Ako vychovať psychicky odolné deti, ktoré si dokážu poradiť s nástrahami sveta?

Najväčší vplyv na to, aby bolo dieťa v živote psychicky silné a odolné, majú rodičia.
Najväčší vplyv na to, aby bolo dieťa v živote psychicky silné a odolné, majú rodičia. / Foto: Bigstock

Vybudovať si silnú psychickú odolnosť nie je ľahké. Pomôcť v tom deťom najviac môžu rodičia.

 

Na to, aby to dokázali, mali by sa vedieť vyhnúť určitým zlozvykom. Najnáročnejšie pre nich je to, keď sa musia pozerať na to, ako sa deťom nedarí a naučiť ich niesť zodpovednosť za vlastné chyby. To sa mnohým rodičom nedarí. Ak však chcú vo svojich deťoch rozvinúť ich potenciál, musia sa naučiť vysporiadať sa aj s takýmito skúsenosťami. Rodičia, ktorí svojim deťom davajú dobré základy pre šťastný a úspešný život, sa vyhýbajú týmto veciam:

 

1 | Aj napriek pocitom viny si stoja za svojimi rozhodnutiami

Pocit viny zvyčajne vedie k veľkým rodičovským chybám. Ak dieťaťu povolíte niečo, čo ste mu len pred chvíľou zakázali, tak to nemá z dlhodobého hľadiska na dieťa dobrý účinok. Silní a odolní  rodičia vedia, že hoci je pocit viny nepríjemný, dá sa zniesť. Vždy sa snažia robiť múdre rozhodnutia.

 

2 | Nedovolia strachu, aby ich riadil

Chrániť vlastné dieťa znamená vyhýbať sa pocitu neistoty a úzkosti. Ak ho chránite až príliš, bránite jeho rozvoju. Silní rodičia sa považujú viac za sprievodcov a pomocníkov ako ochrancov. Deťom dovolia ísť do sveta a žiť vlastný život, hoci sa takáto predstava môže zdať nepredstaviteľná.

 

3 | Nedovolia dieťaťu prevziať v rodine moc

Deti, ktoré diktujú, čo rodina bude jesť na večeru alebo ako sprežijú jej členovia víkend, majú až priveľa moci. Keď urobíte z detí rovnocenných partnerov alebo dokonca šéfov, nečakajte nič dobré. Silní rodičia umožňujú deťom robiť vlastné rozhodnutia no pri zachovaní jasných hraníc a pravidiel.

 

4 | Neočakávajú dokonalosť

Je prirodzené mať vysoké očakávania. Ak však od detí očakávate priveľa, nebude to fungovať. Uvedomelí rodičia vedia, že deti nemôžu vynikať vo všetkom. Deti nenútia byť lepšími, ako sú ich rovesníci. Pomáhajú im budovať tú najlepšiu verziu samých seba.

 

5 | Nedovolia deťom vyhýbať sa zodpovednosti

Zodpovední rodičia neochraňujú svoje deti tým, že im nezadávajú žiadnu prácu a nechránia ich pred povinnosťami. Práve naopak, podporujú ich v tom, aby sa naučili potrebné zručnosti. Chcú vychovať zodpovedných ľudí. Učia ich niesť zodpovednosť za vlastné rozhodnutia. Určia im úlohy, ktoré prináležia danému veku a kontrolujú, či ich splnili.

 

6 |  Nechránia deti pred bolesťou

Je ťažké pozerať sa na dieťa, ktoré trpí. Deti si však musia zvyknúť aj na takéto pocity. Tieto skúsenosti sú dôležité. Nie všetko bude vždy tak, ako by sme chceli. Rodičia však vždy  poskytnú deťom pomoc a podporu, ktorú potrebujú, aby sa s bolesťou vysporiadali. Naučia ich veriť si aj v neľahkých životných situáciách.

 

7 | Necítia zodpovednosť za emócie dieťaťa

Rodičia sa neraz snažia rozveseliť dieťa, ktoré je smutné, upokojiť ho, keď je nahnevané a podobne. V skutočnosti však regulácia emócií bráni deťom získať sociálne a emocionálne zručnosti. Silní rodičia svoje deti učia niesť zodpovednosť aj za svoje emócie.

 

8 | Dovolia dieťaťu robiť chyby

Niekedy môže dostať dieťa horšiu známku, niečo sa zabudne naučiť alebo zabudne ísť na krúžok. V takejto chvíli je potrebné mu ešte raz vysvetliť, aké má povinnosti a dobré je, keď urobí to, čo neurobilo a opravilo to, čo pokazilo. Na chybách sa učí najlepšie. Rozumní rodičia nechajú deti robiť chyby a dovolia im uvedomovať si následky, ktoré sú výsledkom ich konania.

 

9 | Nerobia z dieťaťa obeť

Ak dieťa vyhodia zo športového oddielu alebo prepadne z určitého predmetu, automaticky z neho nerobte obeť. Odmietnutie, zlyhanie a neférové jednanie tvoria súčasť života. Nedovoľte deťom ľutovať sa a utápať vo vlastnom žiali. Uvedomelí rodičia učia deti premeniť prehry na silné stránky. Pomáhajú im vymyslieť stratégiu a kroky, ktoré treba podniknúť, aby sa situácia zlepšila a druhýkrát  sa neopakovala.

 

10 | Nerobia z dieťaťa stred vesmíru

Veľa rodičov svoj život úplne podriadi deťom, stále okolo nich obskakujú. Deti, ktoré si myslia, že sú stredom vesmíru, zvyčajne vyrastajú v presvedčení, že si môžu dovoliť všetko. Zodpovední rodičia učia deti sústreďovať sa aj na to, čo môžu ony ponúknuť svetu. Takéto deti potom nepremýšľajú len nad tým, čo všetko musí svet urobiť pre ne.

 

11 | Nezamieňajú disciplínu za trest

Trest je to, keď deti trpia za chyby. Disciplína je o tom, ako ich naučiť urobiť niečo v budúcnosti lepšie. Ak chcete psychicky silné deti naučte ich uvedomovať si, že im preto nechávate pocítiť dôsledky ich konania, aby si rozvíjali sebadisciplínu, ktorá im pomôže pri lepších rozhodnutiach v živote.

 

12 | Nepoužívajte  skratky, aby ste sa  vyhli nepríjemným situáciám

Ak dieťa mrnčí, je ľahké a oveľa rýchlejšie sa vzdať a spraviť prácu zaňho. Takéto skratky majú však na deti zlý vplyv. Nepoľaviť aj v menej príjemných situáciách a vyhnúť sa skratkám, to si vyžaduje psychickú odolnosť.

 

13 | Nezabúdajú na vlastné hodnoty

V súčasnosti majú veľa povinností nielen rodičia, ale aj deti. Dnešné deti majú oveľa viac krúžkov, tréningov a rôznych vystúpení ako deti v minulosti. Niekedy je naozaj veľmi náročné skĺbiť režim celej rodiny. Niekedy je toho toľko, že rodičia strácajú prehľad o tom, čo je najdôležitejšie. V tomto smere si pokoj a dobrú atmosféru dokážu udržať len tí rodičia, ktorí poznajú vlastné hodnoty a sú si istí, že rodina tieto  princípy  aj dodržiava.

Zdieľať na facebooku