do života, ak o to nežiadajú.
Dobré vzťahy súvisia hlavne s toleranciou a s ochotou robiť kompromisy. Je to tiež snaha nesúdiť iných a schopnosť nezasahovať im do života, ak o to nežiadajú. / Foto: Bigstock

Iným ľuďom sa snažíme porozumieť hlavne preto, aby sme mali s nimi lepšie vzťahy. Ako sa to dá urobiť čo najlepšie?

 

Dobré vzťahy súvisia hlavne s toleranciou a s ochotou robiť kompromisy. Je to tiež snaha nesúdiť iných a schopnosť nezasahovať im do života, ak o to nežiadajú. Niekedy sa práve tieto kvality dodržujú veľmi ťažko, lebo človek je od prírody veľmi kritický voči iným a veľmi netolerantný. Musí sa učiť porozumieť ostatným. Ak sa chcete  naučiť lepšie porozumieť iným, mali by ste sa riadiť odporúčaniami, ktoré vo svojej knihe Paradox šimpanza uvádza psychiater Steve Peters.

 

Aktivita musí vychádzať z vás

Aby ste lepšie porozumeli ostatným, musíte mať myseľ otvorenú a musíte byť pripravení vidieť ľudí aj inými očami, lebo sa nezmení nič. A ak chcete s niekým vytvoriť vzťah, musíte sa o to snažiť vy sami a nielen čakať na podnety od toho druhého. Neočakávajte, že ten druhý to urobí sám, pretože keď k niekomu pristupujete s myšlienkou, že vzťah nadviaže ten druhý, pravdepodobne neuspejete. Ak vstupujete do vzťahu s požiadavkami a očakávaním toho, že ten druhý musí pre vzťah niečo urobiť, pravdepodobne vás čaká búrlivá cesta. Samozrejme, tiež nie je správne všetku prácu vykonávať aj za toho druhého a prispôsobovať sa. Ak však nevidíte žiadnu pozitívnu odozvu, tak vzťah radšej ukončite. Ak to nechcete ukončiť, tak si musíte uvedomiť, že vo vzťahu budete pokračovať s tým, že naozaj už nič neočakávate. Je to len vaše rozhodnutie. Steve Peters hovorí: „Úspešní ľudia nepredkladajú pred iných požiadavky, ale nastavujú podmienky tak, aby sa mohli prejaviť najlepšie stránky toho druhého človeka.“ Aby ste si dokázali vybudovať také vzťahy, aké si prajete mať, vyžaduje si to úsilie a trpezlivosť, pri čom ale nikto nezaručí, že všetko dopadne podľa vašich predstáv. Väčšinou spôsob, akým s ostatnými ľuďmi jednáte a ako k nim pristupujete, ovplyvňuje tiež to, ako oni budú jednať s vami.

 

Majte realistické očakávania

Jednou z najhorších vecí, ktorou môžete pokaziť akýkoľvek vzťah, je mať voči druhej osobe nerealistické očakávania. Je dobré si dávať pozor hlavne na to, aby sa ľudia vo vašej prítomnosti cítili sami sebou a aby ste im túto možnosť dali tým, že ich nebudete súdiť a nebude od nich očakávať nič nereálne. Nie je dobré klásť na iných nejaké nároky a dávať im podmienky a potom im tvrdiť, že majú problém. Môžete im vysvetliť, že vás niečo frustruje a môžete im povedať, že s tým nedokážete žiť, ale nie je možné vyžadovať od partnera, aby bol taký, akého si prajte mať. Ide  o vaše rozhodnutie, či s ním zostanete a prijmete ho takého, aký je alebo ho opustíte. Každý má právo byť takým, akým si praje byť. Nepovažujte za rozumné to, čo vy sami určíte, pretože každý človek má iné štandardy. Je na každom z nás, ako sa chceme vo vzťahoch správať a vždy máme právo to zmeniť.

