Aké sú najdôležitejšie zručnosti potrebné pre úspech detí v budúcnosti?

Úspech detí nebude v budúcnosti spočívať len vo vedomostiach, ale predovšetkým v ďalších zručnostiach ako prispôsobivosť či empatia.
Úspech detí nebude v budúcnosti spočívať len vo vedomostiach, ale predovšetkým v ďalších zručnostiach ako prispôsobivosť či empatia. / Foto: Bigstock

Svet sa mení rýchlym tempom. To, čo sa dnešné deti naučia dnes, zajtra už nemusí platiť. Existujú však zručnosti, ktoré im v tomto svete rýchlych zmien môžu vždy pomôcť nájsť uplatnenie.

 

Svet práce sa mení rýchlejšie a dramatickejšie než v minulosti. Podľa výskumu Svetového ekonomického fóra sa 35 percent zručností potrebných na vykonávanie profesie v priebehu  piatich rokov úplne zmení. Ako pripravovať na budúce pozície dnešných študentov tak, aby uspeli? Na čo sa pri učení najviac sústrediť?

 

1 | Je potrebné sa sútrediť na formovanie mäkkých zručností

Dnešné deti môžu očakávať, že v priebehu života sedemkrát zmenia pracovnú pozíciu. Päť z týchto pozícií ešte ani neexistuje. Výsledky mnohých výskumov potvrdili, že hlavne mäkké zručnosti sa v budúcnosti stanú najžiadanejšími. Mäkké  zručnosti sa vzťahujú predovšetkým na komunikáciu s okolím, vyžarovanie a štýl práce. Kreativita, tímová spolupráca a analytické myslenie sú súčasťou  takmer každého inzerátu na pracovné miesto. Medzi mäkké zručnosti patria napríklad tieto:

 • komunikačné zručnosti verbálne i neverbálne,
 • organizačné schopnosti a zručnosti,
 • riešenie konfliktov,
 • schopnosť nadväzovať a udržiavať kontakty,
 • strategické myslenie , koncepčné myslenie,
 • kreatívne myslenie ,
 • predvídavosť,
 • odolnosť voči stresu,
 • asertivita
 • tímová spolupráca,
 • schopnosť sebareflexie,
 • samostatnosť.

 

2 | Dôraz sa bude dávať aj na empatiu

Dáta sú hnacou silou štvrtej industriálnej revolúcie. Niekedy je veľmi ťažké za číslami vidieť ľudskú stránku veci. Technológie totiž majú potenciál narušiť náš zmysel pre empatiu. Pre firmy bude v priebehu nasledujúcich desiatich rokov veľkou výzvou znovu vybudovať empatiu, ktorú mnohí ľudia stratili. Spoločnosti začnú hľadať lídrov, ktorí nebudú mať len technické, matematické a jazykové zručnosti, ale aj vysokú dávku empatie a vďaka tomu budú vedieť budovať kvalitné tímy pracovníkov. Počítač túto zručnosť nikdy nenadobudne a práve preto bude empatia tak veľmi potrebná. Schopnosť vychádzať s ostatnými je na nezaplatenie a hodí sa naozaj v každej dobe. Mäkké zručnosti sa veľmi ťažko učia, a preto bude musieť generácia skvelých učiteľov, ktorí tieto veci budú s radosťou učiť.

 

3 | Bude potrebná chuť na učenie počas celého života

V nasledujúcom období budú mať vyhraté hlavne tí, ktorí sa budú mať pozitívny prístup k zmenám a budú mať chuť sa neustále učiť. Uspieť v tomto neistom svete, kde sa kariéra mení každých päť rokov, bude menej náročné pre tých, ktorí sa radi učia nové veci.

 

4 | Stále sa bude zvyšovať potreba kritického myslenia

Jednou z ďalších zručností budúcej pracovnej sily bude aj vysoký stupeň kritického myslenia. Vzhľadom na to, že je v súčasnosti pretlak informácií, každý bude musieť vedieť filtrovať obrovské množstvá dát, aby sa vedel rozhodnúť, ktoré informácie sú najrevelevantnejšie a aby na ich základe vedel urobiť rýchle rozhodnutia.

 

5 | Schopnosť prispôsobiť sa

Ďalšou kľúčovou zručnosťou bude aj schopnosť prispôsobiť sa. Vo svete sa odohráva obrovské množstvo zmien, a to často závratnou rýchlosťou, takže si ich ani neuvedomujeme. Ale tí, čo sa neprispôsobia, zväčša zaostanú a tí, ktorí kráčajú vpredi, ich predbehnú.Výzvy, ktorým firmy čelia, sú komplexnejšie než v minulosti, takže už nebude pre riešenie zásadných problémov stačiť sa špecializovať. Namiesto toho bude potrebné rozvíjať zručnosti, ktoré nás budú navigovať a upokojovať v nejasnom svete. Dnešná škola by sa preto mala sústreďovať aj  na výučbu flexilbility a tímovej spolupráce. Prispôsobiť sa niečomu novému nemusí znamenať, že s tým už budete žiť navždy. Tento postoj však otvára dvere. Kľúčom je byť pripravený a vyladený na premeny.

 

6 | Formovanie podnikateľského ducha a kreativity

Zánik tradičnej, zabezpečenej zamestnaneckej práce, digitálny vek a globalizácia nie sú iba riziká, ale aj šance, ak sa k ním postavíme správnym spôsobom. Aj študentov by mala škola pripravovať na túto zmenu.

Práca sa stáva tvorivejšou a kreatívnejšou, lebo stále viac ľudí sa vo svojom povolaní usiluje o sebarealizáciu. Ale je to aj preto, lebo stále viac firiem je v medzinárodnej konkurencii odkázaných na kreativitu. Stojíme pred epochálnou zmenou, lebo v dôsledku prudkých zmien rámcových pracovných podmienok začínajú vznikať úplne nové šance. Transformačný proces, ktorý práve prežívame, výrazne mení charakter práce. Ekonomická tvorba hodnôt sa presúva stále viac od industriálnej produkcii ku kombinácii poznatkov, služieb a inovácií. Individualita, spolupráca a rozmanitosť sú podľa názoru futurológov vedúcimi motívmi nového trhu ideí, na ktorom už nemá význam prostá pracovná sila, ale bohatstvo nápadov, kreativita a sebarealizácia sa stanú novou zárukou úspechu.

 

Prečítajte si tiež: 9 zručností, vďaka ktorým deti pripravíme na život

Zdieľať na facebooku