Ako zvládnuť hádky medzi súrodencami?

  

Hádky medzi súrodencami sú súčasťou rodinného života i súčasťou súrodeneckých vzťahov. Údery, plač, rozčúlenie, krik sú často prejavom potreby presadiť svoju vôľu, existovať navzdory tomu druhému. Všetci rodičia túžia po harmonických vzťahoch v rodine, no konflikty medzi deťmi prichádzajú a odchádzajú, sú bežnou súčasťou života a určitým spôsobom pomáhajú deťom pri formovaní ich osobnosti a začleňovaní do spoločnosti.

Niekedy je pre rodičov náročné odlíšiť neškodnú hádku od vážnejšieho konfliktu. Každá rodina má svoj prah tolerancie. To, čo v jednej rodine môže predstavovať dôvod na vážne riešenie situácie, v inej rodine mlčky tolerujú. Aj vek detí prináša rozdielne hádky. Inak sa deti hádajú v predškolskom veku, inak v puberte. Čím sú vekovo podobnejší súrodenci, tým viac dôvodov na hádku existuje. Niektorí rodičia považujú za povinnosť zabezpečiť spravodlivosť za každú cenu. Iní majú obavu, aby sa konflikt ešte nezhoršil, a preto sa do neho veľmi nemiešajú. Všetci rodičia občas hľadajú správnu odpoveď na otázku, ako sa zachovať.

 

1. Identifikujte príčiny hádok

Je dobré poznať základné dôvody pre hádky, pretože rodičia sa takto dokážu skôr zorientovať v situácii. K hádkam často dochádza večer, keď deti prídu zo školy a škôlky a sú značne unavené. Pri únave sú citlivejšie na mnohé podnety, a tak hlavne preto vznikajú hádky aj bezdôvodne. Ďalším spúšťačom býva hlad. A tak sa pokúste hlavne večeru zorganizovať tak, že si ju uvaríte vopred, napríklad aj na niekoľko dní, aby deti nemuseli dlho na ňu čakať, pretože práve toto čakanie u nich vyvoláva nervozitu. Ďalším dôvodom na hádku býva často nuda. Skúste deťom, hlavne po príchode zo školy a z práce, vymyslieť takú činnosť, ktorá by ich na pár minút zaujala, pri ktorej by sa aj odreagovali a zároveň nabrali aj novú energiu. Staršie deti môžete poprosiť, aby vám pomohli s večerou alebo s uprataním. Niektoré hádky vznikajú aj z nedostatku priestoru. Stáva sa to hlavne pri starších deťoch, keď musia žiť v spoločnej izbe. Naučte ich rešpektovať súkromie a osobnú zónu. Pokúste sa im na učenie a písanie domácich úloh vytvoriť aj ďalší priestor v byte, napríklad umiestnite písací stôl  aj do spálne či obývačky.

 

2. Stanovte si hranice zasahovania

Ak sa medzi deťmi začína hádka, neznamená to, že rodičia musia hneď zasiahnuť. Každý rodič si stanovuje vlastnú hranicu, po prekročení ktorej zasahuje a po ktorú nechá deti si samy situáciu vyriešiť. Totiž, hádka môže mať aj svoje pozitíva. Aké?  Deti si v rámci svojich hádok rozvíjajú cit pre argumentáciu, formujú si vlastnú osobnosť, niektoré slovné výmeny sú viac hrou ako hádkou. Treba však situáciu sledovať, mať ju pod kontrolou a v prípade prekročenia hraníc, múdro zasiahnuť. Prah tolerancie si však musíte stanoviť sami. Niekomu viac vadí zvýšený hluk, iným zase údery. Musíte si s deťmi stanoviť presné pravidlá, ktoré sa nahlas vyslovia alebo napíšu a niekde v byte vystavia, aby ich deti mali stále pred očami. Nikdy však nedopustite, aby sa deti navzájom urážali a zraňovali. Nie je vhodné podporovať agresiu. Hlavne v prípade malých detí sa slovné útoky veľmi rýchlo menia na údery. Je to preto, lebo malé deti veľmi ťažko vedia pomenovať svoje emócie. A keď cítia pretlak, rýchlo vybuchnú. V tomto prípade dospelý by mal odvrátiť nebezpečenstvo. V tomto prípade pomôže fyzické oddelenie, ktoré predstavuje akúsi prvú fázu pri riešení konfliktu.

