Zázračné poslanie rodičov

  

Víly, ktoré by dali deťom do kolísky zázračné vlastnosti, nejestvujú. Sú takí rodičia, ktorí by svojmu dieťaťu najradšej vopred zostavili zoznam požiadaviek. Majú predstavu o výške, farbe vlasov, vzdelaní,  známkach, záujmoch, budúcom povolaní či partnerovi...Ak dieťa nezodpovedá vysnívanej objednávke, tak neustále tvarujú, vylepšujú, obrusujú. Túžia si vymodelovať svoj sen. Takto si však spôsobujú iba utrpenie. Toto nie je podstatná úloha rodičov. Ich zázračné majstrovstvo a poslanie spočíva v tom, že svojim potomkom pomáhajú formovať ich talenty na účinné vlastnosti. A tak nie je nič dôležitejšie, ako sledovať vývin svojho dieťaťa, jeho smerovanie, záujmy, túžby. Veľa s ním komunikovať, prežívať čas, byť v blízkom spojení, byť radcom, sprievodcom, pomocníkom, blízkym človekom. Popri správnom usmerňovaní, zázračné poslanie rodičov spočíva aj v tom, že dokážu svojim deťom odovzdať také hodnoty a vlastnosti, ktoré im pomôžu žiť aj v často rozporuplnom svete pomýlených hodnôt. Na čo by sa teda rodičia pri svojom pôsobení majú sústrediť?

 

Pomáhajte deťom dôverovať samým sebe

Treba objaviť vrodené schopnosti a možnosti detí a potom ich pomaly viesť k tomu, aby ich o najlepšie prejavili. Preto ich treba sústavne povzbudzovať. Dieťa, ktoré verí, že môže  niečo v živote dokázať, sa bude vedieť s nadšením postaviť k úlohám, ktoré mu budú zverené.

 

Naučte deti úcte a poctivosti

V prvom rade si treba uvedomiť, že len úctiví ľudia môžu vychovať v podobnom duchu svoje deti. A preto, aj keď to vyžaduje veľa trpezlivosti, je dobré deti naučiť hovoriť pravdu, rešpektovať osobnosti a zákony, práva iných a plniť sľuby.

 

Naplňte deti nadšením a nádejou

Entuziazmus je krehká vec. U detí sa dá jednoducho posilniť, ale aj zničiť. Ak dieťa nosí v sebe nadšenie pre nejakú vec, nezničte jeho smelú chuť sarkazmom, pesimizmom alebo prehnanou kritikou. Deti totiž považujú za dôležité to, čo považujú aj rodičia.

 

Vychovávajte deti k empatii

Deti sú obyčajne veľmi citlivé na bolesť a utrpenie iných. Rodičia môžu svojím príkladom túto citlivosť buď posilniť, alebo zničiť.

 

Spoločne odolávajte ťažkostiam a neúspechom

V rodine, kde všetci držia spolu aj pri prípadných neúspechoch, sa takto všetci učia vzájomne podporovať a nachádzať ponaučenie z ťažkých chvíľ.

 

Učte deti umeniu vyjednávať

Naša spoločnosť je značne násilnícka, a tak rodičia musia naučiť deti zmierňovať prípadné napätie a neodpovedať na agresivitu agresivitou. A tak je dôležité vedieť viesť diaĺóg, dohodnúť sa, vyjednávať. Tiež je dôležité naučiť čeliť zmenám, ktoré v súčasnosti prichádzajú nečakane a často.

 

Spoločne sa smejte

Vymýšľajte a vytvárajte  si doma príležitosti na úsmev a smiech. Humor je výborný činiteľ na zlepšenie atmosféry v každej rodine. Dávajte si však pozor na to, aby sa smiech nezmenil na výsmech.

 

 

Každá rodina by mala mať premyslenú určitú stratégiu výchovy. Rodičia sa nezaobídu bez  hierarchicky usporiadaného a spoľahlivého systému hodnôt. Hodnoty, ktoré sa deťom odovzdávajú, musia byť nejakým spôsobom merateľné. Deti musia presne vedieť, čo sa od nich v rozličných situáciách očakáva. Pochopia ich hlavne vtedy, keď cítia k rodičom blízky vzťah, keď vedia, že všetko sa myslí naozaj a skutočne a že to nie je len nejaká hra na niečo alebo niekoho. Bez blízkeho vzťahu  to nejde. Vzťah sa tvorí hlavne z každodennej blízkosti. Robte takmer všetko spolu s deťmi. Často sa rozprávajte, lepšie sa spoznávajte, spolu čítajte, premýšľajte a uvažujte nad vecami. Buďte pre deti prvým najdôležitejším vzorom. Dobrý vzor vie vždy očariť a presvedčiť. Keď dieťa denne môže vnímať spomínané skutočnosti, cíti sa nielen bezpečne, ale rýchlo sa učí pozitívnym veciam, s ktorými sa im životom kráča lepšie.

 


Odporúčaná literatúra:

Antonio Mazzi: Ako pokaziť dieťa desiatimi ťahmi

Rob Parsons:  Desať tipov pre rodinu

Sal Severe: Čo robiť, aby sa vaše deti vhodne správali

Raul Posse, Julian Melgosa: Umenie výchovy

Foto: Deviantart by Loveinmist

 

Mohlo by vás zaujímať:

 

Prečo niektorí ľudia nikdy nebudú šťastní

Naučte žiť deti šťastný život v konzumnom svete

Závisí výnimočný úspech dieťaťa od ambícií jeho matky?

Ako vychovať problémové dieťa?

Zdieľať na facebooku