20 hier do vody - takto sa zabavíte so žiakmi aj na plavárni

Foto: Shutterstock
Cvičenia a hry vo vode sa popri všestrannom rozvoji organizmu zameriavajú aj na nápravu nesprávneho držania tela. / Foto: Shutterstock

Plávanie je jedným z najobľúbenejších športov. Má veľký význam v súvislosti s rozvojom základných pohybových schopností, praktických zručností a upevňovania zdravia. Má charakter vytrvalostného cvičenia a patrí k biologicky najúčinnejším pohybovým činnostiam. Keď sú žiaci na plavárni, tak niekedy sa nevenujú len plávaniu, ale hrávajú sa aj rôzne hry vo vode.

 

Cvičenia a hry vo vode sa ponímajú ako prostriedky pri nácviku základných plaveckých zručností u začiatočníkov. Cvičenia a hry vo vode sa popri všestrannom rozvoji organizmu zameriavajú aj na nápravu nesprávneho držania tela. Pozrime sa na niektoré z nich.

 

Hra s balónom

Žiaci sa postavia vo vode do kruhu a hádžu si balón. Jeden žiak sa nachádza uprostred a snaží sa balón chytiť. Keď žiak balón chytí, vymení si miesto s tým žiakom, ktorý ho hádzal ako posledný.

 

Hra Nafúknuté koleso          

Spolužiaci sa chytia za ruky a utvoria vo vode kruh. Dovnútra položia nafúknuté koleso. Keď učiteľ zapíska, nesmie sa kolesa nikto dotknúť. Každý tlačí a ťahá ruky svojich spolužiakov tak, aby odvrátili koleso, ktoré  sa ustavične pohybuje sem a a tam. Kto sa dotkne kolesa, vypadáva z hry.

 

Hra Pantomíma pod vodou

Žiaci vytvoria dvojice. Ponoria sa spolu pod vodu a pohybmi napodobňujú napríklad nejaké zviera. Potom sa vynoria nad hladinu. Ak neuhádnu, čo zahrali pod vodou, ponoria sa ešte raz a zopakujú pantomímu. Potom sa môžu spolužiaci medzi sebou vymeniť.                                                                                                                                                                                                                                              

Hra Žralok a rybičky

Obľúbená podvodná hra, ktorú sa môžete hrať so žiakmi v bazéne alebo na plavárni. Hrajú minimálne 3 žiaci, pričom jeden z nich je žralok. Ten má za úlohu ich všetky „pochytať‘“. Prvý žiak, ktorého žralok chytí, preberá jeho úlohu.

 

Hra Lezenie po dne

Žiaci sa v plytkej vode v rade položia dolu bruchom, pričom sa rukami dotýkajú dna. Pohybujú sa pomocou rúk smerom dopredu. Nohy musia vliecť za sebou bez toho, aby sa nimi dotýkali dna. Víťazí ten, kto príde prvý k určenému cieľu.

 

Hra Počítaj prsty

Dvaja hráči stoja tesne oproti sebe vo vode, ukazujú čísla na prstoch. Obidvaja hráči sa ponoria pod hladinu vody a hádajú, ktoré číslo ukazuje spoluhráč na prstoch.Vo vode môžu počítať rôzne predmety. Napríklad puky, loptičky... 

 

Hra Mlynček

Párny počet hráčov, ktorí sa chytia v kruhu čelom dnu za ruky, sa rozdelí na „prvých“ a „druhých“. Roztočia sa do jedného smeru a na daný povel „prví“ sa odrazia od dna. Položia sa na znak a zomknutými chodidlami sa opierajú o chodidlá protiležiacich. „Druhí“ sa pohybujú po dne a roztáčajú „mlynček“.

 

Hra Preteky v skákaní na jednej nohe

Žiaci skáču na jednej nohe vo vode tak, že druhú nohu si držia rukou za priehlavok. Voľnou rukou udržiavajú rovnováhu. Po odštartovaní skáču na určenú vzdialenosť. Vyhráva ten žiak, ktorý dokáže na jednej nohe preskákať určenú vzdialenosť bez toho, aby sa postavil na obidve nohy.

 

Hra Vlnobitie

Žiaci sa držia okraja bazénu. Na daný povel sa začnú priťahovať a hneď zase odtláčať od okraja, čiže pohybujú sa dopredu a dozadu. „Morské vlny“, ktoré sa vytvoria, im spôsobujú nielen radosť, ale im aj precvičujú svaly celého tela.