 

3. Nájdite si čas na rozhovor

Niekedy majú rodičia šťastie a stávajú sa priamymi svedkami hádok. Niekedy to však nie je možné. Ak chcú dobre zasiahnuť a poradiť, musia poznať podstatu vzniknutého sporu. Mimochodom, všetky deti sa cítia byť obeťami hádky, dokonca aj tie, ktoré sú objektívne jej príčinou. Niekedy je naozaj ťažké dopátrať sa pravdy. Vtedy je najlepšie vypočuť si všetky strany, všetkých utešiť a opustiť konflikt s tým, že nemôžeme robiť sudcu, keď nepoznáme skutočnú pravdu. Po týchto slovách sa deti väčšinou upokoja samy. Na to, aby sme lepšie pochopili skutočné dôvody hádky a našli lepšie riešenie, je dobré počkať, kým sa mysle upokoja a až potom hovoriť o tom, čo sa stalo. Treba si v pokoji vypočuť všetky strany. Pre dieťa je ťažké pochopiť pohľad toho druhého, s ktorým sa háda, pretože je každé presvedčené o svojej pravde. Niekedy je pre rodičov veľmi ťažké zostať nestrannými, často bojujú s predstavou, že budú nespravodliví a že sa zmýlia. Všetci zúčastnení potrebujú dostatok  času a priestoru na premýšľanie. Riešenie hádky môže byť pre dospelého príležitosťou otvoriť dieťaťu nové obzory, ako sa pozerať na veci okolo seba.

 

4. Vytvorte deťom čas na nápravu

„ Prepáč, mrzí ma to, to všetko sú krátke vety, ktoré pomáhajú ukončiť konflikt. Nie každé PREPÁČ je však myslené úprimne a vážne. Niekedy ho deti povedia len preto, aby nesklamali rodičov. Odmalička je potrebné deťom vysvetľovať, že odpustenie nesie v sebe veľkú silu a treba ho povedať úprimne. Je dobré po odpustení vyjadriť si aj súrodeneckú lásku. Spečaťuje ukončenie nepriateľstva a umožňuje deťom, aby si nahlas povedali, ako sa majú rady. Aj pri konfliktoch je dobré deťom neustále pripomínať silu rodinného puta a význam súrodeneckej lásky, ktorá má pre nich význam teraz, ale v budúcnosti.  Niekedy je situácia taká vyhrotená, že len poprosenie o odpustenie  nestačí. Často  je potrebné napraviť chybu, ktorá sa stala.

 

5. Ako trestať?

Pri trestoch je potrebné brať do úvahy povahu dieťaťa. Čo jedno dieťa považuje za trest, ďalšie môže považovať za odmenu. Každá rodina má svoje pravidlá a tresty. Niektoré aj veľmi otrepané tresty môžu byť účinné. A ktoré tresty používajú rodičia najčastejšie? Zákaz pozerať TV, hrať sa na PC, izolovanie v izbe, zákaz hrania sa s obľúbenou hračkou, zákaz stretnutia s kamarátmi, zákaz športových alebo umeleckých aktivít.. To sú tie najbežnejšie. Niektorí rodičia používajú tzv. trestné riadky. Trest spočíva v tom, že dieťa posadíte ku stolu a dáte mu odpísať nejakú časť textu. Ďalší používajú pokladničku na nadávky. Podstatou pokladničky je to, že keď niekto nadáva, musí do nej vhodiť určitú sumu zo svojho vreckového. Určite v každej rodine by sa dalo nájsť niečo špecifické, spomenula som len najčastejšie využívané možnosti.

 

6. Pokúste sa deti rozptýliť

Niekedy je užitočné zastaviť sa na pár minút a začať s deťmi nejakú činnosť, ktorá by usmernila ich energiu a v ktorej by potom mohli pokračovať samy. Pri malých deťoch často stačí, že odvedenie ich pozornosti od predmetu sporu hádku neutralizuje. Ak sa hádajú pre nejakú hračku, ponúknite im inú. Starším deťom vymyslite nejakú športovú aktivitu. Niekedy po ťažkom dni, počas ktorého dieťa mohlo prežiť bolestnú chvíľu, sa často stáva, že premieňa svoju namrzenosť na agresivitu, pričom na začatie konfliktu využije akúkoľvek zámienku. V tomto prípade môže pomôcť pochvala alebo pritúlenie. A tak sa dá vyhnúť hádke ventilujúcej emócie a prinavrátiť úsmev na tvár namrzeného dieťaťa.

 

7. Pokúste sa predchádzať hádkam

Niektorí rodičia sa snažia vytvárať takú atmosféru v rodine, aby dôvodov na hádky bolo čo najmenej. Ako to docieliť? Vytvárajú pozitívnu atmosféru v rodine tých, že oceňujú všetky dobré úsilia, činy a skutky, pomáhajú deťom v ich napredovaní, pomáhajú tým, ktorí pomoc najviac potrebujú, pretože si práve hľadajú správne miesto medzi súrodencami. Čo je tiež dôležité, povzbudzujú svoje deti k jednote a súdržnosti, no a nezabúdajú na rodinné rituály (spoločné večere, návšteva chaty, plavárne, spoločenské hry, prechádzky a podobne).

 


Zdroj: Anne Gavini: Ako zvládnuť hádky medzi súrodencami // Foto: Bigstock

  

Čítajte viac o téme: Hnev, Súrodenci
Zdieľať na facebooku