Ako môže rodina pomôcť predchádzať agresivite detí?

  

Agresivita (útočnosť, výbojnosť, dobyvačnosť) je energia vytvárajúca určitú dispozíciu reagovať, resp. správať sa agresívne. Je úmyselná a pomáha dosiahnuť určený cieľ. Agresivita je prirodzenou súčasťou nášho života. Môže mať charakter pozitívneho ale i nežiaduceho negatívneho správania. Obe tieto formy prejavu pozorujeme rovnako v detstve ako i v dospelosti.

 

Pozitívna rovina

Efektívne využívanie agresivity v medziach normy pod vlastnou kontrolou, pomáha človeku zvládať mnohé situácie a dosahovať stanovené ciele. Najčastejšie ide o športové výkony, súťaženie, dosahovanie dobrých vzdelávacích výkonov, efektívne sebapresadzovanie. Teda zdravé využívanie agresívnej energie môže viesť k dosahovaniu mnohých cieľov a k sebarealizácii v sociálnom prostredí.

 

Negatívna rovina

Ak agresivita má charakter útočného správania sa voči niečomu alebo niekomu s cieľom deštrukcie alebo ublíženia, ide o nežiaduce správanie. Niekedy prejav agresie u ľudí môže byť len situáciou vyvolané správanie, čiže nemá trvalý charakter. Ak však ide o zaužívaný spôsob reagovania na vonkajšie podnety, hovoríme o trvalej dispozícii agresívneho správania.

Dnešní mladí ľudia sa s agresivitou stretávajú takmer na každom kroku. Radi sledujú akčné filmy, nerobí im problém sledovať zábery z vojen v priamom prenose, nezatvárajú oči pred davom rozzúrených futbalových fanúšikov. Zmenil sa prah vnímania tejto reality a spoločnosť tieto skutočnosti často bez povšimnutia ticho rešpektuje s poznámkou „veď taká je dnes doba.“ Čím viac sa dieťa s agresivitou stretáva, tým skôr sa môže stať súčasťou aj jeho vlastného života. Rodina aj v tomto smere má však obrovskú šancu deti usmerňovať a aj chrániť pred spomínaným javom. Existuje niekoľko, rokmi overených stratégií, ktoré už mnohým rodičom pomohli pri výchove detí.

 

1. Nedovoľte deťom sa nudiť

Ak deti nemajú čo robiť a deti bez kultúrnych a športových podnetov sa  častejšie potrebujú agresívne vybúriť ako tie, ktoré sa nejakej zmysluplnej činnosti venujú. Práve deti bez záujmov sa častejšie tárajú po uliciach, kde majú šancu sledovať agresívne spôsoby správania. Tieto deti tiež veľa hodín presedia pri televízore, kde si voľne vyberajú často aj nevhodné programy a tiež je táto skupina detí charakteristická tým, že si svojvoľne kedykoľvek sadá k počítačom, kde tiež často hľadá rozptýlenie pri hraní bojových  agresívnych hier a podobne.

 

2. Neodmeňujte agresívne správanie

Mnoho rodičov si svoje deti nevšíma, pokým sú dobré a vhodne sa hrajú. Ak však niečo vyvedú, začnú do nich kričať. Takto môžu deti  nadobudnúť dojem, že sú pre rodičov zaujímavé len vtedy, keď sa nevhodne správajú. Tento pocit ich častejšie núti vykonávať nejaké zlo. Aj takýmto spôsobom u nich posilňujeme agresivitu. Správny prístup je taký, pri ktorom dieťa cíti, že agresivita sa vôbec nevypláca. Nezabúdajte si deti všímať a odmeňovať ich za pozitívne formy správania. Odmeňujte napríklad spoluprácu, korektnosť, vzájomnú pomoc, empatiu a podobne.

3. Vytvorte deťom príležitosť na úspech

Agresivita sa často rodí z frustrácie a z neúspechov. Dieťa so zdravou sebaúctou a sebadôverou nepotrebuje byť agresívne. Ak má dieťa horšie známky v škole, pomôžte mu nájsť niečo, v čom je dobré, v čom môže vyniknúť a podporujte ho v týchto aktivitách. Bude oveľa šťastnejšie a spokojnejšie.

 

4. Buďte spravodliví

Deti sú veľmi citlivé na spravodlivosť v rodine. Dajte si záležať na rodinných pravidlách, diskutujte často o nich a snažte sa ich dodržiavať.

 

5. Predkladajte ideály, ukazujte ciele

Často sa s deťmi rozprávajte o skutočných hodnotách, čítajte si o vedcoch, mysliteľoch, nositeľoch Nobelových cien. Nezabudnite ani na sny a ciele vašich detí. Spoločne snívajte a rozprávajte sa o tom.

 

6. Vytvárajte tvorivé prostredie

Snažte sa žiť tvorivo. Navštevujte výstavy, divadlá, kultúrne predstavenia. Spievajte si, kreslite, fotografujte, športujte. Ukazujte deťom krásy sveta. Často navštevujte  kultúrne vystúpenia  svojich detí. Budú cítiť, že si ich vážite a zároveň ich obdivujete.

 

7. Buďte dobrým príkladom

Ak rodičia kričia, zúria, fackujú nedávajú dobrým príklad svojim deťom. Snažte sa byť pre deti dobrým vzorom a potom často rôzne výchovné rady a zbytočné  slová môžu ísť bokom. Dieťa bude prirodzene vedieť, ako sa má správať. Nasledujúce video je toho jasným dôkazom.

 

 


Odporúčaná literatúra:

RaulPosse, Julian Melgosa: Umenie výchovy

Rob Parsons:  Desať tipov pre rodinu

Sal Severe: Čo robiť, aby sa vaše deti vhodne správali

Foto: Shutterstock

Čítajte viac o téme: Problémové správanie, Agresivita
Zdieľať na facebooku