 

Všímajte si limity iných ľudí

Keď sa zaoberáte tým, čo je možné očakávať od ostatných, oplatí sa zamyslieť aj nad ich limitmi. Často chceme od ľudí, aby boli niekým, kým nemôžu byť alebo chceme, aby urobili niečo, čo urobiť nedokážu. Nie je od ľudí dobré žiadať to, čo nie je v ich silách, aby to urobili. Ak túžite mať partnera, ktorý je napríklad citlivý k vašim potrebám, tak si ho nájdite, ale nie je vhodné sťažovať sa na niekoho, keď ste s niekým, kto to nedokáže uskutočniť. „Byť tolerantný znamená pochopiť, že sa všetci od seba líšime. A najjednoduchším spôsobom, ako to dosiahnuť, je očakávať od ľudí veľmi málo alebo vôbec nič. Prijmite ich takých, akí sú a takto sa ich snažte vnímať a prijímať,“ píše vo svojej knihe Steve Peters.

 

Čo je potrebné si uvedomiť v súvislosti s našimi očakávaniami?

 • Nie všetci sú priateľskí.
 • Niektorí ľudia sa nikdy nezmenia.
 • Niektorí ľudia vás nikdy nepochopia.
 • Niektorí ľudia vás nikdy nebudú mať radi.
 • Nikto nie je iba zlý.
 • Nikto nie je iba dobrý.Na svete nie je nikto, kto by vždy len súhlasil s tým, čo poviete.
   

Pravidlo „jeden z piatich“

Nikto nie je rád neobľúbený alebo nepochopený. V skutočnom svete sa to však stáva. Keby ste vzali päť ľudí z populácie a spýtali by ste sa ich, či sa im páčite alebo či vám rozumejú, pravdepodobne dostanete nasledujúci výsledok. Jednému z nich sa budete páčiť a bude na vašej strane. Jednému z nich sa nebudete páčiť a nebude vám rozumieť, nech budete robiť čokoľvek. Traja ďalší zaujmú vyrovnanejší postoj a budú vás hodnotiť objektívnejšie. Do každej tejto kategórie zapadá niekoľko miliónov ľudí a môžete teda očakávať, že sa vždy nájde niekto, kto vás nebude mať rád, kto sa bude stavať proti vám a bude kritizovať všetko, čo urobíte. Často je to aj neodôvodnené, ale nemôžete s tým nič urobiť. Preto je dobré naučiť sa ignorovať nevyváženú kritiku založenú na subjektívnych dojmoch. Počúvajte radšej už spomínanú vyrovnanejšiu väčšinu, ktorá vás podporí a poskytne vám konštruktívny názor aj keď niekto i z tejto skupiny  môže byť občas výrazne kritický.

 

Ďalšie dobré rady psychiatra Steva Petersa

 • To, či dostanete z ľudí to najlepšie, závisí na tom, ako k nim pristupujete a či im rozumiete.
 • Ak budete mať voči ľuďom prehnané očakávania, môže sa stať, že váš vzťah bude ovplyvnený predsudkami.
 • Najlepšie vzťahy sú tie, keď partnera prijmete takého, aký je.
 • Nestrácajte čas s ľuďmi, ktorých správanie alebo myšlienky nedokážete akceptovať.
 • Do ľudí, ktorých si vážite, investujte najviac.
 • Pravidlo „ jeden z piatich“ znamená, že musíte prijať fakt, že niektorým ľuďom sa nikdy nezavďačíte a nikdy vás nebudú mať radi. Neberte si to však osobne.

 

Ľudia by si mali každý deň uvedomovať, aký majú vplyv na iných. Dôležité je zamyslieť sa hlavne nad tým, či z ľudí  energiu vysávajú alebo im ju dodávajú. Či im pomáhajú, alebo ich zrážajú k zemi. Ak sa človek nad týmito skutočnosťami zamýšľa a pracuje na sebe, tak je väčšinou obľúbený a má výborné vzťahy s ľuďmi. Nemusí to však takto fungovaťs každým, ale s väčšinou určite.

 

ZDROJ: Steve Peters: Paradox šimpanze
Čítajte viac o téme: Priateľstvo, Efektívna komunikácia
Zdieľať na facebooku