 

Hra Plávanie s loptou

Na vopred určenej dráhe plávajú žiaci s loptou k určenému cieľu. Kto s loptou prepláva stanovenú vzdialenosť najrýchlejšie, víťazí. Preteky možno robiť ako štafetu viacerých družstiev, pospájať činnosti s hádzaním, chytaním lopty a podobne.

 

Hra Gejzír

Žiaci utvoria kruh, navzájom sa spoja v lakťoch a potopia sa po krk do vody. Na dané znamenie sa súčasne vynárajú a zase ponárajú, čím vzniknú vlny, ktoré sa v strede zrážajú a vytvárajú penivý stĺp vody.

 

Hra Ťahanie po hladine

Nacvičuje sa v päticiach. Jeden žiak sa položí na znak na hladinu a roztiahne ruky a nohy. Ostatní štyria ho uchopia každý za jednu končatinu a voľne ťahajú po hladine rôznymi smermi sem a tam.

 

Hra Podplávanie

Žiaci utvoria dvojice. Prvý stojí tesne pri stene, druhý v stojí rozkročmo, sú dva až tri metre od seba. Prvý sa odrazí od steny a pod vodou podpláva stojaceho, ktorý ho uchopí za boky a postaví pred seba.

 

Hra Naháňanie loptičky

Pred každého žiaka položíme pingpongovú loptičku. Žiaci sa snažia fúkaním zahnať loptičku čo najďalej.

 

Hra Loď

Jeden žiak je na chrbte a druhý ho ťahá alebo postrkuje. Ak druhý žiak pláva na znak, môže mať hlavu alebo nohy svojho spolužiaka na prsiach. Vykonáva pohyby len nohami, a tak ho vlečie. Ak pláva na prsia, môže svojho spolužiaka  postrkovať hlavou alebo nohami dopredu.

 

Hra Lovenie kolíkov

Žiakov rozdelíme do dvoch družstiev. Nahádžeme kolíky do vody. Na povel potom jedno družstvo začne kolíky loviť a vyhadzovať na breh, druhé družstvo sa im v tom snaží zabrániť dotykom. Koho sa dotknú, ide si na 2 minúty sadnúť na breh. Po desiatich minútach sa hra ukončí, spočítajú sa vyhádzané kolíky a žiaci si vymenia úlohy.

 

Hra Rybári a rybky

Jedna skupina sú rybári a druhá rybky. Rybári sú rozptýlení v stanovenom úseku vo vode a snažia sa zabrániť rybkám preplávať medzi nimi. Preplávajúci hráči sa vyhýbajú zápasu s obrancami. Ak sú napadnutí, môžu sa vyslobodiť z uchopenia a plávať ďalej. Rybári sa usilujú o potopenie súpera. Kto je potopený, nesmie v hre pokračovať. Kolo končí vždy po 1 minúte a skupiny si vymenia úlohy. Víťazí tá skupina, z ktorej väčší počet hráčov dopláva k určitej méte.

 

Hra Striekaná

Dve družstvá stoja proti sebe. Za každým družstvom je v určitej vzdialenosti vyznačená hranica. Na dané znamenie začnú všetci striekať vodou na svojich protihráčov a tým ich tlačiť dozadu, k hranici. Kto hranicu prekročí, zakryje si tvár, otočí sa chrbtom alebo sa dotkne rukou súpera. Vypadáva z hry. Víťazom sa stáva to družstvo, ktoré zatlačilo za hranicu viac protihráčov.

 

Hra Ponorka

Jeden žiak stojí vo vode. Druhý sa ponorí, chytí ho za nohy a snaží sa ho ťahom zvaliť. Prvý nesmie ponoreného chytať ani držať. Ponorený (ponorka) má možnosť vynoriť sa kedykoľvek nad hladinu a nadýchnuť sa. Ponorka môže úspešne splniť túto úlohu pri vhodne zvolenej stratégii, najmä ak prudko zaútočí na súperove kolená.

 

Hra Lov na kačky

Jedna skupina predstavuje kačky a druhá lovcov. Lovci si prehadzujú jeden alebo viac loptičiek a snažia sa nimi trafiť kačky. Najlepšie je, keď kačky stoja vo vode uprostred veľkého kruhu lovcov. Kačky môžu uniknúť zásahu tým, že sa potopia. Zasiahnutá kačka je vyradená z hry. Víťazí skupina, ktorá v stanovenom čase uloví viac kačiek.

 

Zdroje:
Bělková, T. – Bělohlávek, J: Herní činnosti ve vodě
Svozil. Z.: Hry ve vodě
Hry na voľný čas
Čítajte viac o téme: Hry pre deti
Zdieľať na facebooku